Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Oddělení léčebné rehabilitace

Péče o pacienty s míšní lézí

Rehabilitace paraplegiků a kvadruplegiků ve Vítkovické nemocnici

Rehabilitační oddělení Vítkovické nemocnice  nabízí pacientům s postižením typu paraplegie nebo kvadruplegie cíleně zaměřenou rehabilitaci, a to především s využitím metody takzvané posturální terapie podle paní J. Čápové. Terapie pomocí této metody, by měla podle typu postižení vést ke zlepšení funkcí břišní a zádové svaloviny, zlepšení dýchání, stability vsedě, ekonomizaci přesunů a v neposlední řadě i k redukci případné svalové spasticity.

Rehabilitaci zajišťují odborně vzdělaní fyzioterapeuté.

zpět na úvodní stránku oddělení