Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Chirurgické oddělení

Mezioborová JIP

Integrální součástí oddělení je Mezioborová JIP.

Mezioborová chirurgická JIP (dále MOJIP) zajišťuje komplexní intenzivní péči pacientům po náročných chirurgických, cévních a gynekologických operacích. Dále poskytuje intenzivní péči rizikovým pacientům, případně přijímá nemocné při zhoršení zdravotního stavu ze standardních oddělení.

Oddělení disponuje 12 lůžky na samostatných plně vybavených boxech s moderní monitorovací technikou. Kolektiv lékařů a sester, kteří jsou vyškoleni v intenzivní péči, klade během péče o pacienty důraz zejména na časnou stabilizaci orgánových funkcí, důslednou léčbu bolesti, brzkou pooperační rehabilitaci a co nejrychlejší návrat do normálního života.

Ročně hospitalizujeme zhruba 900 pacientů. 

zpět na úvodní stránku oddělení