Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Centrum péče o zažívací trakt

Centrum péče o zažívací trakt je specializované pracoviště zaměřené na diagnostiku a léčbu chorob trávícího ústrojí. Jeho vizí je poskytovat péči v oboru gastroenterologie na špičkové evropské úrovni. 

Bylo založeno v roce 2003 v Nemocnici Ostrava Jih s.r.o.. a ve své činnosti pokračovalo i po sloučení této nemocnice s Vítkovickou nemocnicí a.s v Ostravě.

V současné době je největším gastroenterologickým centrem na Severní Moravě a patří mezi 3 největší centra v České republice.

Ročně je provedeno více než 6000 endoskopií, z toho 2000 terapeutických. Do centra přijíždějí nemocní z celé České republiky. Jako jediné neuniverzitní pracoviště získalo akreditaci 2. stupně MZ ČR pro výuku gastroenterologů. V roce 2013 byla zahájena výuka mediků LF OU v Ostravě. 

Nosnou činností pracoviště je terapeutická endoskopie. Je prováděn vysoký počet specializovaných endoskopických výkonů pro širokou spádovou oblast. Endoskopické pracoviště je vybudováno v nových prostorách a umožňuje naplnit kriteria bezpečné digestivní endoskopie. Je vybaveno špičkovou endoskopickou technikou, včetně enteroskopu, nově s použitím spirální endoskopie, nazálního endoskopu a endosonografií i s možností aspirační biopsie. Je zde prováděna endoskopická diagnostika a terapie v celé trávicí trubici, včetně onemocnění žlučových cest a pankreatu na nové skiaskopické stěně s kompletní možností diagnostiky léčby slinivky a žlučových cest, nově i metodou Spyglass- cholangioskopie. Využíváme nejmodernější technologie, jako jsou například metalické samoexpandibilní stenty k paliativní léčbě nádorů, radiofrekvenční ablace v léčbě Barrettova jícnu a nejmodernější léčebné postupy, jako je endoskopická slizniční resekce v celém zažívacím traktu, kterou zavedla jako první v České republice a stalo se centrem této metody pro celou Moravu. Pracoviště funkční diagnostiky umožňuje provést pH metrii, manometrii jícnu a anorektální manometrii a nově i kapslovou endoskopii, jako další z metod sloužící k dovyšetření nejasného zdroje krvácení v oblasti tenkého střeva.  Je možnost i vyšetření pacientů v celkové anestezii. V ambulantí části využívá i dechových testů k diagnostice Helicobacter pylori, vyšetření funkčního stavu slinivky břišní a jater, evakuační schopnosti žaludku a další.

Pracoviště se významně podílí na organizaci a vlastním Národním programu screeningu kolorektálního karcinomu. Výsledky jsou pravidelně prezentovány na světových, evropských a českých kongresech. Lékaři publikují v časopisech, přednášejí praktickým lékařům. Za největší úspěch je možné považovat centralizaci málo častých gastroenterologických výkonů do jednoho centra. Tato skutečnost výrazně zvyšuje kvalitu poskytované péče a je také vysoce efektivní.

Centrum zajistilo významný pokrok v nutriční péči pacientů, včetně poradenské činnosti.