Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Pracoviště

Hospitalizace na dětském oddělení

Vážení rodiče a příbuzní,

zdravotní stav dítěte v některých případech vyžaduje vyšetření nebo léčbu za hospitalizace. Na dětském oddělení Vítkovické nemocnice s titulem Baby Friendly Hospital (nemocnice přátelská k dětem) o pacienty pečuje kvalifikovaný personál a jsou důsledně dodržovány platné zákonné normy a Charta práv dítěte. Důraz klademe na komunikaci a spolupráci s pacienty i rodiči, vítáme doprovod blízké osoby zejména při hospitalizaci mladších dětí. Pobyt v nemocnici je bezesporu pro dítě i jeho rodinu zátěžovou situací, a proto je naší snahou co nejrychlejší zlepšení stavu dítěte a jeho návrat do domácího prostředí bez negativních zážitků.

| | | | P | 870654 | 863994 | 2 977582 | 2015-05-19 08:16:26.616 | | |

Co budou dětští pacienti potřebovat při pobytu na oddělení:

Kojenci a batolata:

 • k přijetí průkaz zdravotní pojišťovny a při plánované hospitalizaci také písemné doporučení odesílajícího lékaře
 • hygienické potřeby
 • z provozních důvodů vlastní oblečení pouze při pobytu doprovodu s dítětem
 • u batolat pak je vhodná domácí obuv
 • strava odpovídající věku je plně zajištěna na oddělení, existuje možnost výběru z několika typů mlék a příkrmů individuálně dle zvyklostí a zdravotního stavu dítěte
 • kojenecké potřeby (láhve a savičky) jsou k dispozici na oddělení (vzhledem k nemožnosti sterilizace přinesených saviček i lahviček nejsou tyto doporučeny). 

Starší děti:

 • k přijetí průkaz zdravotní pojišťovny a při plánované hospitalizaci také písemné doporučení odesílajícího lékaře
 • vlastní pyžamo, domácí obuv a ponožky, eventuálně župan
 • hygienické potřeby (zubní kartáček a pasta, mýdlo, hřeben, ručník, toaletní papír, kapesníky, eventuálně dámské hygienické potřeby)
 • pro děti předškolního věku jsou vhodné vlastní pastelky nebo fixy

Dětské oddělení nepreferuje uskladnění šatstva a osobních věcí pacientů na oddělení a pokojích, proto je civilní oblečení a obutí vráceno u příjmu rodičům.

Všechny děti by měly být vybaveny léky, které trvale užívají, a to v přiměřeném množství a v originálním balení (ne dávkovače s připravenými léky).
U všech hospitalizovaných dětí nedoporučujeme ponechávat cenné věci (mobilní telefony, šperky, CD a DVD přehrávače, notebooky apod.), peníze či doklady – dětské oddělení za tyto předměty v případě ztráty či poškození nemůže odpovídat.

Na oddělení je k dispozici velké množství hraček a vybavená herna, proto nedoporučujeme z hlediska přenosu infekce hračku vlastní, nevhodné jsou zejména hračky plyšové.


Režim dětského oddělení

06,30 - 07,15 ranní hygiena
07,15 lékařská vizita
07,30 - 08,00 snídaně
08,00 - 08,30 podávání léků, měření tělesné teploty, plánované odběry a vyšetření
08,30 - 10,00 pobyt v herně
10,00 - 10,15 dopolední svačina
10,15 - 11,30 pobyt v herně
11,00 - 12,00 2x týdně vizita primářem nebo asistentem oddělení
11,30 - 12,00 oběd
12,00 - 14,00 odpolední klid
14,00 - 14,30 podávání léků, měření tělesné teploty, propouštění
14,30 - 15,00 odpolední svačina
16,00 podávání antibiotik
15,00 - 16,00 návštěvy
17,30 - 18,00 večeře
18,30 - 20,00 večerní hygiena, večerní vizita
20,00 podávání léků
od 20 hodin (dle věku – max. od 21 hodin) - noční klid a podávání antibiotik 24,00

Návštěvy na odděleni

Na JIP jsou návštěvy umožněny dle zdravotního stavu dítěte po domluvě s ošetřujícím lékařem. Na standardním odděleni jsou denně mezi 15. a 16. hodinou. Ve výjimečných případech lze domluvit jiný termín návštěvy individuálně s ošetřujícím lékařem. Na pokojích doprovodu dětí jsou mezi 14. až 19. hodinou, na nadstandardních pokojích bez omezení.

Z hygienických a epidemiologických důvodů je doporučen počet maximálně 2 osob (rodinných příslušníků, minimálně 1 osoba starší 18 let) k 1 dítěti – v rodině se můžete dohodnout a u dítěte se vystřídat. Nechoďte na návštěvu, pokud jste nemocní (tzn. máte teplotu, rýmu, kašel, zvracení nebo průjem).

