Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Dětské oddělení

Dětské oddělení naší nemocnice má dlouholetou tradici. Od roku 2003 nese titul Baby Friendly Hospital – nemocnice přátelská k dětem. Oddělení získalo odbornou akreditaci Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Oddělení zajišťuje kompletní diagnostiku a léčbu onemocnění dýchacího ústrojí, ledvin i močových cest, zažívacího traktu, problémů s pomočováním, bolestmi břicha apod. a pooperační péči pro dětské pacienty, a to ve věku od 0 do 19 let.

Součástí našeho oddělení je i dětské středisko, které pečuje asi o 600 dětí po stránce léčby i prevence.

Diagnostické postupy a léčba jsou voleny šetrně a racionálně s ohledem na potřeby dětského pacienta. Malí pacienti i jejich rodiče se setkají s profesionálním a usměvavým personálem. Dlouholetá TRADICE, KVALITA léčebné a ošetřovatelské péče spolu s profesionálním a ÚSMĚVavým personálem jsou základními charakteristikami současného oddělení.

V roce 2022 bylo na dětském oddělení hospitalizováno 2 951 pacientů, z toho bylo 471 doprovodů. I přesto, že je v odborných ambulancích ošetřeno přes 3 000 dětí ročně, je nespornou předností velmi krátká objednací doba. Vyšetření se objednávají na určený den a čas, což zkrátí dobu strávenou čekáním na ošetření. 

Struktura pracoviště:

Jednotka intenzivní péče

Moderně vybavená jednotka intenzivní péče s 5 lůžky pečuje o malé pacienty s akutním ohrožením životně důležitých funkcí. Vedle školeného personálu disponuje také kvalitním a moderním přístrojovým vybavením.


Lůžková část – standardní oddělení

V roce 2022 bylo na tomto oddělení hospitalizováno 1 133 dětí – spektrum onemocnění zahrnuje především infekce dýchacích cest, močového ústrojí a zažívacího traktu, další část tvoří vyšetřování dětí pro noční pomočování a bolesti břicha a plánované operační výkony. Diagnostické postupy vycházejí z moderních medicínských znalostí a jsou voleny šetrně a racionálně s co největším ohledem na dětské pacienty. K dispozici veškerá laboratorní, rentgenová a ultrazvuková vyšetření, dále konziliární porady s lékaři jiných oborů.

Dětské oddělení prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, při které se přestěhovalo ze stávajících prostor 4. NP do 5. NP. Současně byla rekonstruována i dětská JIP, byl zbudován pokoj pro maminky dětí hospitalizovaných na JIP, byly vystavěny dvě nové ambulance. Samozřejmostí bylo vybudování nového sociálního zázemí, oddělené bylo částečně vybaveno novým nábytkem, bylo rozšířené i vybavení herny. Vše by mělo zpříjemnit pobyt nejen hospitalizovaným dětem, ale také jejich doprovodu.

Hospitalizace je nutná u dětí, jejichž zdravotní stav neumožňuje domácí ošetřování. Pobyt v nemocnici je obvykle pro dítě výraznou změnou, proto se jeho možné negativní důsledky snažíme zmírnit dodržováním Charty práv hospitalizovaných dětí. V praxi tento postup znamená umožnění pobytu rodiče se svým dítětem – a to hospitalizací společně s ním nebo formou denního pobytu u lůžka. Rodiče i samotní pacienti jsou soustavně a srozumitelnou formou informováni o zdravotním stavu, plánovaných vyšetřeních a alternativách léčebného postupu. Sami se takto stávají aktivnějšími účastníky léčebného procesu.

V neposlední řadě je snahou zpříjemnit nemocniční prostředí – kromě velkého množství hraček a výzdoby pokojů k tomuto cíli přispívá i možnost využití herny, dopolední program školky pro děti, představení klaunů, loutkového divadla a pravidelné návštěvy dobrovolníků ze sdružení Adra, Počteníčka a Celé Česko čte dětem.


