Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Odborná veřejnost

Platby za projednání žádosti

Platby jsou určeny na úhradu nákladů, spojené s činností etické komise (provoz kanceláře EK, náklady související s posuzováním a projednáváním studie, její administrací a dozorování po celou dobu trvání klinického hodnocení. Platby jsou stanoveny takto:

 • Multicentrické klinické hodnocení, kdy Etická komise Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. je v postavení multicentrické etické komise: 40 000,- Kč (je-li více než 10 center, pak za každé centrum nad 10 další částka 4 000,- Kč). Místní dozor u takto schváleného klinického hodnocení : 5 000,- Kč za každé centrum
 • Multicentrické klinické hodnocení, kdy Etická komise Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. je v postavení místní etické komise (posuzuje klinického hodnocení pouze v místě provádění): 10 000,- Kč (posuzuje-li pouze jedno centrum), pokud EK posuzuje dvě a více center, pak za každé centrum 5 000,-Kč
 • Posouzení a vydání stanoviska ke KZ zdravotnického prostředku: 20 000,-Kč (pokud EK posuzuje 1 centrum, v případě posouzení 2 a více center, 5 000,- Kč za každé další centrum)
 • Amendmenty ke KZ zdravotnického prostředku  nebo nové verze informovaných souhlasů  (mimo amendmenty administrativního charakteru a změny v inf. souhlasech administrativního charakteru) : 5 000,- Kč
 • Administrativní činnost spojená s opakovaným posouzením žádosti o povolení KZ zdravotnického prostředku = platba jako za Amendment: 5 000,- Kč
 • Posouzení a vydání stanoviska k neintervenční studii: 10 000,-Kč
 • Amendmenty k hodnocením nebo nové verze informovaných souhlasů  (mimo amendmenty administrativního charakteru a změny v inf. souhlasech administrativního charakteru), ke kterým naše EK vydala souhlas jako multicentrická etická komise: 5 000,- Kč
 • Amendmenty k hodnocením nebo nové verze informovaných souhlasů  (mimo amendmenty administrativního charakteru a změny v inf. souhlasech administrativního charakteru), ke kterým naše EK vydala souhlas jako místní EK: 5 000,- Kč
  Administrativní činnost spojená s opakovaným posouzením žádosti o povolení klinického hodnocení se stejným EudraCT number = platba jako za Amendment: 5 000,- Kč
 • Mimořádné jednání ( částka bude přičtena k ceně za úhradu nákladů za projednání) : 10 000,- Kč

Platby musí být prováděny pouze na základě faktury , a to převodem na účet: KB Ostrava,
č. účtu: 75933-761/0100

Uvedené částky jsou bez DPH.

Platby za projednání části II žádostí, předkládaných k posouzení EK prostřednictvím CTIS jsou k dispozici na: