Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Operace šedého zákalu

Vyšetření praktickým lékařem

Co čeká pacienta, který se rozhodne pro operaci šedého zákalu?

Naše požadavky na ucelené informace o zdravotním stavu pacienta jsou výrazem nejvyšší úcty k pacientovu zdraví a věříme, že i pacient si váží toho, že mu chceme poskytnout bezpečnou péči s nejlepším výsledkem. Vycházíme z četných doporučení v odborné literatuře, z praktických zkušeností a zejména se řídíme vědomím maximální zodpovědnosti za výsledek operace. Vždy máme na paměti, že oko je nejcennější smyslový orgán a jeho možné poškození je nevratné.

Nezbytné je vyšetření celkového zdravotního stavu pacienta praktickým lékařem. Ten zváží, je-li pacient operace schopen, případně jsou-li nutná další opatření (úprava celkové léčby, speciální příprava před operací) a vydá pacientovi zprávu, ve které uvede, zda je či není schopen operace v lokální anestezii. Dále ve zprávě doporučí opatření, která jsou z hlediska celkového stavu vhodné před operací provést. Zpráva o předoperačním vyšetření by neměla být v době operace starší než 14 dní.

Předoperační vyšetření má vycházet z pečlivého zhodnocení anamnézy a klinického stavu spolu s vyhodnocením výsledků základních laboratorních vyšetření. Takový postup umožňuje významně eliminovat možné alergie, krvácivost, zvýšená rizika zánětů a jiné faktory, které by mohly komplikovat průběh v operačním a pooperačním stádiu léčby.


Jak hodnotíme požadovaný rozsah předoperačního vyšetření? 

V popředí je a základem zůstává podrobná anamnéza a fyzikální vyšetření dle běžných zásad. 


V Očním centru AGEL vyžadujeme jako minimální dokumentaci:

  • Potvrzení praktického lékaře o způsobilosti absolvovat operaci v lokální anestezii

Pokud pacient nepřinese alespoň tyto dokumenty, nelze povolit výkon operace! Chráníme tak jeho zrak.