Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Vítkovická nemocnice a.s. poskytuje základní i vysoce odbornou péči. Díky specializovaným pracovištím jako jsou Iktové centrum, Centrum péče o zažívací trakt, Vaskulární centrum, Centrum péče o matku a dítě, Chirurgické oddělení a Mamologické centrum zaujímá významné místo mezi zdravotnickými zařízeními nejen v Moravskoslezském kraji. Nelze opomenout další oddělení nemocnice, která zajišťují komplexnost a bezpečné prostředí pro pacienty.

Erudovaný personál dbá na vysokou úroveň poskytované zdravotní péče a při léčbě využívá nejmodernějších poznatků lékařské vědy. Naše oddělení jsou vybavena moderními technologiemi a stále se vylepšuje i prostředí nemocnice. Za jeden z nejdůležitějších faktorů však pokládáme empatický přístup k našim pacientům, jejich rodinným příslušníkům a všem blízkým.

Nosné programy

Počet zaměstnanců

 • Lékaři 111
 • Všeobecné zdravotní sestry 315
 • Jiné odborné profese 12
 • Laboranti 34
 • Fyzioterapeuté 21
 • Nižší a pomocný zdravotní personál 164
 • THP 45
 • Dělníci 28

Vize nemocnice

 • Budujeme prosperující organizaci s vysokou firemní kulturou
 • Úspěch chceme postavit na profesionálních zaměstnancích řešících problémy pacientů s vysokou odborností a maximálním zájmem o jejich spokojenost

Poslání nemocnice

 • Profesionální ostravská nemocnice

Hodnoty nemocnice

 • Dobro pacienta
 • Profitabilita - ekonomika
 • Image nemocnice
 • Seberealizace zaměstnanců

Znaky firemní kultury

 • Profesionalita
 • Prosperita
 • Partnerství
 • Motivovaný zaměstnanec