Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Pracoviště

Interní oddělení – Vaskulární centrum

Slide thumbnail

Vaskulární centrum, interní oddělení, organizační celek, který řeší problematiku neinvazivní, invazivní cévní diagnostiky, endovaskulární a chirurgické cévní léčby,

 • je akreditovaným pracovištěm pro obor angiologie,
 • centrum patří k největším a nejvýznamnějším moderním endovaskulárním pracovištím v naší republice,
 • je průkopníkem zavádění nových metod v endovaskulární léčbě - systém mechanické rekanalizace systémem Rotarex, endovaskulární aterotomie systémem Silver Hawk v České republice,
 • společně s neurologickým oddělením je jedno z největších a nejvýznamnějších center trombolytické a endovaskulární léčby akutních mozkových cévních příhod a postižení extrakraniálního karotického řečiště v České republice,
 • je největší a nejvýznamnější moravské centrum léčby akutní a kritické končetinové ischémie a lokální trombolytické léčby proximální hluboké žilní trombózy dolních končetin, kdy tuto péči vyhledávají pacienti z celé Moravy.

Oddělení a osm odborných ambulancí včetně funkční diagnostiky poskytuje komplexní léčebnou a diagnostickou péči v širokém spektru interních odborností s výjimkou péče o zažívací trakt, na kterou se specializuje Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice a.s.

Nepřetržitě je v provozu pracoviště akutní hemodialýzy. Urgentní péči poskytuje mezioborová jednotka intenzivní péče pro vaskulární centrum. Je zajištěna 24 hodinová péče o pacienty s cévním onemocněním.

Vaskulární centrum úzce spolupracuje s cévní chirurgií.


Struktura pracoviště:

 • Mezioborová JIP interních oborů
 • Lůžkové oddělení C
 • Lůžkové oddělení B
 • Katetrizační sál
 • Ambulance angiologická, kardiologická, diabetologická, interní, revmatologická, ambulance „diabetické nohy“
 • Funkční diagnostika
 • Ultrazvukové vyšetřovny
 • Neinvazivní cévní vyšetřovna
 • Stacionář (ambulantní aplikace infuzní léčby)
 • Diabetologické centrum

Kontakty:

Interna B
595 633 209
Interna C
595 633 242
Interna JIP
595 633 213
indikacni.seminar@vtn.agel.cz
budova G
napište nám, zeptejte se