Dětské oddělení je kvůli bezpečnosti pacientů oddělením uzavřeným, proto svůj příchod i odchod z návštěv nahlaste personálu.
Pouze pacienti nad 18 let (mimo hospitalizace na JIP a akutního onemocnění) mohou v době návštěv opustit oddělení po domluvě s ošetřujícím lékařem.


Stravování během hospitalizace

Pro dětské pacienty je zajištěno celodenní stravováni, které odpovídá jejich věku a zdravotnímu stavu, zásadám racionální výživy a hygienickým předpisům. Dietní opatření se řídí zdravotním stavem pacienta.

U kojenců a batolat je možný výběr adaptovaného mléka odpovídající věku po domluvě s personálem mléčné kuchyně. Rovněž existuje možnost volby příkrmů (přesnídávek, masozeleninových příkrmů) dle chuti a zvyklostí dítěte.

U starších dětí je strava rozdělena do 5 jídel, minimálně lx denně je podáváno ovoce, pitný režim je zajištěn čaji.

Pokud chcete přinést svému dítěti při návštěvách jídlo a nápoje, vždy se domluvte předem s ošetřujícím personálem, aby nebyl narušen dietní a léčebný režim dítěte. Komplikace zdravotního stavu nevhodně zvolenou stravou podanou v době návštěv prodlouží délku hospitalizace Vašeho dítěte! Nepodávejte žádné potraviny ani nápoje jiným dětem.

 • Potraviny podléhající rychlé zkáze označené jménem předejte sestře k uskladnění v lednici.
 • Vhodné nápoje: nedráždivé nápoje – např. neslazené minerálky, čaje
 • Vhodné potraviny: čerstvé ovoce (jablko, banán) v přiměřeném množství na 1 den nebo ovocná přesnídávka
 • Nevhodné potraviny: větší množství sladkostí, zákusky, chipsy, majonézové saláty a chlebíčky atd.
 • Z hygienických důvodů nejsou povoleny doma připravené pokrmy. 

Školka při nemocnici

Batolata a předškolní děti po stabilizaci zdravotního stavu a po ranní vizitě tráví dopoledne ve speciální nemocniční školce pod dohledem odborného personálu.


Použití mobilních telefonů na oddělení

Vzhledem k přítomnosti monitorovacích přístrojů na JIP je doporučeno použití mobilního telefonu po domluvě s personálem oddělení.
Na standardním oddělení není dovoleno pacientům používat mobilní telefon v době vizit, výkonů a vyšetření a odpoledního i nočního klidu.


Poškození nebo zničeni majetku dětského oddělení

Je projednáno se zákonným zástupcem dítěte a je nutná přiměřená náhrada nebo finanční úhrada škody.V případě neshody se řešení škody předá právnímu oddělení nemocnice.


Informace o zdravotním stavu

Jsou podávány ošetřujícím lékařem zákonnému zástupci dítěte osobně během návštěv pacienta v době od 15:00 do 15:30 nebo telefonicky po domluvě s ošetřující lékařem.

 • na JIP na tel. čísle 59 563 3541 vždy ráno od 8:00 do 8:30 a dále individuálně dle stavu dítěte, po domluvě s lékařem
 • na standardním oddělení na tel. čísle 59 563 3537 mezi 13. až 15. hodinou
 • v jiném termínu po domluvě s ošetřujícím lékařem
 • dle platných zákonných norem mohou být informace o zdravotním stavu dítěte sděleny pouze zákonným zástupcům (obvykle rodiče) a osobám jimi uvedenými v dokumentaci

V odpoledních hodinách a o víkendech je přítomen službu konající lékař, který o zdravotním stavu Vašeho dítěte nemá tak podrobné informace jako lékař ošetřující, proto v tomto období nevyžadujte informace týkající se propuštění či plánovaného vyšetření (kromě pacientů JIP a akutních stavů).
V individuálním případě je možná konzultace zdravotního stavu s primářem oddělení – po předchozím telefonickém objednání.


Propuštění z nemocnice

Propuštění dítěte po ukončení hospitalizace nebo na propustku je možné jen zákonnému zástupci dítěte nebo blízké osobě se souhlasem zákonného zástupce (plná moc). Propuštěné dítě je lékařem vybaveno propouštěcí zprávou a léky na 3 dny. Doba propouštění je po 14. hodině, individuálně lze domluvit jiný termín.


Děkujeme za pochopení a za respektování těchto doporučení v zájmu Vašich dětí.
Děkujeme, že jste své dítě svěřili do naší péče a věříme, že Vaši důvěru nezklameme.

Kolektiv Dětského oddělení Vítkovické nemocnice, a. s.

zpět na úvodní stránku oddělení