Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Magnetická rezonance - MR, MRI

Úvod

MR (MRI - magnetic resonance imaging) je vyšetřovací metoda, využívající k zobrazení jednotlivých tkání měření změn magnetických momentů atomových jader.

Obecně lze říci, že MR je až na několik výjimek nejcitlivější metodou pro posouzení morfologie a patologie měkkých tkání - tedy mozku, míchy, svalů, šlach a kloubů, v neposlední řadě si MR také vydobyla své místo v diagnostice chorob srdce a cév a dále v zobrazování orgánů dutiny břišní a malé pánve.


Úmístění pracoviště Magnetické rezonance ve Vítkovické nemocnici

Pracoviště Magnetické rezonance se nachází v areálu Vítkovické nemocnice, a.s.na Radiologickém oddělení v přízemí budovy F.


Přístrojové vybavení pracoviště

Pracoviště Magnetické rezonance je vybavené přístrojem Achieva firmy Philips (se sílou magnetického pole 1.5 Tesla), který představuje špičku ve své kategorii.

Dále je vybaveno automatickým injektorem kontrastní látky a anesteziologickým přístrojem pro případ vyšetření v celkové anestézii.

Běžný MR přístroj je válcovitý magnet, ve kterém musí pacient klidně ležet několik minut. Někteří pacienti se mohou cítit v přístroji uzavřeni a někdy se může dostavit pocit strachu z uzavřeného prostoru (klaustrofobie).


Co je podstatou vyšetření?

MR se zásadně liší od běžného rentgenového vyšetření, od vyšetření CT a vyšetření pomocí radioizotopů, protože se při něm nepoužívá ionizační záření. Při MR vyšetření radiofrekvenční vlny působí na protony (jádra atomů vodíku) v silném magnetickém poli. Excitace a následná relaxace protonů vede ke změnám radiových signálů. Tyto změny jsou počítačově zpracovány a je z nich vytvořen obraz.


Příprava na vyšetření magnetickou rezonancí (MR, MRI)?

Je vhodné zhruba 4 hodiny před vyšetřením již nejíst.

Protože silné magnetické pole působí na každý kovový magnetický předmět v těle, budete před vyšetřením dotazováni, zda nemáte v těle nějaký kov: např. kardiostimulátor, kochleární implantát, neurostimulátor, kovovou náhradu kloubu, kovovou svorku v těle, střepinu či projektil, kovovou šponu v oku, umělou srdeční chlopeň, různé dlahy či šrouby.

Ve většině případů chirurgem zavedené svorky, šrouby a dlahy pokud jsou v těle déle než 6 týdnů nejsou problémem pro vyšetření, mohou však způsobovat rušení obrazu ve vyšetřované oblasti. Barviva používaná při tetování nebo líčidla na obličeji mohou obsahovat drobné částice oxidu železa a mohou se při vyšetření zahřívat.

V případech nejasností můžete být poslán/a na doplňující rentgenové vyšetření, které zjistí jakýkoliv kovový předmět. Budete požádáni, abyste před vyšetřením odstranili všechno, co by mohlo způsobit deformace, artefakty MR vyšetření - jako jsou sponky do vlasů, šperky, brýle, naslouchadla a snímatelné zubní protézy, části oblečení s kovovými háčky, zipy a podobně. Kovové zubní výplně obvykle vyšetření nijak nebrání, mohou ale způsobit deformace obrazu v oblasti obličeje nebo mozku, při event..nepříjemných pocitech vlivem zahřátí ihned upozorněte vyšetřující .V případě, že jste těhotná, oznamte to před vyšetřením lékaři.

Pacienti, kteří mají strach z uzavřeného prostoru (klaustrofobii), musí informovat svého odesílajícího lékaře, který může podat léky tlumící úzkost (anxiolytika). V takovém případě byste však měli mít doprovod a neměli byste řídit vozidlo.


