Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Diabetologické centrum

Diabetologické centrum zajišťuje základní i specialisovanou péči o pacienty s diabetem mellitem 1. i 2.typu, zajišťuje i péči o těhotné diabetičky.

Ambulantní péče je v úzké spolupráci se složkou lůžkovou, především s ve spolupráci s jednotkou intensivní metabolické péče, kde jsou řešeny všechny akutní komplikace diabetu mellitu včetně zajištění akutní hemodialysační léčby i zajištění péče o akutní kritickou ischemii dolních končetin.

Proti ostatním diabetologickým centrům je akcentována především péče angiologická s komplexní diagnostikou angiologickou, ale i léčebné intervenční postupy. Vše je navíc ve velmi úzké spolupráci s angiochirurgickým pracovištěm. Je kladen velký důraz na prevenci a včasnou diagnostiku onemocnění dolních končetin. Ambulance pro diabetickou nohu realizuje program prevence diabetické nohy, zajišťuje i její komplexní léčbu od konservativních postupů až po léčbu chirurgickou. V rámci hyperlipidemické ambulance provádí diagnostiku a léčbu nemocných s metabolickým syndromem. V rámci diabetologického centra je koordinována i péče o obézní diabetiky. Diabetologické centrum spolupracuje s rehabilitačním odd. na Rehabilitačně redukční programu. Ve spolupráci chirurgickým pracovištěm jsou pacienti s konservativně neřešitelnou obesitou léčeni i bariochirurgickými postupy. Je zajišťována léčba insulinovou pumpou. K disposici je i zajištění kontinuálního měření glykemii podkožně zavedeným sensorem.

zpět na úvodní stránku oddělení