Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Informace a pokyny k hospitalizaci

Obsah stránky:


Před přijetím

Řiďte se pokyny svého praktického lékaře nebo ambulantního lékaře. Dostavte se v určenou dobu do přijímací kanceláře na daném oddělení.


 Doklady, které budete před plánovaným přijetím potřebovat

  • Doklady totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
  • Průkaz zdravotní pojišťovny.
  • Doklad o pracovní neschopnosti, pokud už jej máte vystavený svým lékařem.
  • Výsledky vyšetření a veškeré lékařské nálezy a dokumentaci.
  • Jméno a adresu obvodního lékaře, ke kterému budete po propuštění z nemocnice předáni do péče.
  • Jste-li v evidenci úřadu práce, pak příslušný doklad jím vystavený.
  • Kontakt na nejbližší osobu (adresa, telefon).

K pobytu na oddělení budete potřebovat

Osobní potřeby, hygienické potřeby včetně toaletního papíru, domácí obuv. Budete vybaveni nemocničním osobním prádlem. Můžete si ale přinést a použít vlastní (výjimkou je plicní oddělení, kde je použití nemocničního prádla nezbytné).


Při nástupu do nemocnice

Vaše oblečení a obuv bude uloženo v nemocniční šatně. Dostanete lístek na šaty, proti němuž Vám bude oblečení při propouštění vydáno. Pokud nebudete mít vlastní prádlo, bude Vám zapůjčeno ústavní. Potom budete odvedeni na své oddělení. Personál oddělení Vás bude informovat o denním režimu oddělení, seznámí Vás s provozním řádem oddělení, s právy pacienta a možnosti využívat sociálních služeb. Stvrdíte svým podpisem, že jste byli o všem řádně informováni. V den příjmu na oddělení s Vámi lékař provede přijímací pohovor, ve kterém Vás bude informovat o Vašem aktuálním zdravotním stavu, dohodne s Vámi postup vyšetřování a léčby, případně vysvětlí přípravy na operaci či jiný lékařský zákrok.


Co s léky, které pravidelně užíváte doma

Pokud musíte pravidelně užívat léky, nezapomeňte si je vzít s sebou (pro první dny hospitalizace) a informovat o jejich užívání lékaře na oddělení. Během hospitalizace neužívejte léky, o kterých Váš lékař neví.


Cenné věci

Pokud Vás čeká plánovaná hospitalizace, nedoporučujeme Vám brát si s sebou cenné předměty, např. zlato, šperky, vkladní knížky, šeky ani větší obnos peněz. Jste-li náhle a nečekaně hospitalizováni, máte možnost uložit si cennosti, peníze, karty apod. do nemocničního trezoru; zprostředkuje sloužící sestra na oddělení. Obdržíte písemný doklad o úschově. Při propouštění z nemocnice, po předložení dokladu Vám budou Vaše věci vydány.

Je zakázáno vnášet do areálu nemocnice zbraně, alkohol a drogy!

Do areálu nemocnice je zakázáno vodit jakákoliv zvířata.


Ztráty a nálezy

Případné ztráty či nálezy ohlaste, prosím, sestře mající službu na Vašem oddělení.


Stravování, dietní režim

Předepsaná dieta je součástí léčby, proto při příjmu oznamte lékaři, že dodržujete některou ze speciálních diet, např. diabetickou, bezlepkovou, neslanou apod. Každodenní stravování zabezpečuje tým pracovníků nemocniční kuchyně. Skladbu jídelníčku má na starosti dietní sestra, která pro Vás v případě potřeby sestaví speciální dietu dle určení Vašeho ošetřujícího lékaře. Nejste-li upoután na lůžko, jídlo Vám bude podáváno ve společném jídelním prostoru na oddělení. V opačném případě Vám sestra donese jídlo na pokoj. Nenechávejte zbytky jídel, která Vám přinesou příbuzní a známí na pokoji. Konzumace zkažených zbytků by mohla ohrozit Vaše zdraví.


Denní režim

Na jednotlivých odděleních je nutno dodržovat stanovený denní řád.


Odpolední a noční klid

Prosím, buďte ohleduplní vůči sobě navzájem a nerušte ostatní v době odpoledního a nočního klidu, který je stanoven na 22h. Máte-li na svém pokoji televizi či rozhlasový přijímač, poslouchejte je přes sluchátka.


Mobilní telefony

Prosíme o ohleduplnost při jejich používání a upozorňujeme na zákaz používání mobilních telefonů v blízkosti přístrojové techniky a na odděleních, která jsou označena ikonkou s přeškrtnutým mobilním telefonem.


Kouření

Kouření je všeobecně považováno za zdraví velmi škodlivé. Posláním nemocnice je prevence a léčba nemocí. Prosíme, respektujte proto zákaz kouření pro pacienty ve všech prostorách nemocnice.


Návštěvy

Návštěvní hodiny jsou v naší nemocnici stanoveny denně. Ve všední dny jsou od 15:00-17:00h, v sobotu a v neděli od 14:00-16:00h. Návštěvy v jinou než v uvedenou dobu lze uskutečnit po domluvě s ošetřujícím lékařem. Výjimkou jsou oddělení ARO a oddělení JIP-návštěvní hodiny jsou zde denně od 15:00-17:00 po dobu maximálně 15-ti minut. Tyto návštěvy je nutno dohodnout s lékařem. Na oddělení šestinedělí jsou návštěvní hodiny denně od 15:30-17:00h. V mimořádných případech (období chřipkových epidemií apod.) je nutné omezit nebo i vyloučit návštěvy. O zákazu návštěv z důvodů chřipkové epidemie Vás budeme na našich stránkách aktuálně informovat. K ostatním situacím Vám poskytne vysvětlení personál příslušného oddělení. Především z hygienických důvodů nedoporučujeme brát na návštěvy děti do 10-ti let. Požádejte své příbuzné a známé, aby se chovali při návštěvách ohleduplně a respektovali i ostatní pacienty, kteří jsou upoutáni na lůžko a jejichž zdravotní stav vyžaduje klid. Pokud bude mít některý z pacientů na pokoji právě léčebnou nebo hygienickou proceduru, může být návštěva požádána, aby opustila pokoj. Prosíme návštěvy, aby si nesedaly na nemocniční lůžko. Pokud to Váš zdravotní stav dovolí, přijímejte raději návštěvy mimo lůžkový pokoj. Věříme, že u Vás najdeme pochopení.


Při propouštění

Dostanete písemnou propouštěcí zprávu pro Vašeho ošetřujícího lékaře nebo lékaře specialistu, ke kterému budete předáni do další léčby. Převezmete si potřebné doklady a recepty na léky, budete poučeni o dalším domácím léčení, případně rehabilitaci. Bude Vám vydáno Vaše oblečení a pokud jste měli nemocniční prádlo, odevzdáte ho. Pokud Vám nebude indikován odvoz sanitkou, máte možnost se na odvozu domluvit s příbuznými, použít sami MHD nebo taxislužbu. Nezapomeňte si vyzvednout uložené cennosti.


Parkování

V samotném areálu nemocnice je omezený počet parkovacích míst. Před nemocnicí lze parkovat na placeném parkovišti s obsluhou. Pokud zdravotní stav Váš nebo osoby, kterou doprovázíte vyžádá vjezd do areálu nemocnice, obdržíte na vrátnici kartičku. Kartičku si necháte orazítkovat v ordinaci, kterou navštívíte a při odjezdu ji odevzdáte na vrátnici.