Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Pracoviště

Mamografie, mamografický screening, ultrazvukové vyšetření prsů

Obecné informace

Mamografie je základní diagnostickou metodou u žen s příznaky onemocnění prsu. Je také vhodnou metodou pro screening, tedy pro vyhledávání časných stadií nádorů v populaci žen bez příznaků onemocnění prsu.

Karcinom (zhoubný nádor) prsu představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických problémů ženské části naší populace. V ČR je ročně diagnostikováno kolem 4 600 nově vzniklých zhoubných onemocnění mléčné žlázy a jejich počet každoročně stoupá. Na následky karcinomu prsu v České republice ročně zemře kolem 2 000 žen, takže mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20-54 let zaujímá karcinom prsu dokonce první místo!

Varující je četnost záchytu onemocnění až v pokročilém stadiu, kdy je možnost léčby nádoru již omezena a psychosociální i ekonomické důsledky, které s sebou onemocnění nese jsou obrovské.

Téměř třetina nemocných žen je mladších než 50 let. Křivka výskytu onemocnění jednoznačně stoupá po 45.roce věku, u žen mladších 35 let je zhoubný nádor prsu méně častý.

Kromě dodržování zásad zdravého životního stylu jsou na místě zejména preventivní prohlídky, které by měly začít již u mladých žen samovyšetřováním po 30. roku věku. Postup je popsán v letáčcích, které vydala řada zdravotních pojišťoven a zdravotnických organizací. Jsou také k dispozici v čekárnách ordinací odborných lékařů.


Mamografický screening

Mamografický screening znamená rentgenové preventivní vyšetřování mléčné žlázy u žen, které doposud nepociťují žádné známky přítomnosti nádorového onemocnění. Nemoc je v počátečních stadiích omezena na malé místo a většinu nálezů nelze jednoznačně identifikovat pohmatově. Největší šance na úspěšnou léčbu či úplné uzdravení má právě záchyt těchto minimálních nálezů vyšetřovacími metodami. Pravidelným screeningem v 1 - 2 ročních intervalech je možné výrazným způsobem snížit úmrtnost na nádory prsu a zvýšit procento vyléčených žen.

V České republice má každá žena nárok na bezplatné preventivní (screeningové) mamografické vyšetření od 45. roku věku ve dvouletých intervalech. Bezplatné preventivní vyšetření prsu se provádí na specializovaných screeningových pracovištích, která získala osvědčení ministerstva zdravotnictví. Tato pracoviště vyhověla náročným požadavkům a jsou pravidelně kontrolována v rámci tzv. reakreditací. Seznam schválených pracovišť je možné získat například na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz) či www.mamo.cz. Ženám v rizikových skupinách (např. při hormonální substituční terapii) je doporučeno mamografické vyšetření v ročním intervalu (s přímou úhradou v mezidobí pojišťovnou hrazeného screeningu).


Proč je vhodné vstoupit do screeningu?

Jednoznačně je prokázáno, že malá velikost nádorového ložiska má pozitivní dopad na celkový léčebný postup. Dovoluje provést kosmeticky příznivý operační výkon (jen odstranění nádoru, či jen částečné odstranění postižené žlázy) a zároveň omezuje potřebný rozsah a intenzitu následné onkologické léčby. Právě plošné vyšetřování žen, které ještě nemají žádné příznaky, umožňuje detekci drobných nehmatných nádorů, či jiné známky, které mohou popřípadě vznik nádoru již signalizovat.


Máte zájem vstoupit do screeningu?

Pokud pacientka splňuje kritéria zařazení do screeningu (je bez příznaků onemocnění prsu, ve věku od 45 let a interval od posledního mamografického vyšetření je minimálně 2 roky), pak vyšetření doporučuje gynekolog či praktický lékař.
Vyšetření není v žádném případě povinné, předpokládáme, že většina žen si je vědoma závažnosti i rizika nádorových onemocnění prsů a screening spíše aktivně vyhledá.

Pokud žena nesplňuje kritéria věku, či intervalu preventivního vyšetření, lze provést vyšetření za přímou úhradu na pracovištích, které jsou pro preventivní vyšetřování určeny odbornou komisí jako tzv. akreditovaná pracoviště.
Mezi vybraná pracoviště patří i pracoviště naší nemocnice. Výška úhrady mamografie je podle platného ceníku nemocnice.

Pokud již přicházíte s pohmatovým či vizuálním nálezem a máte zřejmé příznaky onemocnění provádíme tzv. mamografii diagnostickou, která je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

K vyšetření vás obvykle doporučí váš gynekolog či lékař z mamologické poradny .


Co je akreditované pracoviště?

Odbornými komisemi a Ministerstvem zdravotnictví byla vybrána mamografická pracoviště, která splňují náročná technická kriteria, která jsou zárukou kvality provedených vyšetření.

Pracoviště zaměstnává erudované laboranty i tým specializovaných lékařů, kteří hodnotí snímky a určují další postup či nutnost dalších vyšetření.

Hodnocení výsledku či dalšího postupu probíhá podle vypracovaných standardů.
Další podmínkou je komplexní péče o pacientku tj. návaznost diagnostického pracoviště na chirurgického lékaře, onkologa, gynekologa, patologa, kteří navrhují další postup vyšetření či možnosti léčby. V naší nemocnici je výhodou, že všechny tyto služby se odehrávají takříkajíc ,,pod jednou střechou".

Mezi vybraná pracoviště, která jsou určena k provádění screeningu patří i mamografické pracoviště naší nemocnice (bližší informace o akreditaci a síti akreditovaných pracovišť můžete získat na adrese www.mamo.cz)


Popis pracoviště:

Mamografická vyšetření provádíme na přístroji Lorad Selenia, který patří k přístrojům určeným pro preventivní vyšetření při minimalizaci dávky záření.

Pracoviště je vybaveno speciálními pomůckami, které sledují v pravidelných intervalech kvalitu zobrazovacího řetězce.
Sonografické (ultrazvukové) pracoviště pro mamární problematiku je vybaveno přístrojem Medusin Accuvix XG s lineární multifrekvenční sondou s vysokým rozlišením .

Na ultrazvukovém pracovišti zároveň probíhá většina intervenčních výkonů jako jsou punkce cyst a core-cut biopsie podezřelých solidních útvarů.

Mamografie v diagnostice nádorů mléčné žlázy stále zaujímá prioritní postavení. Cílem všech mamografických vyšetření je detekce karcinomu prsu.

Všechny ostatní metody, jako je ultrazvuk, magnetická rezonance, scintigrafie jsou metody pomocné.

Jen u mladých pacientek do 30. roku věku upřednostňujeme sonografické vyšetření jako metodu první volby. Na lékaři je však rozhodnout, zda bude v některých případech doplněno i mamografické vyšetření (některá onemocnění se projevují určitými znaky, které sonografie nezobrazí - např. tzv. mikrokalcifikace). Mamografie je vyšetřovací metoda s použitím velmi nízkých dávek rentgenového záření.

Kvalita přístrojů je velmi přísně střežena zkouškami dlouhodobé stability i zkouškami provozní stálosti dle atomového zákona.


Průběh vyšetření:

Mamografie je rentgenologická metoda zobrazující prs ve dvou projekcích (šikmé a shora). Zhotovujeme tedy čtyři základní snímky. Prs je sevřen mezi dvěma destičkami. Stlačení, které některé ženy považují za nepříjemné, je však zárukou kvalitně provedených mamogramů s maximálním omezením dávky záření.

Vyšetření provádí erudovaná pracovnice na speciálním rentgenovém přístroji - mamografu .
Hodnocení provádějí specializovaní lékaři rentgenologové, kteří mohou doporučit další doplňující vyšetření dalších projekcí či zvětšení na mamografu či doplňující vyšetření na sonografii.

Pacientka se přihlásí s průvodkou od odesílajícího lékaře v evidenci radiologického oddělení v pavilonu C v přízemí, kde bude zaregistrována a dostane k vyplnění dotazník rizikových faktorů.