Novorozenecké oddělení

Má těsný vztah k porodnické části oddělení gynekologického a v roce 2022 se narodilo 1 350 dětí. Přítomnost otce u porodu je zde samozřejmostí, stejně jako systém rooming-in – což je trvalý pobyt miminka na pokoji společně s matkou.

Tento systém přispívá ke snadnějšímu zvládnutí kojení a celkové péče o novorozence, vše s pomocí zkušeného personálu. Tým novorozeneckých sester pod vedením atestovaného neonatologa je schopen zajistit péči nejen zdravým novorozencům, ale i dětem narozeným lehce předčasně, s nižší porodní hmotností, novorozeneckou žloutenkou či jinými problémy. Oddělení disponuje moderními inkubátory, přístroji pro fototerapii, monitorovací a další technikou. Součástí oddělení je laktační poradna. Po propuštění domů mohou rodiče jakýkoliv vzniklý problém konzultovat 24 hodin denně na její telefonní lince.

 

Příjmová ambulance

Příjmová ambulance vedle akutních a plánovaných příjmů pacientů zabezpečuje i kontroly dětí po hospitalizaci. Zajišťuje také objednání k plánovaným vyšetřením, a to v termínech plně vyhovujících potřebám našich klientů. Standardem jsou krátké doby čekání na ošetření s profesionálním a milým přístupem personálu.
K nabídce ambulantně poskytované péče patří i ultrazvukové vyšetření. Jedná se o moderní, nezatěžující a nebolestivou zobrazovací metodu, která je dětmi velmi dobře tolerována a má přitom velký význam pro zjištění příčiny obtíží a význam preventivní (např. v rámci pravidelného sledování při výskytu onemocnění ledvin v rodině)

Školení lékaři – pediatři provádí ultrazvukové vyšetření dutiny břišní, močového ústrojí a u kojenců také vyšetření mozku, u indikovaných kojenců pak i časově náročnější vyšetření jícnu. Veškerá vyšetření jsou plně hrazena zdravotními pojišťovnami a na našem oddělení se provádí po objednání v předem určených ordinačních hodinách.

Ordinační hodiny příjmové ambulance.

Pro zachování komplexnosti a kontinuity péče o dětské pacienty v rámci oddělení funguje několik odborných ambulancí. Malé pacienty je rovněž třeba na vyšetření předem objednat a mít s sebou doporučení praktického lékaře pro děti dorost nebo jiného ošetřujícího lékaře.


Odborné ambulance:

Alergologicko-imunologická a pneumologická ambulance

V ostravském regionu se setkáváme se stoupajícím počtem dětí s nemocemi dýchacích cest ať již na podkladě alergie nebo opakovaných zánětů. Tyto problémy řeší dětská pneumologická a alergologická ambulance – od stanovení přesné diagnózy, přes zavedení optimálního léčebného schématu a edukaci dětí i rodičů.

Alergologicko-imunologická ambulance se zabývá onemocněním dýchacích cest infekčního nebo alergického původu. Problematika je řešena komplexně – od stanovení přesné diagnózy a typu alergenu, přes zavedení optimálního léčebného schématu s edukací dětí a rodičů, ke sledování efektu léčby.

Ordinační hodiny alergicko-imunologické ambulance


Nefrologická ambulance

Dětská nefrologická ambulance se zabývá dětmi s onemocněním ledvin a močových cest – především vrozenými vývojovými vadami, infekčními i neinfekčními záněty urotraktu, a jinými nefropatiemi. Velká pozornost je věnována specifické problematice dětského věku – nočnímu pomočování.

Ordinační hodiny nefrologické ambulance


Gastroenterologická ambulance

Pacienti s neprospíváním, akutní či chronickou bolestí břicha a dalšími potížemi s trávením jsou vyšetřeni a sledováni v poradně gastroenterologické. Pečuje o děti s onemocněním celého zažívacího traktu, kam patří choroby žaludku, dvanácterníku, onemocnění střev, jater, žlučových cest a slinivky břišní. Dále se zde sledují děti s potravinovými alergiemi, zvláště dnes velmi častou nesnášenlivostí kravského mléka u kojenců a batolat.

Ordinační hodiny gastroenterologické ambulance