Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Informace pro osoby se zdravotním postižením

Přístup do prostor nemocnice

  1. Plán rozmístění budov je umístěn na orientačních tabulích při vjezdu do nemocnice.
  2. V nemocnici je v plánu výstavba informačního centra, s erudovaným personálem, který bude nápomocen při orientaci pacienta v nemocnici. Nyní je tato služba zajištěna zaměstnanci vrátnice, kteří v případě potřeby přivolají zdravotnický personál nebo Vás na požádání doprovodí.
  3. Přístupy do budov nemocnice jsou opatřeny bezbariérovými vstupy. V místech, kde ze stavebních důvodů nebylo možné zajistit bezbariérové vstupy, jsou instalovány plošiny pro vjezd pacienta na vozíčku. Jedná se o pavilon „H“ kde se nacházejí odborné ambulance.
  4. V budovách, kde se nachází lůžková oddělení, je instalován výtah pro vstup do vyšších pater dle platných norem pro bezbariérový přístup. V níže uvedených prostorách je umístěno bezbariérové WC, které se neuzamyká.

Bezbariérová WC:

Pavilon B přízemí, 1. patro
Pavilon D přízemí
Pavilon E přízemí
Pavilon F přízemí
Pavilon G přízemí
Pavilon I přízemí
Pavilon J 1. patro

Plošiny v pavilonu H:

H1 bez propojení s ostatními částmi budovy H
H2 propojeno průchozí chodbou s H3, H4

Parkování

Návštěvníky nemocnice, vlastnící průkaz pro zdravotně a těžce zdravotně postižené občany, po předložení Karty zdravotně postiženého občana, obdrží od zaměstnanců vrátnice magnetickou kartu na bezplatný výjezd „Náhradní lístek“.
Při vjezdu do nemocnice, prosím použijte přivolávací tlačítko  na obsluhu, které  je umístěno na vjezdovém stojanu před závorou i s instrukcí.
Stání pro ZTP (symbol vozíčkáře) je umístěno  u budovy A, D, G, J, K a I.

Komunikace

  1. Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.
  2. Hospitalizovaní pacienti i pacienti ošetřovaní v ambulantním provozu, se smyslovým nebo tělesným postižením, kteří využívají vodícího nebo asistenčního psa, mají právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe, v souladu Vnitřním řádem Vítkovické nemocnice a.s. tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů.
  3. Péče o pacienty se sluchovým, zrakovým, pohybovým handicapem a péče o seniory, je poskytována dle planých standardizovaných postupů. Tyto postupy zahrnují ohodnocení úrovně sebepéče, zjištění potřeb handicapovaných pacientů a individualizovaný přístup k těmto pacientům.
  4. Sociální pracovnice Vítkovické nemocnice a.s. zajišťují sociální péči a sociální poradenství u hospitalizovaných pacientů. Poskytují pomoc při překladech pacientů k jiným poskytovatelům sociálních služeb např. umístění do domova s pečovatelskou službou, pomoc se zajištěním pečovatelské služby a osobní asistence v domácím ošetřování, pomoc při zajištění příspěvků na péči a jiné.
  5. Pro zabezpečení kontinuity péče, je potřeba sociálních služeb plánovaná již při přijetí pacienta a zajištěna před ukončením hospitalizace. Tyto služby jsou poskytovány všem pacientům, kteří je potřebují, nejen u osob se zdravotním handicapem.
  6. Vítkovická nemocnice a.s. participuje na mnoha vzdělávacích aktivitách, mimo jiné se vybraní zdravotničtí pracovníci účastnili projektu vzdělávání ve znakové řeči. 

Webové stránky

Práva pacientů jsou zveřejněna pod odkazem Veřejnost/hospitalizace/Práva a komunikace.