Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Odborná veřejnost

Obnova diagnostického přístrojového vybavení Vítkovické nemocnice a.s.

Projekt "Obnova diagnostického přístrojového vybavení Vítkovické nemocnice a.s."
je spolufinancován Evropskou unií 

 

 

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program
Název projektu: Obnova diagnostického přístrojového vybavení Vítkovické nemocnice a.s.
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001595
Prioritní osa: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Číslo výzvy: 06_16_043 31. výzva – Zvýšení kvality návazné péče

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality a dostupnosti péče o pacienty i zkvalitnění poskytované léčby na pracovištích poskytujících návaznou péči ve Vítkovické nemocnici. K naplnění cíle dojde prostřednictvím obnovy nezbytného diagnostického přístrojového vybavení. Stávající diagnostické přístroje bude obnoveno moderním přístrojovým vybavením pro včasnou diagnostiku, pro kvalitní a bezpečnou léčbu, pro maximální péči o hospitalizované pacienty ve smyslu Koncepce návazné péče MZČR. Včasný záchyt a diagnostika pacientů, je základním předpokladem pro efektivní fungování zdravotní péče. Z toho důvodu jsou potřebná centra návazné péče, které zajišťují poskytnutí zdravotních služeb před tím, než je pacient poslán do specializovaného centra. Poskytnutí této kvalitní diagnostiky je možné za předpokladu moderního vybavení. Proto se projekt zaměřuje na obnovu diagnostického přístrojového vybavení, konkrétně magnetickou rezonanci, angiolinku, 2x digitální dvoudetektorovou RTG vyšetřovnu a skiaskopicko - skiagrafickou sklopnou stěnu.