Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Pracoviště

Dětské oddělení

Slide thumbnail

Dětské oddělení naší nemocnice má dlouholetou tradici. Od roku 2003 nese titul Baby Friendly Hospital – nemocnice přátelská k dětem. Oddělení získalo odbornou akreditaci Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Oddělení zajišťuje kompletní diagnostiku a léčbu onemocnění dýchacího ústrojí, ledvin i močových cest, zažívacího traktu, problémů s pomočováním, bolestmi břicha apod. a pooperační péči pro dětské pacienty, a to ve věku od 0 do 19 let.

Součástí našeho oddělení je i dětské středisko, které pečuje asi o 600 dětí po stránce léčby i prevence.

Diagnostické postupy a léčba jsou voleny šetrně a racionálně s ohledem na potřeby dětského pacienta. Malí pacienti i jejich rodiče se setkají s profesionálním a usměvavým personálem. Dlouholetá TRADICE, KVALITA léčebné a ošetřovatelské péče spolu s profesionálním a ÚSMĚVavým personálem jsou základními charakteristikami současného oddělení.

V roce 2022 bylo na dětském oddělení hospitalizováno 2 951 pacientů, z toho bylo 471 doprovodů. I přesto, že je v odborných ambulancích ošetřeno přes 3 000 dětí ročně, je nespornou předností velmi krátká objednací doba. Vyšetření se objednávají na určený den a čas, což zkrátí dobu strávenou čekáním na ošetření. 

Struktura pracoviště:

Jednotka intenzivní péče

Moderně vybavená jednotka intenzivní péče s 5 lůžky pečuje o malé pacienty s akutním ohrožením životně důležitých funkcí. Vedle školeného personálu disponuje také kvalitním a moderním přístrojovým vybavením.


Lůžková část – standardní oddělení

V roce 2022 bylo na tomto oddělení hospitalizováno 1 133 dětí – spektrum onemocnění zahrnuje především infekce dýchacích cest, močového ústrojí a zažívacího traktu, další část tvoří vyšetřování dětí pro noční pomočování a bolesti břicha a plánované operační výkony. Diagnostické postupy vycházejí z moderních medicínských znalostí a jsou voleny šetrně a racionálně s co největším ohledem na dětské pacienty. K dispozici veškerá laboratorní, rentgenová a ultrazvuková vyšetření, dále konziliární porady s lékaři jiných oborů.

Dětské oddělení prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, při které se přestěhovalo ze stávajících prostor 4. NP do 5. NP. Současně byla rekonstruována i dětská JIP, byl zbudován pokoj pro maminky dětí hospitalizovaných na JIP, byly vystavěny dvě nové ambulance. Samozřejmostí bylo vybudování nového sociálního zázemí, oddělené bylo částečně vybaveno novým nábytkem, bylo rozšířené i vybavení herny. Vše by mělo zpříjemnit pobyt nejen hospitalizovaným dětem, ale také jejich doprovodu.

Hospitalizace je nutná u dětí, jejichž zdravotní stav neumožňuje domácí ošetřování. Pobyt v nemocnici je obvykle pro dítě výraznou změnou, proto se jeho možné negativní důsledky snažíme zmírnit dodržováním Charty práv hospitalizovaných dětí. V praxi tento postup znamená umožnění pobytu rodiče se svým dítětem – a to hospitalizací společně s ním nebo formou denního pobytu u lůžka. Rodiče i samotní pacienti jsou soustavně a srozumitelnou formou informováni o zdravotním stavu, plánovaných vyšetřeních a alternativách léčebného postupu. Sami se takto stávají aktivnějšími účastníky léčebného procesu.

V neposlední řadě je snahou zpříjemnit nemocniční prostředí – kromě velkého množství hraček a výzdoby pokojů k tomuto cíli přispívá i možnost využití herny, dopolední program školky pro děti, představení klaunů, loutkového divadla a pravidelné návštěvy dobrovolníků ze sdružení Adra, Počteníčka a Celé Česko čte dětem.


