Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Neurologické oddělení

Popis oddělení

Neurologické oddělení zajišťuje kompletní diagnostiku a léčbu širokého spektra onemocnění jak centrálního tak periferního nervového systému a struktur souvisejících s tímto systémem.

Kolektiv oddělení

Počet lékařů: 15 (z toho 6 atestovaných a 5 lékařů na částečný úvazek) + 2 toho času na mateřské dovolené.

Počet ošetřujího personálu : 40 zdravotních sester a ošetřovatelek.

Struktura pracoviště

Počet lůžek: 30 standardních (z toho 2 nadstandardy) +  8 lůžek JIP

Dále:

  • Denní stacionář
  • Příjmová a neurologická ambulance
  • Elektromyografická laboratoř a evokované potenciály
  • EEG laboratoře
  • Ultrazvuková laboratoř
  • Logopedická ambulance

Spektrum poskytované péče pacientům neurologického oddělení

Neuroloigické oddělení Nemocnice Vítkovice zajišťuje kompletní diagnostiku a léčbu všech základních onemocnění jak centrálního, tak periferního nervového systému. Jedná se zejména o onemocnění cévní, neurodegenerativní, extrapyramidové poruchy, záchvatovité a demyelinizační onemocnění nervového systému a bolesti hlavy.

Mezioborová spolupráce

U dalších významných okruhů  nemocí z oblasti neuroonkologie, neurochirurgie, neurotraumatologie, neuroimunologie, onemocnění nervosvalových, vertebrogenních, dědičných, vývojových, infekčních, oddělení  úzce spolupracuje  s ostatními příslušnými obory jak přímo v nemocnici, tak  se specializovanými odděleními a centry v kraji jako je Fakutní nemocnice Ostrava- Poruba, Nemocnice Nový Jičín, případně i Městská nemocnice Ostrava Fifejdy.  

Vzdělávání, prevence

Neurologové společně s kolegy z celé ČR se podílejí na tvorbě vzdělávacích seminářů cerebrovaskulární sekce Čs. Neurologické společnosti. Aktivně se již od roku 2004 účastní celostátní kampaně, která se zaměřuje na prevenci a léčbu CMP. Každým rokem se otevírají dveře neurologického oddělení, kde se lidé mohou nechat vyšetřit a dozvědět se o příznacích CMP a jak rychle postupovat, když se příznaky objeví.

Prováděné výkony

Výkony v souvislosti s akutní cévní mozkovou příhodou

Bolestivé onemocnění páteře

Jedná  se o obstřiky paravertebrální při různých funkčních poruchách páteře, obstřiky kořenové, kaudální blokády, epidurální obstřiky spinální cestou.

Za asistence specialisty (radiologa) v určitých případech nabízíme aplikaci směsi anestetika s kortikoidem  pomocí CT navigovaného obstřiku PRT (periradikuloterapie a facetová denervace) přímo ke kořenu či aplikaci ozonu (ozonoterapie) do podobné oblasti.

Spastická onemocnění

V indikovaných případech je možné po schválení příslušnou zdravotní pojišťovnou ambulantní podání botulotoxinu za kontroly elektromyografie. Indikací jsou různé dystonické poruchy, nejvíce tzv. torzní dystonie (stáčení hlavy do strany) a spasmy v oblasti obličeje. Po schválení pojišťovnou lze botulotoxin podávat u spasticity po cévních mozkových příhodách, dětské mozkové obrně nebo u roztroušené mozkomíšní sklerózy.

Lumbální punkce

Provádějí se jak z diagnostických i terapeutických indikací. Výkon lze provést i atraumatickou jehlou.