Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Pracoviště

Logopedická ambulance 1

Orientační zkouška řeči a výslovnosti od 3 let

2-3,5 let - dítě postupně spojuje 2,3 slova, pak mluví v krátkých větách, mělo by říct:

Táta, máma, pije, auto, hajá, koupe, houpe, chová, mává, pěna…
Máma jí jabko. Tatínek pije vodu. Venku na mě fouká. Nemám nikam chodit.

Do 4- 4,5 let - dítě už by nemělo dělat závažné chyby v gramatické stavbě vět, mluví i souvětí a krátký děj, nemělo by komolit a přesmykovat slova- s výjimkou obtížných a víceslabičných slov

Kotě, děti, kolo, myška, loďka, autíčko, bouda …
Bolí mě ucho, a tak nemůžu jít ven. Kočka mňouká a pije mléko. Děti chodí do školy.

Do 5-5,5 let - dítě vypráví, je mu rozumět, umí téměř všechny hlásky a delší a těžší slova

Košíček, ryba, kočárek, město, žaludy, autodráha
Pod stolem běžela myšička. Měla malé ostré drápky. Maminka na ni nachystala past.

Do 6-6,5 let - dítě by mělo zvládnout výslovnost všech hlásek a vzájemně je kombinovat

Sušenky, šest, cestička, králík, rybář, třešně, řízky, lokomotiva
Do nastražené pastičky se myška nechytila. Utekla dříve pootevřenými dveřmi. Byla všemi mastmi mazaná a teď už zase skotačí venku.

do 1 roku Dítě rozumí jednoduchým pokynům
Začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší. (umí asi 10slov)
M P B
A E I O U
D T N J
do 2,5 let Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá:
"Co je to?", rozšiřuje slovní zásobu
K G H CH OU AU
V F
do 3,5 let Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "Proč?" 
začíná se tvořit slovní paměť (umí kolem 1000 slov)
musí zvládnout
T D N L

 
do 4,5 let Dochází ke zlepšení gramatické stavby vět,
rozšiřuje se dále slovní zásoba, umí vyprávět,
chápe děj.
dokončuje
Ď Ť Ň
začíná vývoj
Č Š Ž
do 6,5 let Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu,
gramaticky zvládá jednoduchá souvětí
C S Z
R Ř
zvládá kombinaci
C S Z - Č Š Ž
zpět na stránku ambulance