Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů nebo kopií

Postup při nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů a kopií upravuje zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách.

Žadatel vyplní žádost o pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace a předá ji na oddělení ošetřovatelské péče budova K 1. patro. Podaná žádost se zakládá do zdravotnické dokumentace.

Pořízené výpisy nebo kopie ze zdravotnické dokumentace Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. vydá žadateli v zákonné lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti, a to po předchozím zaplacení poplatku ve výši dle aktuálního Ceníku hrazených služeb. Poplatek se hradí v pokladně nemocnice.

Pokud pacient či jiná oprávněná osoba žádá o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, je toto možné v přítomnosti pověřeného zaměstnance nemocnice. Před nahlédnutím žadatel vyplní žádost, která se zakládá do zdravotnické dokumentace. Z provozních důvodů je třeba si termín nahlédnutí předem dohodnout. Ze zdravotnické dokumentace je možné pořizovat kopie vlastními prostředky.

Žádost o nahlížení, pořízení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace si může podat:

  1. Pacient, zákonný zástupce pacienta nebo opatrovník pacienta
  2. Osoba určená pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba
    Takovým žadatelem je osoba, kterou pacient ve zdravotnické dokumentaci výslovně určil k nahlížení do zdravotnické dokumentace, k pořizování výpisů nebo kopií.
  3. Výpisy a kopie zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta
    Podat žádost může osoba blízká zemřelému pacientovi, tzn. příbuzný zemřelého v řadě přímé – manžel, potomci, sourozenci, rodiče, registrovaný partner – který spolu se žádostí předloží doklad o vztahu k pacientovi (rodný list, oddací list, registrace).
  4. Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta, který vyslovil zákaz určité osobě blízké
    V případě, že zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu. 

K ověření totožnosti a oprávněnosti požadavku bude potřeba předložit:

Pokud žádost podává pacient nebo jeho zákonný zástupce osobně – předloží průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, vyplní formulář žádosti na oddělení ošetřovatelské péče.  Pokud žádost podává opatrovník, ještě předloží kopii pravomocného rozhodnutí soudu o ustanovení žadatele opatrovníkem pacienta.

Odkaz na ceník poskytovaných služeb: