Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Dětská obezita

Problematika obezity v dětském věku. Informace pro dětské pacienty a jejich rodiče

Základní informace o onemocnění

Obezita nabyla na přelomu tisíciletí charakteru celosvětové epidemie. Varující je nárůst prevalence obezity v dospělé populaci (kde se pohybuje mezi 10-40 %), ale hlavně nárůst obezity u dětí a dospívajících. U dětí dle posledních údajů stoupl počet obézních z 3 % na 6 % !!! , to je o 100%!

Ve většině případů se jedná o obezitu alimentární způsobenou nadměrným příjmem energie ve stravě a nápojích a malým energetickým výdejem při pohybových aktivitách.

Obezita není jen kosmetickým problémem, jedná se o velmi závažné onemocnění, které je zodpovědné za vznik cukrovky II. typu, vysokého krevního tlaku,vysoké hladiny cholesterolu a onemocnění srdce a cévního systému s následky jako srdeční infarkt nebo cévní mozková příhodu. Dalším důsledkem jsou onemocnění pohybového ústrojí , navíc se v případě obezity často jedná i o vážný psychický problém, zejména v dětském věku.

Obezita je definována jako zvýšené množství tuku v organismu. V praxi nadváhu a obezitu diagnostikujeme z hodnot zvýšených hmotnostních indexů - nejčastěji BMI =body mass indexu - pro daný věk , a to dle tzv. percentilových grafů.

Při vzniku a vývoji obezity se genetické /dědičné/ faktory uplatňují ve 40 %, ale v 60 % jsou určující zevní faktory. Tyto můžeme ovlivnit - obezita je tudíž léčitelným onemocněním !

Obezita je vleklé onemocnění a vyžaduje dlouhodobou komplexní léčbu a mezioborový přístup. V léčbě se uplatňuje především změna stravovacích návyků a zvýšení pohybové aktivity. Mezi další možnosti patří psychoterapie,akupunktura, u starších dětí medikamenty a v případech extrémní obezity chirurgická terapie od 18.roku věku. Základním předpokladem úspěšné terapie je aktivní přístup obézního a jeho okolí.


Obezita a dětský věk

U 90-95 % všech dětí s nadváhou či obezitou se jedná o obezitu alimentární (exogenní, prostou, způsobeno vnějšími vlivy ) danou pozitivní energetickou bilancí, na které se podílí nadměrný energetický příjem a nízký energetický výdej, nikoliv o obezitu sekundární, která je doprovodným příznakem jiného vnitřního onemocnění.

Péče o obézní děti a prevence obezity v dospělosti je nesmírně důležitá, protože až 80% obézních dětí má nadváhu (a s ní spojené zdravotní komplikace) i v dospělosti. Přesto do současnosti neexistovala žádná dětská ambulance pro léčbu obezity.

A právě dětem s prostou alimentární obezitou se bude ve svém programu věnovat. Dětská obezitologická poradna otevřená v rámci Dětské gastroenterologické ambulance při Dětském oddělení Vítkovické nemocnice a.s.


Pro koho je Dětská obezitologická poradna určená?

Pro děti ve věku 0 - 19 let, které trpí nadváhou či obezitou alimentárního původu. Následnými zdravotnímu komplikacemi jsou ohroženi především dětští obézní pacienti z rodin s výskytem obezity, cukrovky a nemocí srdce a cév.


Jedná se u dítěte o obezitu?

Dětský věk je charakterizován růstem a vývojem, tzn. tělesná hmotnost i výška se mění a je individuální. Zde je uveden známý vzorec pro výpočet BMI /body mass indexu/, ale jeho zhodnocení je jiné než v dospělé populaci / norma mezi 20 - 25 neplatí pro nižší věkové skupiny dětí !!!/.

Podíl tělesné hmotnosti (v kg) a tělesné výšky (v m na druhou).

Pokud chcete zhodnotit BMI svého dítěte, zaneste vypočtenou hodnotu do percentilového grafu dle věku.

Body mass index, chlapci, 0 - 4 r.
CAV 1991

Body mass index, chlapci, 0 - 18 r.
CAV 1991

Body mass index, dívky, 0 - 4 r.
CAV 1991

Body mass index, dívky, 0 - 18 r.
CAV 1991

  • Pokud je hodnota do 85. percentilu, není hmotnost Vašeho dítěte zvýšená.
  • Hodnota mezi 85. -95. percentilem znamená nadváhu, a pokud je hodnota BMI nad 95 . percentilem, jedná se obezitu .
  • U hmotnosti dítěte nad 85.percentilem se jedná o patologický stav a je vhodná léčba !!!

