Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Oddělení léčebné rehabilitace

Péče o pacienty s lymfedémem

Co je lymfedém

Lymfa (míza) je bezbarvá tekutina, která obsahuje splodiny látkové výměny buněk, bílkoviny, tuky, vodu atd. Lymfu odvádějí lymfatické cévy, které procházejí lymfatickými uzlinami. Cévy se nacházejí téměř ve všech tělesných orgánech. Začínají v mezibuněčných prostorech, postupně se slévají a vytvářejí velké lymfatické cévy. Celý systém ústí do krevního oběhu. Pokud cévy nemají dostatečnou transportní kapacitu, nebo dojde-li k jejich přerušení, vzniká lymfatický otok –lymfedém.

Stádia lymfedému

  1. latentní skryté stádium - bez známek otoku
  2. přechodné- reverzibilní stádium,objeví se občas např. po námaze a opět mizí
  3. chronické stádium - stálý edém
  4. elefantiáza - tzv. sloní noha

Princip léčby lymfedému

Principem léčby lymfedému je komprese neboli tlak na lymfedém pomocí přístroje, manuální komprese a komprese bandážováním.Léčba lymfedému se nazývá Komplexní dekongestivní terapie-Complex Decongestiv Therapy (CDT) . Cílem CDT neboli léčby lymfedému je podpořit a posílit původní dosud zachovalou vstřebávací a přenosovou funkci lymfatického systému. CDT stručně léčba lymfedému se skládá z několika léčebných technik, a sice: manuální a přístrojové lymfodrenáže, komprese bandážováním stručně bandáže. Tento léčebný režim je doplněn vhodným cvičebním programem . CDT doplňují další techniky jako např. systém dechových cvičení. Základním terapeutickým postupem jsou však každodenní bandáže končetiny s lymfedémem nebo nošení kompresivních pomůcek jako punčoch, návleků. Byly činěny studie léčby lymfedému pomocí farmak a např. wobenzym bývá využíván v lékařské praxi léčby lymfedému. Chirurgická léčba připadá v úvahu ve zcela ojedinělých případech 4.stádia.

Manuální (ruční) lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž (ML) je jemná hmatová technika, ovlivňující lymfatický (mízní) systém. Pomáhá jej aktivovat a podporuje tok lymfy, čímž dochází k odstraňování škodlivin – toxických látek a současně dochází k regeneraci organismu a zvýšení imunity. Manuální lymfodrenáž stimuluje činnost mízovodů, obnovuje průchod lymfy v kritických místech.

Přístrojová lymfodrenáž

Lymfoven je stejně jako Pneuven přístroj na sekvenční tlakovou drenáž Přístroj se skládá z řídící jednotky a návleky na dolní nebo horní končetiny, břicho a hýždě. Do řídící jednotky se vloží naprogramovaná čipová karta a celá lymfodrenáž je řízena automaticky.K řídící jednotce je návlek připojen hadičkami z umělé hmoty. Princip činnosti spočívá v postupném nafukování jednotlivých komor drenážního návleku dle zadaného programu ze zvolené čipové karty. Čipové karty jsou naprogramovány pro různé typy ošetření lymfodrenáží Přístrojová lymfodrenáž je založena na přerušované kompresi končetiny a vytváření tlakové vlny, která podpoří jak lymfatický tak i žilní systém.

Zevní komprese bandáží či elastickým návlekem

Aplikace zevní komprese je nedílnou součástí komplexní terapie lymfedému končetin. Správně aplikovaná komprese tvoří zevní bariéru proti šíření otoku a udržuje dlouhodobě efekt před tím provedené lymfodrenáže. I samotná komprese významně stimuluje lymfatickou drenáž. Její účinek zesiluje při chůzi a cvičení, kdy dochází ke stimulaci lymfatik mezi kontrahovaným kosterním svalem na straně jedné a pevným kompresivním obvazem či punčochou na straně druhé. Nezanedbatelný je i efekt zvýšení žilní drenáže s příznivým vlivem na mízní systém.

Lymfotejpy

Jedna z nejnovějších a velmi účinných metod používaných v lymfologii. Lepení speciálních pásek je nejnovější metoda k urychlení toku lymfy. Taping zmenšuje otoky, pomáhá hojení jizev, působí proti bolesti a podporují odtok lymfy po neinvazivních lipolýzách.

Lymfatická terapie ve Vítkovické nemocnici

Poskytujeme péči klientům v oborech (programech): lymfologie a obezitologie, a současně úzce spolupracujeme se specialisty v oboru flebologie.

Průběh terapie:

  • Vyšetření lékařem – lymfologem, obezitologem, rehabilitačním lékařem
  • Manuální lymfodrenáže a přístrojová presoterapie
  • Komprese končetiny
  • Lymfo-taping
  • Dechová a rehabilitační cvičení

Další, nezbytné součásti terapie představují léčba případných bolestí postižené končetiny či zad a redukce nadbytečných kilogramů - jedna z podmínek úspěšné léčby lymfedému.

 

zpět na úvodní stránku oddělení