Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Informace a pokyny k hospitalizaci

Obsah stránky:


Před přijetím

Před přijetím se řiďte pokyny svého praktického lékaře nebo ambulantního lékaře. Dostavte se v určenou dobu do přijímací kanceláře na daném oddělení.


 Doklady, které budete před plánovaným přijetím potřebovat

  • Doklady totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
  • Průkaz zdravotní pojišťovny.
  • Doklad o pracovní neschopnosti, pokud už jej máte vystavený svým lékařem.
  • Výsledky vyšetření a veškeré lékařské nálezy a dokumentaci.
  • Jméno a adresu obvodního lékaře, ke kterému budete po propuštění z nemocnice předáni do péče.
  • Jste-li v evidenci úřadu práce, pak příslušný doklad jím vystavený.
  • Kontakt na nejbližší osobu (adresa, telefon).

K pobytu na oddělení budete potřebovat

Věci osobní hygieny (zubní kartáček, pastu, mýdlo, ručník, toaletní papír, holící potřeby, hřeben atd.), osobní prádlo, ponožky a domácí obuv.


Při nástupu do nemocnice

Vaše oblečení a obuv bude uloženo v šatně na oddělení. Dostanete lístek na šaty, proti němuž Vám bude oblečení při propouštění vydáno. Pokud nebudete mít vlastní prádlo, bude Vám zapůjčeno ústavní. Personál oddělení Vás bude informovat o denním režimu oddělení, seznámí Vás s Vnitřním řádem oddělení, s právy pacienta a možností využívat sociálních služeb. V den příjmu na oddělení s Vámi lékař provede přijímací pohovor, ve kterém Vás bude informovat o Vašem aktuálním zdravotním stavu, naplánuje s Vámi další postup vyšetřování a léčby, případně vysvětlí přípravy na operaci či jiný lékařský zákrok.


Co s léky, které pravidelně užíváte doma

Pokud musíte pravidelně užívat léky, nezapomeňte si je vzít s sebou (pro první dny hospitalizace) a informovat o jejich užívání lékaře na oddělení. Léky, které Vám nebyly lékařem ordinovány nebo schváleny, během hospitalizace neužívejte.


Cenné věci

Pokud Vás čeká plánovaná hospitalizace, neberte si do nemocnice cennosti, větší obnos peněz a drahou elektroniku. Jste-li náhle a nečekaně hospitalizováni, uložte si cennosti, peníze, platební karty apod., do trezoru na oddělení. O uložení požádejte sestru, která Vás bude přijímat.

Po uložení věcí obdržíte písemný doklad o úschově. Při propouštění z nemocnice, po předložení dokladu, Vám budou Vaše věci vydány zpět.

Je zakázáno vnášet do areálu nemocnice zbraně, alkohol a drogy!

Do areálu nemocnice je zakázáno vodit jakákoliv zvířata mimo asistenční psy v souladu s Vnitřním řádem nemocnice.


Ztráty a nálezy

Případné ztráty či nálezy ohlaste, prosím, sestře mající službu na Vašem oddělení.


Stravování, dietní režim

Předepsaná dieta je součástí léčby, proto při příjmu oznamte lékaři, zda dodržujete některou ze speciálních diet, např. diabetickou, bezlepkovou, neslanou apod. Skladbu jídelníčku má na starosti dietní sestra, která pro Vás v případě potřeby sestaví speciální dietu dle ordinace ošetřujícího lékaře. V případě, že Vám po návštěvě zůstanou přinesené potraviny s omezením doby trvanlivosti, uložte si je v ledničce na oddělení, zbytky jídel nenechávejte na pokoji.  


Denní režim

Na jednotlivých odděleních je nutno dodržovat stanovený denní řád.


Odpolední a noční klid

Prosíme, buďte ohleduplní vůči sobě navzájem a nerušte ostatní v době odpoledního a nočního klidu, který je stanoven od 22 hodin. Máte-li vlastní elektronická zařízení, poslouchejte je přes sluchátka.


Mobilní telefony

Prosíme o ohleduplnost při jejich používání a upozorňujeme na zákaz používání mobilních telefonů v blízkosti přístrojové techniky a na odděleních, která jsou označena ikonkou s přeškrtnutým mobilním telefonem.


Kouření

Kouření je všeobecně považováno za zdraví velmi škodlivé. Posláním nemocnice je prevence a léčba nemocí, a tak prosíme, respektujte zákaz kouření pro pacienty ve všech prostorách nemocnice.


Návštěvy

Návštěvní hodiny jsou v naší nemocnici obecně stanoveny denně od 15:00-17:00 hod. Návštěvy v jinou než v uvedenou dobu lze uskutečnit po domluvě s ošetřujícím lékařem.

Na oddělení ARO a oddělení JIP jsou návštěvy možné jen po dohodě s lékařem na omezenou dobu.

V období nepříznivé epidemiologické situace mohou být návštěvy omezeny nebo zakázány. O zákazu návštěv Vás budeme na našich stránkách aktuálně informovat. K ostatním situacím Vám poskytne vysvětlení personál příslušného oddělení. Z hygienických důvodů nedoporučujeme brát na návštěvy děti do 10ti let.

Požádejte své příbuzné a známé, aby se chovali při návštěvách ohleduplně a respektovali i ostatní pacienty, kteří jsou upoutáni na lůžko a jejichž zdravotní stav vyžaduje klid. Pokud bude mít některý z pacientů na pokoji právě léčebnou nebo hygienickou proceduru, může být návštěva požádána, aby opustila pokoj. Prosíme návštěvy, aby si nesedaly na nemocniční lůžko. Pokud to Váš zdravotní stav dovolí, přijímejte raději návštěvy mimo lůžkový pokoj. 


Při propouštění

Při propuštění dostanete písemnou propouštěcí zprávu pro Vašeho ošetřujícího lékaře nebo lékaře specialistu, ke kterému budete předáni do další péče. Převezmete si potřebné doklady a recepty na léky, budete poučeni o dalším domácím léčení, případně rehabilitaci. Bude Vám vydáno Vaše oblečení, zapůjčené nemocniční prádlo odevzdáte. Pokud Vám nebude indikován odvoz sanitkou, máte možnost se na odvozu domluvit s příbuznými, použít sami MHD nebo taxi službu. Nezapomeňte si vyzvednout uložené cennosti.


Parkování

V samotném areálu nemocnice je omezený počet parkovacích míst a parkování je zpoplatněno. Prvních 30 min parkování je zdarma, nad 30 minut až 2 hodiny uhradíte 30 Kč, nad 2 hodiny uhradíte každou započatou hodinu 30 Kč. Automat na zaplacení parkovného je umístěný před pavilonem G.

Parkování pro osoby s průkazem ZTP je zdarma.