Výhody a rizika MR vyšetření

Výhody:

  • MR je rychlá a neinvazivní metoda, nevyužívající radiační záření.
  • MR zobrazení měkkých tkání, jako je mozková a míšní tkáň, svaly, šlachy, klouby a jiné, je mnohem podrobnější a zřetelnější než při vyšetření jinými metodami.
  • MR kontrastní látky (paramagnetické) způsobují mnohem méně alergických reakcí než jodové kontrastní látky používané při běžném rentgenovém a CT vyšetření.
  • Obraz lze snadno vyhotovit ve všech 3 základních rovinách

Nevýhody:

  • Kovové implantáty mohou být silným magnetickým polem porušeny. Mohou způsobit deformaci konečného obrazu, která znehodnocuje výsledky vyšetření.
  • MR vyšetření by nemělo být prováděno v prvních 12 týdnech těhotenství.
  • Vysoké pořizovací a provozní náklady i vyšší časové nároky vyšetření oproti jiným vyšetřovacím metodám.

Často kladené otázky:

Jak vyšetření probíhá?

Pacient se uloží na speciální stůl, který s ním zajede do otvoru přístroje. V průběhu vyšetření slyší pacient hluk (připomínající až údery kladivem), který je způsoben zapínáním a vypínáním magnetických cívek. Je-li vyšetřováno dítě mohou být ve vyšetřovně rodiče nebo doprovod. Pacient bude požádán, aby byl během měření v klidu a nepohyboval se, i když mezi jednotlivými sekvencemi jsou drobné pohyby možné.

V případě potřeby upřesnění nálezu může být při vyšetření použita kontrastní látka, která se aplikuje nitrožilně.

V průběhu celého vyšetření budete v kontaktu s vyšetřujícím personálem MR pracoviště pomocí hlasového zařízení a balónkové signalizace.

Jak dlouho vyšetření trvá?

Vyšetření zpravidla trvá 15 až 45 minut, i když speciální vyšetření mohou být i delší, o čemž Vás budeme informovat.

Běžné MR vyšetření sestává z několika sekvencí (typů měření), které trvají každá zhruba 2 až 6 minut a při každé sekvenci jsou pořízeny řezy lidským tělem v jedné z několika možných rovin.

Budu něco cítit během vyšetření?

MR vyšetření je nebolestivé, ale někteří pacienti se mohou cítit nepohodlně, protože musí po dobu vyšetření ležet absolutně v klidu. Někteří mají pocit strachu z uzavřeného prostoru. Můžete mít pocit tepla ve vyšetřované oblasti. Tento pocit je obvyklý, ale pokud by Vás obtěžoval, informujte lékaře. Pokud vyšetření vyžaduje nitrožilní podání kontrastní látky, můžete mít během její aplikace nepříjemné pocity chladu, tepla. Pacienti si však nejčastěji stěžují na hluk připomínající údery kladiva, který tlumíme ucpávkami uší či sluchátky.

Kdo hodnotí výsledky vyšetření?

Vyšetření hodnotí lékař - radiolog, který má dostatečné zkušenosti s MR.

Výsledek vyšetření (tj.popis a snímková dokumentace) bude připraven k osobnímu vyzvednutí či zaslání poštou na adresu odesílajícího lékaře do 4 dní od vyšetření.

Kdo nesmí být vyšetřen pomocí magnetické rezonance (MR, MRI)?

Kdokoliv s implantovaným kardiostimulátorem ("budík na srdce") je zcela vyloučen

z vyšetření. Pro takového jedince je nebezpečné i samotné přiblížení se k přístroji. Vyšetření rovněž nelze provádět u pacientů s implantátem ve vnitřním uchu (tzv. kochleární implantát).

Vyšetření se neprovádí v prvých třech měsících těhotenství.

Velké opatrnosti je třeba dbát u jakéhokoliv kovového předmětu v těle (náhrady kloubů, svorky na cévách, cizí předměty). Na žádance je v tomto případě nutno uvést, z jakého kovu je kovová náhrada a na tuto skutečnost je třeba upozornit personál MR pracoviště.

zpět na úvodní stránku oddělení