Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Vaskulární centrum, interní oddělení

Slide thumbnail

Vaskulární centrum, interní oddělení, organizační celek, který řeší problematiku neinvazivní, invazivní cévní diagnostiky, endovaskulární a chirurgické cévní léčby,

 • je akreditovaným pracovištěm pro obor angiologie,
 • centrum patří k největším a nejvýznamnějším moderním endovaskulárním pracovištím v naší republice,
 • je průkopníkem endovaskulární léčby disekcí hrudní aorty,
 • je průkopníkem zavádění nových metod v endovaskulární léčbě - systém mechanické rekanalizace systémem Rotarex, endovaskulární aterotomie systémem Silver Hawk v České republice,
 • společně s neurologickým oddělením je jedno z největších a nejvýznamnějších center trombolytické a endovaskulární léčby akutních mozkových cévních příhod a postižení extrakraniálního karotického řečiště v České republice,
 • je největší a nejvýznamnější moravské centrum léčby akutní a kritické končetinové ischémie a lokální trombolytické léčby proximální hluboké žilní trombózy dolních končetin, kdy tuto péči vyhledávají pacienti z celé Moravy.

Oddělení a osm odborných ambulancí včetně funkční diagnostiky poskytuje komplexní léčebnou a diagnostickou péči v širokém spektru interních odborností s výjimkou péče o zažívací trakt, na kterou se specializuje Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice a.s.

Nepřetržitě je v provozu pracoviště akutní hemodialýzy. Urgentní péči poskytuje mezioborová jednotka intenzivní péče pro vaskulární centrum. Je zajištěna 24 hodinová péče o pacienty s cévním onemocněním.

Vaskulární centrum úzce spolupracuje s cévní chirurgií.


Struktura pracoviště:

 • Mezioborová JIP interních oborů
 • Lůžkové oddělení C
 • Lůžkové oddělení B
 • Katetrizační sál
 • Ambulance angiologická, kardiologická, diabetologická, interní, revmatologická, ambulance „diabetické nohy“
 • Funkční diagnostika
 • Ultrazvukové vyšetřovny
 • Neinvazivní cévní vyšetřovna
 • Stacionář (ambulantní aplikace infuzní léčby)
 • Diabetologické centrum

Kontakty:

Oddělení
595 633 219
Akutní případy (kontakt výhradně pro lékaře a zdravotnická zařízení)
724 928 720
indikacni.seminar@vtn.agel.cz
budova G
napište nám, zeptejte se