Novorozenecké oddělení

Má těsný vztah k porodnické části oddělení gynekologického a v roce 2022 se narodilo 1 350 dětí. Přítomnost otce u porodu je zde samozřejmostí, stejně jako systém rooming-in – což je trvalý pobyt miminka na pokoji společně s matkou.

Tento systém přispívá ke snadnějšímu zvládnutí kojení a celkové péče o novorozence, vše s pomocí zkušeného personálu. Tým novorozeneckých sester pod vedením atestovaného neonatologa je schopen zajistit péči nejen zdravým novorozencům, ale i dětem narozeným lehce předčasně, s nižší porodní hmotností, novorozeneckou žloutenkou či jinými problémy. Oddělení disponuje moderními inkubátory, přístroji pro fototerapii, monitorovací a další technikou. Součástí oddělení je laktační poradna. Po propuštění domů mohou rodiče jakýkoliv vzniklý problém konzultovat 24 hodin denně na její telefonní lince.


Příjmová ambulance

Příjmová ambulance vedle akutních a plánovaných příjmů pacientů zabezpečuje i kontroly dětí po hospitalizaci. Zajišťuje také objednání k plánovaným vyšetřením, a to v termínech plně vyhovujících potřebám našich klientů. Standardem jsou krátké doby čekání na ošetření s profesionálním a milým přístupem personálu.
K nabídce ambulantně poskytované péče patří i ultrazvukové vyšetření. Jedná se o moderní, nezatěžující a nebolestivou zobrazovací metodu, která je dětmi velmi dobře tolerována a má přitom velký význam pro zjištění příčiny obtíží a význam preventivní (např. v rámci pravidelného sledování při výskytu onemocnění ledvin v rodině)

Školení lékaři – pediatři provádí ultrazvukové vyšetření dutiny břišní, močového ústrojí a u kojenců také vyšetření mozku, u indikovaných kojenců pak i časově náročnější vyšetření jícnu. Veškerá vyšetření jsou plně hrazena zdravotními pojišťovnami a na našem oddělení se provádí po objednání v předem určených ordinačních hodinách.

Ordinační hodiny příjmové ambulance.

Pro zachování komplexnosti a kontinuity péče o dětské pacienty v rámci oddělení funguje několik odborných ambulancí. Malé pacienty je rovněž třeba na vyšetření předem objednat a mít s sebou doporučení praktického lékaře pro děti dorost nebo jiného ošetřujícího lékaře.


Odborné ambulance:

Alergologicko-imunologická a pneumologická ambulance

V ostravském regionu se setkáváme se stoupajícím počtem dětí s nemocemi dýchacích cest ať již na podkladě alergie nebo opakovaných zánětů. Tyto problémy řeší dětská pneumologická a alergologická ambulance – od stanovení přesné diagnózy, přes zavedení optimálního léčebného schématu a edukaci dětí i rodičů.

Alergologicko-imunologická ambulance se zabývá onemocněním dýchacích cest infekčního nebo alergického původu. Problematika je řešena komplexně – od stanovení přesné diagnózy a typu alergenu, přes zavedení optimálního léčebného schématu s edukací dětí a rodičů, ke sledování efektu léčby.

Ordinační hodiny alergicko-imunologické ambulance


Nefrologická ambulance

Dětská nefrologická ambulance se zabývá dětmi s onemocněním ledvin a močových cest – především vrozenými vývojovými vadami, infekčními i neinfekčními záněty urotraktu, a jinými nefropatiemi. Velká pozornost je věnována specifické problematice dětského věku – nočnímu pomočování.

Ordinační hodiny nefrologické ambulance


Gastroenterologická ambulance

Pacienti s neprospíváním, akutní či chronickou bolestí břicha a dalšími potížemi s trávením jsou vyšetřeni a sledováni v poradně gastroenterologické. Pečuje o děti s onemocněním celého zažívacího traktu, kam patří choroby žaludku, dvanácterníku, onemocnění střev, jater, žlučových cest a slinivky břišní. Dále se zde sledují děti s potravinovými alergiemi, zvláště dnes velmi častou nesnášenlivostí kravského mléka u kojenců a batolat.

Ordinační hodiny gastroenterologické ambulance