Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Logopedická ambulance 1

Kdy odesílat děti?

Ve 3 letech

 • pokud dítě netvoří dvou slovná spojení, řeč není vůbec srozumitelná, slovní zásoba je malá nebo se vyskytují jen onomatopoické zvuky (opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie)
 • dítě zadrhává

ve 4 letech

 • pokud dítě vyslovuje některé hlásky nesprávně (laterální sigmatismus-"šlape si na jazyk", velární R,..)
 • v řeči se nevyskytuje L, dítě neměkčí (Ď,Ť,Ň, Bě, Pě, Vě)
 • dítě nesprávně tvoří věty, objevují se výrazné dysgramatismy
 • dítě zadrhává v řeči

v 4-5 letech

 • pokud dítě neměkčí, nevyslovuje L,R, Č,Š,Ž nebo je vyslovuje nesprávně

po 5 roce

 • při izolovaných vadách výslovnosti R, Ř nebo nepřesné výslovnosti sykavek C,S,Z

Je dobré pokud dítě do nástupu do 1. třídy zvládne výslovnost všech hlásek, proto je nutné někdy začít dříve (kolem 4,5roku), aby si dítě všechno stihlo do řeči zafixovat. Když dítě nezvládá sykavky a těžší hlásky a je jich někdy až 10 (č,š,ž,c,s,z,l,r,ř..) vyžaduje to delší čas. Logopedi zároveň rozvíjejí vyjadřovací schopnosti dětí, slovní zásobu, sluchovou a zrakovou percepci, grafomotoriku, oromotoriku, jemnou motoriku…
V případě, že zjistíte poruchy výslovnosti i u starších dětí, je možné s nimi také zahájit terapii. Předejde se tak zbytečným znevýhodněním těchto dětí při přijímacích pohovorech na vysokou školu.

Kdy odeslat dítě hned?

 • pokud má po operaci rozštěpu patra a není vedeno v logopedické ambulanci
 • pokud začne vyslovovat hlásky nesprávným způsobem
 • pokud se dítě začne zadrhávat

V případě, že si nejste jisti, můžete dítě poslat jen na posouzení řečového vývoje k logopedovi nebo foniatrovi, při celkovém nerovnoměrném vývoji i k psychologovi, který také hodnotí řečovou úroveň.

Mgr. Gabriela Solná, klinický logoped

zpět na stránku ambulance