Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Logopedická ambulance 1

Čím se zabývá LOGOPEDIE?

  • Pacienty po CMP a jiných postiženích mozku nebo úrazech, kteří mají potíže s vyjadřováním, rozuměním řeči, čtením, psaním nebo počítáním
  • Pacienty po CMP, kteří mají potíže s artikulací, hlasem, dýcháním nebo polykáním
  • Dětskými pacienty, u kterých je opožděn nebo narušen řečový vývoj
  • Dětskými a dospělými pacienty, kteří mají potíže s nesprávnou výslovností hlásek
  • Pacienty s neplynulostí řečového projevu - koktavostí, příliš rychlou mluvou - breptavostí
  • Dětskými pacienty, kteří mají potíže s učením- dyslexie, dysgrafie, dysortografie
  • Pacienty s kombinovaným postižením - mentální retardací, sluchovým postižením apod., kteří mají poruchy řeči
zpět na stránku ambulance