V případě, že pacientka byla již vyšetřena na jiném pracovišti, je vhodné pacientku vybavit výsledky vyšetření nejlépe spolu s obrazovou dokumentací. Porovnávání starých i současných nálezů je základem pro posouzení vzniku nových změn.V případě, že již pacientka byla někde bioptována, či operována, jsou informace včetně histologických nálezů nezbytné.

Obrazová i popisová dokumentace je uchovávána k našem archivu a v případě potřeby k dalšímu vyšetření, léčbě či konzultaci bude pacientce zapůjčena.

Sonografie pomůže rozlišit v případě nejasného mamografického obrazu, zda se jedná o cystu či solidní masu, která nemusí být vždy zhoubným nádorem. Při vyšetření pacientka pohodlně leží na zádech a sonda volně přejíždí systematicky po prsu. Mezi sondu a kůži pacientky je nutno použít vrstvu gelu, která snímání vlnění umožňuje. Lékař hodnotí obraz na obrazovce, kterou můžete společně s ním sledovat a lékař vám může vysvětlit o jaký problém se jedná.

Vyšetření je zcela nebolestivé.

Mamografie a sonografie se vzájemně doplňují.

Někdy je potřeba provést další vyšetření obsahu cyst, či odběr tkáně specielní jehlou - tzv. core-cut biopsii. Pod sonografickou kontrolou odebíráme cíleně několik vzorků tkáně. Patolog tkáň laboratorně zpracuje a mikroskopicky vyšetří a rozhodne tak o povaze procesu .

Bez histologického vyšetření patologem není diagnóza zhoubného nádoru možná!


Rady ženám:

Absolvujte pravidelně screeningové mamografické vyšetření

Absolvujte pravidelně screeningové mamografické vyšetření v 1 - 2 ročních intervalech, podle míry vašeho rizika. V současné době máte nárok na bezplatné mamografické vyšetření od 45. roku věku ve dvouletých intervalech.
Investujte do svého zdraví a absolvujte v mezidobí mamografii za úhradu, zejména pokud máte vyšší riziko vzniku nádoru prsu.

Navštivte co nejdříve odborného lékaře

Navštivte co nejdříve svého lékaře (praktického lékaře, gynekologa) nebo přímo některé ze specializovaných screeningových center při jakékoliv nejasnosti či nálezu v prsu.

Provádějte každý měsíc samovyšetřování prsů

Provádějte každý měsíc samovyšetřování prsů - nejlépe v první polovině menstruačního cyklu (vždy ve stejné době). Všímejte si jakýchkoliv změn od minulého vyšetření. Nezapomeňte si vyšetřit také podpaží a dvorec s bradavkou. Postup je popsán v letáčcích, které vydala řada zdravotních pojišťoven a dobročinných organizací. Jsou k dispozici v čekárnách ordinací odborných lékařů a v našem centru

Požádejte o odhad rizika vzniku nádoru prsu

Požádejte o odhad svého rizika vzniku nádoru prsu - například ve screeningovém centru či specializované poradně. Při zvýšeném riziku dbejte, abyste byla pravidelně sledována podle doporučeného schématu.

Uvědomte si, že malý nádor je dobře léčitelný

Uvědomte si, že i zhoubný nádor v prsu zjištěný v počátečním stadiu je velmi dobře léčitelný. Také léčení malých nádorů je méně zatěžující a je možné velmi často i zachovat celý prs.
Svůj život máte ve svých rukou.


Nejčastěji kladené otázky:

Pokud chci absolvovat screeningovou mamografii, jak to lze zařídit? Jak se k vám dostanu?

Ve věku 45 let máte nárok na bezplatnou screeningovou mamografii každé 2 roky (vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění).
Postupujete takto: vyhledáte svého praktického lékaře či gynekologa a požádáte ho, aby Vám vystavil žádanku na screeningovou mamografii, pokud takto sám již neučinil a přímo Vás neoslovil. Jeho povinností je Vám požadavek vystavit co 2 roky. Poté se objednáte na našem mamodiagnostickém pracovišti, a to buď osobně, nebo telefonicky na čísle 595 633 475. Máte také možnost on-line objednání přes internet. Objednávky je na webových stránkách Vítkovické nemocnice (mamograficky-screening.nemvitkovice.cz)

Kdo hodnotí vyšetření a jak se dozvím výsledek?

