Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Pracoviště

Neurologické oddělení

Popis oddělení

Neurologické oddělení zajišťuje kompletní diagnostiku a léčbu širokého spektra onemocnění jak centrálního, tak periferního nervového systému a struktur souvisejících s tímto systémem. Neurologické oddělení je součástí sítě iktových center, aktuálně s platným Statutem centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem, nově s platností od 3. 2. 2021. Oddělení je nositelem mezinárodních ocenění s certifikací ESO STROKE UNIT. 

Kolektiv oddělení

Počet lékařů: 15 z toho 8 atestovaných a 3 lékařky na mateřské dovolené.

Počet ošetřujícího personálu: 65 všeobecných, praktických sester a ošetřovatelek.

Struktura pracoviště

Počet lůžek: 30 standardních (z toho 2 nadstandardy) +  8 lůžek JIP

Dále:

  • denní infuzní stacionář,
  • urgentní příjem a příjmová ambulance,
  • neurologické ambulance
  • elektromyografická laboratoř a evokované potenciály,
  • EEG laboratoře,
  • ultrazvuková laboratoř,
  • logopedické ambulance.

Spektrum poskytované péče pacientům neurologického oddělení

Neurologické oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice zajišťuje kompletní diagnostiku a léčbu všech základních onemocnění jak centrálního, tak periferního nervového systému. Jedná se zejména o onemocnění cévní, neurodegenerativní, extrapyramidové poruchy, záchvatovité a demyelinizační onemocnění nervového systému a bolesti hlavy.

Mezioborová spolupráce

U dalších významných okruhů nemocí z oblasti neuroonkologie, neurochirurgie, neurotraumatologie, neuroimunologie, onemocnění nervosvalových, vertebrogenních, dědičných, vývojových, infekčních, oddělení úzce spolupracuje s ostatními příslušnými obory jak přímo v nemocnici, tak se specializovanými odděleními a centry v kraji jako je Fakutní nemocnice Ostrava – Poruba, Nemocnice Nový Jičín, případně i Městská nemocnice Ostrava Fifejdy.  

Vzdělávání, prevence

Neurologové společně s kolegy z celé ČR se podílejí na tvorbě vzdělávacích seminářů cerebrovaskulární sekce Čs. Neurologické společnosti. Aktivně se již od roku 2004 účastní celostátní kampaně, která se zaměřuje na prevenci a léčbu CMP. Každým rokem se otevírají dveře neurologického oddělení, kde se lidé mohou nechat vyšetřit a dozvědět se o příznacích CMP a jak rychle postupovat, když se příznaky objeví.

Na oddělení probíhají odborné praxe a vzdělávaní všeobecných i praktických sester, záchranářů, ošetřovatelů a lékařů v úzké spolupráci se Střední zdravotnickou školou AGEL a Lékařskou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě.

Prováděné výkony

Výkony v souvislosti s akutní cévní mozkovou příhodou

Na fungování iktového centra se podílí 24hodinová dostupná činnost radiodiagnostiky (CT) s možností zobrazení mozku a mozkových cév (CT angiografie), v případě potřeby i zhodnocení průtokových změn v mozkové tkáni (perfúze). V léčbě pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou využíváme v indikovaných případech léčbu nitrožilní trombolýzou (IVT), s možností mechanické rekanalizace s 24hodinovou dostupností. 

Bolestivé onemocnění páteře

Jedná se o obstřiky paravertebrální při různých funkčních poruchách páteře, obstřiky kořenové, kaudální blokády, epidurální obstřiky spinální cestou.

Za asistence specialisty (radiologa) v určitých případech nabízíme aplikaci směsi anestetika s kortikoidem pomocí CT navigovaného obstřiku PRT (periradikuloterapie a facetová denervace) přímo ke kořenu či aplikaci ozonu (ozonoterapie) do podobné oblasti.

Spastická onemocnění

V indikovaných případech je možné po schválení příslušnou zdravotní pojišťovnou ambulantní podání botulotoxinu za kontroly elektromyografie. Indikací jsou různé dystonické poruchy, nejvíce tzv. torzní dystonie (stáčení hlavy do strany) a spasmy v oblasti obličeje. Po schválení pojišťovnou lze botulotoxin podávat u spasticity po cévních mozkových příhodách, dětské mozkové obrně nebo u roztroušené mozkomíšní sklerózy.

Lumbální punkce

Provádějí se jak z diagnostických, tak i terapeutických indikací. Výkon lze provést i atraumatickou jehlou.