Jak se objednat do Dětské obezitologické poradny ?

Po konzultaci situace s obvodním dětským lékařem nebo lékařem-specialistou (kardiolog, alergolog a další) a s jeho písemným doporučením s údaji o růstové křivce dítěte, nemocnosti a dalšímu důležitými daty se můžete objednat na tel. čísle 59 563 35 51 kdykoliv v pracovní dny od 7 do 15 hodin.


Jak zjistíte, že se u dětského pacienta jedná o obezitu alimentární a ne o onemocnění např. žláz s vnitřní sekrecí ?

  • klinickým vyšetřením, kdy vyloučíme zvětšenou štítnou žlázu,známky předčasné puberty,zvýšené ochlupení kůže apod.
  • laboratorními testy, které se provedou při vstupním vyšetření v ambulanci nebo ještě před vyšetřením u Vašeho dětského lékaře.

Musí dítě podstoupit nějaká náročná nebo bolestivá vyšetření ?

Ne, jedná se o odběr krve ze žíly, vyšetření moči, měření krevního tlaku,ultrazvukové vyšetření břicha, event. štítné žlázy, při podezření na sekundární obezitu pak event. výpočetní tomografie, vyšetření v dětské endokrinologické ambulanci.


Jak bude vypadat vyšetření a léčbě v dětské obezitologické poradně ?

Při vstupním vyšetření (nutný doprovod rodiče, přibližně asi 60 minut času) se změří kompletně antropometrické údaje (hmotnost, výška, BMI…), krevní tlak a provedou nebo zhodnotí vstupní odběry.

Dalším krokem je odebrání anamnézy, poskytnutí informací o onemocnění, jeho důsledcích a možnostech léčby a stanovení časového plánu redukce hmotnosti (ze zdravotního hlediska je doporučena redukce hmotnosti o 5-10% u dětí se zohledněním růstu).

Je nutné zdůraznit potřebu spolupráce dítěte a rodiny.

Základem je podrobná analýza současné situace - stravovací návyky, pitný režim, pohybová aktivita - po rozboru zápisů pak odhalení zásadních chyb v životosprávě (v dětském věku rozhodně nejsou doporučovány žádné drastické diety !!!) a návrh dosažení negativní energetické bilance (výdej energie převyšující její příjem),která vede ke snížení tělesné hmotnosti.

Další kontroly budou zahrnovat vždy měření hmotnosti a BMI, kontrolu klinického stavu a režimových opatření - frekvence kontrol bude stanovena individuálně dle potřeby dítěte.


Co když úprava stravovacích návyků a pohybu nepovede ke snížení hmotnosti ?

Pokud se nedaří snižovat hmotnost při základních opatřeních, je zde možnost individuální konzultace a sestavení jídelníčku dietní sestrou nemocnice.

Další možností je cvičení dětí pod dohledem erudovaného personálu na našem rehabilitačním oddělení a využití bazénu.

Pokud se i přesto nebude dařit redukce hmotnosti v domácím prostředí, je možné po domluvě dítě observovat na dětském oddělení.

U starších dětí je pak možno užít i léky snižují tělesnou hmotnost.

Jedna z alternativních možností terapie obezity je aplikace akupunktury - na našem pracovišti je preferována aurikuloterapie (akupunktura ucha).Metodou volby je taktéž použití laseru k akupuntuře pro nejmladší věkové skupiny pacientů. Po minimální bolestivost je tato metoda vhodná i pro dětské pacienty.

Vhodným doplňkem je i dlouhodobá lázeňská léčba v Bludově, kam odborná poradna může dítě doporučit.


Jak dlouho bude dítě sledované v obezitologické poradně ?

Délka sledování je individuální, ale obecně se doporučuje sledování dlouhodobé.

Podle studií bývají největší hmotnostní úbytky do 6 měsíců od zahájení terapie obezity, ale nesmírně důležité je normální BMI dlouhodobě udržet - prevence tzv. jojo efektu.


Budou vyšetření hrazena ze zdravotního pojištění?

Ano, veškerá vyšetření i kontroly v obezitologické poradně a převážná část rehabilitačních procedur jsou hrazená ze zdravotního pojištění.


K úspěšné redukci nadváhy či obezity je velmi důležitá motivace dítěte a aktivní spolupráce a podpora celého rodiny, proto doporučujeme doprovod jednoho z rodičů během vyšetření i rehabilitace.

Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpovíme telefonicky nebo při Vaší návštěvě v poradně. Přejeme hodně zdravě zhubnutých kilogramů a těšíme se na Vás.

zpět na úvodní stránku oddělení