Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Pracoviště

Plastické a estetické výkony

Operace očního okolí zasahující do kompetence estetické medicíny je nedílnou součástí poskytované péče moderního pracoviště.

Oční centrum AGEL s.r.o. se během krátké doby své existence snaží rozšířit spektrum poskytovaných výkonů především za účelem všestranné spokojenosti pacientů. Plastické operace jsou dnes již nedílnou součástí naší nabídky. Rozvoj a přijímání nových operačních postupů za použití nejmodernějších přístrojů umožňuje zlepšení výsledné kosmézy našich pacientů.

Co tedy konkrétně provádíme? Operace různých změn a útvarů v oblasti víček a okolí, které mohou z indikace léčivé přejít v indikaci kosmetickou. Převážná většina těchto zákroků je prováděna na operačním sále v místním znecitlivění. Materiální a přístrojové vybavení (především atraumatické stehy a operační techniky) umožňují výborné výsledky samotných výkonů.


Spektrum plastických a estetických výkonů:


Blefarochalazy

nadbytečná kůže horního víčka vytvářející převislou řasu. Je dána ochabováním kůže a podkožního vaziva eventuelně v kombinaci s prolabujícím periorbitálním tukem. Úprava tohoto stavu má mimo zlepšení vzhledu víček mnohdy vliv na rozšíření zorného pole, které bývá shora a zboku dosti omezené.


Entropium

Involuční změny v oblasti dolního víčka, především v jeho okrajové části. Způsobují vchlípení víčka dovnitř, otočení řas proti oku a dlouhodobé dráždění očního bulbu. Nenáročný operační zákrok pak vede k úpravě patologického postavení.


Ektropium

Involuční změny v oblasti dolního víčka, především v jeho okrajové části. Způsobují vchlípení víčka dopředu, otočení řas proti oku a dlouhodobé dráždění očního bulbu. Nenáročný operační zákrok pak vede k úpravě patologického postavení.


Xantelasma

tuková depozita v oblasti pokožky s typickou propagací v periorbitální krajině. Představují velmi časté stesky pacientů. Jejich excize patří rovněž do spektra výkonů naší kliniky.


Trichiáza

nepravidelný růst většího počtu řas, které směřují proti oku a to chronicky dráždí. Jsou odstraňovány elektroepilací.


Tumorózní útvary

(bazaliomy, papilomy, hemangilomy, lipomy, cornea cutanea, spinaliomy) jsou mnohdy dlouhodobou součástí očních víček a periokulární krajiny starších pacientů. Jen zkušené oko odborníka, popřípadě po konzultaci s histologem, je schopno rozlišit tenkou hranici mezi těmito diagnózami a zabránit tak mnohdy nedozírným následkům.

Přehled výkonů prováděných v našem zařízení tímto jistě není vyčerpán. Chirurgické řešení si často vyžadují záněty mazových žláz (zrna během života potrápí prakticky každého).

Hranice indikací v oblasti jednotlivých operačních výkonů v oblasti periokulární krajiny je mnohdy velmi setřelá. Vždy není zcela jasně konkrétní.

Na rozdíl od jiných zařízení se snažíme na první místo postavit léčebný dopad. Vždyť operace převislých víček může být hrazena pojišťovnou. Operovat výrůstek na víčku s rizikem pozdější malignizace je naší povinností bez ohledu na předem vystavený účet. Možnost upozornění na tuto okolnost je brána jako samozřejmost, přestože úhrada pojišťovny nedosahuje částky za operace účtované.

Plastické operace v oblasti okolí oka byly dlouhodobě dosti problémovou záležitostí. Pro nitroočního chirurga podřadnou prací, pro plastického chirurga jsou atraktivnější jiné orgány a s tím související finanční částky. Výsledky pak u nerutinních zákroků pro daného operatéra jistě nejsou adekvátní. Bylo pak mnohdy problematické obrátit se na kvalitní pracoviště. Tuto mezeru v nabízené a poskytované péči se tým lékařů Očního centra AGEL s.r.o. s úspěchy snaží zaplnit.

zpět na úvodní stránku oddělení