Lékař - radiodiagnostik zhodnotí mamografické snímky, je-li výsledek negativní, tedy nejsou-li na snímcích žádné podezřelé změny, je vyšetření ukončeno a dostanete výsledek (nález) do ruky. Pokud bude nález vyžadovat další vyšetření - nejčastěji ultrazvuk -
doplníme ještě týž den .

Definitivní závěr bude Vám i Vašemu lékaři sdělen v co nejkratším čase.

Je nebezpečí většího ozáření při mamografii ?

 Moderní přístroje, které jsou podmínkou technické výbavy akreditovaných pracovišť, zajišťují minimalizaci dávek záření - ty jsou dány jasnými předpisy a byly vypracovány dle celosvětových norem. Prospěch z vyšetření zdaleka převyšuje nebezpečí dávky rentgenového záření.
Pokud je však pacientka těhotná, není preventivní vyšetření na místě. V případě podezřelého nálezu v prsu lze vyšetření provádět s vykrytím pánve ochrannými pomůckami.

Je vyšetření bolestivé ?

Při vyšetření je pro kvalitní zobrazení tkáně na snímku nutné jisté stlačení prsu v destičkách . Většinou pacientek je pocit popisován jako tlaková bolest. Pacientka je v kontaktu s provádějící laborantkou, která může ještě stlačení ovlivnit
K vyšetření je vhodné přicházet v první polovině menstruačního cyklu, kdy prsní žlázy nejsou tak citlivé a bolestivé.

Nestačila by jen sonografie ?

Sonografické vyšetření je vhodné pro vyšetření dětí, mladších žen a kojících matek, kdy žláza je značně hutná. Pro vyšetření běžné populace již vhodné do screeningu slouží metoda jen jako doplňková (při nejasnosti nálezu) a nelze ji provádět jako základní vyšetření. Za způsob vyšetření je zodpovědný lékař na mamografickém pracovišti, který postupuje tak, aby z vyšetření vytěžil co nejvíce informací a určil další postupy. Ke každé pacientce je třeba přistupovat zcela individuálně a někdy ani věk není jednoznačně určující. Vyšší podíl tukové tkáně v prsu (přirozený způsob stárnutí žlázy) zvyšuje výtěžnost informací z mamografie, vede totiž ke zprůhledňování prsu při mamografii a zlepšuje zobrazení mikrokalcifikací, které nelze z běžného ultrazvukového vyšetření posoudit .

Jak se připravit na vyšetření ?

Není potřeba žádné přípravy. Před vyšetřením není vhodné použití tuhých deodorantů, které mohou způsobovat falešné jevy na snímcích.V případě těhotenství či podezření na možnost gravidity lze jistě vyšetření odložit, pokud přicházíte k vyšetření s podezřením na nádorové onemocnění, je důležité zdravotníky na situaci upozornit.

Jak je vyšetření dlouhé ?

Samotné provedení mamografie obnáší asi 20 minut. Následuje hodnocení snímků lékařem, je-li výsledek negativní, dostáváte nález do ruky, vyšetření je ukončeno. Pokud je třeba doplnit další vyšetření (nejčastěji ultrazvukem) , počítejte s delší celkovou dobou vyšetření, která ale obvykle nepřesáhne 1 hodinu.

Objednací časy k vyšetření se snažíme dodržovat. Během provozu se však může stát, že přednost dostane pacientka, jejíž vyšetření je neodkladné nebo lékař musí věnovat více času některému složitějšímu vyšetření. V takových případech vás prosíme o trpělivost.

Kde vás najdu ?

Ve Vítkovické nemocnici , budova F - přízemí , kde je třeba se přihlásit v Recepci II.
Zde budou pacientky zapsány do centrálního počítače a vyplní dotazník.

Jak se dozvím výsledek ?

Výsledek vám sdělíme bezprostředně po zhodnocení snímků , písemný nález dostanete přímo do ruky. Pokud bude potřeba, provedeme upřesňující vyšetření prsů ultrazvukem, které provádíme obvykle týž den . Součástí nálezu bude i další doporučení časnosti kontroly .

zpět na úvodní stránku oddělení