Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Léčba sítnice a sklivce

Nitrooční injekce

Aplikace anti-VEGF preparátu - nitrooční injekce

Jedinými schválenými přípravky, které se do oka aplikují, jsou Eylea a Lucentis.

Aplikace anti-VEGF preparátu je indikována v případě nemocí:

  • Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) -  je nejčastější příčinou praktické slepoty u lidí starších 50 let. Je způsobena poruchou centrální části sítnice (nervová vrstva oka, která pracuje jako film ve fotoaparátu k zachycení obrazu) zvané makula. Makula odpovídá za jemné centrální vidění, které potřebujeme např. k řízení auta, čtení novin, rozeznávání obličejů apod. Existují dva druhy makulární degenerace: suchá a vlhká. Při „vlhké“ formě VPMD rostou v makule nové abnormální cévy, které propouštějí tekutinu a často krvácejí, což způsobuje rozmazané nebo pokřivené vidění. Při aktivní vlhké formě VPMD je indikována aplikace Lucentisu.  
  • Venózní okluse – jedná se o uzávěr sítnicové žíly způsobující otok makuly. Pokud je laserová léčba otoku neúčinná, je indikována aplikace Lucentisu.
  • Diabetický makulární edém (DME) – jedná se o komplikaci diabetické retinopatie, kdy cukrem poškozené cévy prosakují a krvácí. Při postižení makuly je indikována laserová terapie. Pokud je tato neúčinná, přistupujeme k aplikaci Lucentisu.
  • Myopická makulární degenerace – jedná se opět o vznik novotvořených nekvalitních cév v makule s tvorbou otoku u pacientů s vysokou krátkozrakostí.

Bez léčby může být ztráta vidění u všech těchto onemocnění rychlá a závažná.


Jak tato léčba probíhá?

Léčba spočívá v nitrooční injekci léku /Lucentisu/ do sklivcového prostoru. V ojedinělých případech stačí jen jedna aplikace. Ve většině případů se však lék aplikuje každý měsíc. Po 3. injekci se zhodnotí oční nález a reakce otoku na léčbu a rozhodne se o dalším postupu. Lucentis je řazen mezi centrové (zvlášť nákladné) léky. K jeho aplikaci se musí splnit přesně daná kritéria. Vstupní vyšetření před zahájením léčby zahrnuje stanovení zrakové ostrosti pomocí Vám známých tabulí s písmeny, měření nitroočního tlaku, vyšetření sítnice na štěrbinové lampě a pomocí OCT – optické koherentní tomografie, čímž získáme detailní informaci o vrstvách sítnice. Dále barevnou fotografii sítnice a event. i vyšetření fluorescenční angiografií. Fluorescenční angiografie spočívá v aplikaci speciálního barviva nitrožilně s následným fotografováním cév sítnice přes modrý filtr a průkazem cévní patologie. Lékař poté zhodnotí všechny nálezy a domluví s Vámi termín první aplikace léku.
Všechna vstupní vyšetření, s výjimkou OCT, jsou hrazena zdravotní pojišťovnou. Za OCT budete platit 100 Kč / oko.

Velmi důležitá je příprava oka před injekcí, zejména jeho důkladné očištění a vyloučení přítomnosti mikrobů. Kdyby spolu s injekcí došlo k proniknutí jakékoli infekce do oka, mohlo by to mít velmi vážné následky. Proto nám včas oznamte, máte-li v poslední době příznaky případného zánětu spojivek (zarudlé oko, pocit řezání, hlenovitý či hnisavý výtok, zalepování víček apod.). V takovém případě bychom ve Vašem zájmu podání léku odložili na dobu, až bude zánět zcela vyléčen. Z podobných důvodů je vhodné dodržování hygieny očí a rukou, včetně důkladného odlíčení očí před aplikací.

Doporučujeme Vám, abyste si na všechny návštěvy zařídil/a doprovod domů, jelikož po aplikaci oko zalepujeme.

V den aplikace budete kontrolně vyšetřen/a lékařem a požádán/a o podpis „Informovaného souhlasu“ s aplikací. Může se stát, že bude třeba zopakovat OCT vyšetření, proto raději mějte s sebou daný obnos peněz, je možno platit i kartou.

Poté budete odveden/a na operační sál. Nemusíte si s sebou brát žádné věci na převlečení. Dostanete od nás sterilní plášť, který si oblečete na Váš oděv. Na sále bude Vaše oko dezinfikováno a znecitlivěno kapkami. Poté bude Váš obličej zakryt sterilní rouškou a víčka rozevřena jemným rozvěračem. Vlastní injekce je zcela nebolestivá, ucítíte jen mírný tlak na oko trvající několik sekund. Po aplikaci Vám oko přelepíme sterilním krytím. Půl hodiny po zákroku se opět přeměří oční a krevní tlak, a pokud je vše v pořádku, budete moci odjet domů.

Druhý den po aplikaci si obvaz sundejte a začněte kapat antibiotické kapky dle ordinace lékaře. Stanovíme Vám termín kontroly u svého očního lékaře a v mezidobí mezi injekcemi budete v jeho péči. Na našem pracovišti budete vyšetřen/a lékařem vždy před každou aplikací injekce, tj. 1x měsíčně. Pokud by se mezi injekcemi u Vás objevily jakékoli podezřelé příznaky (bolest oka, zarudnutí, zhoršení vidění), obraťte se ihned na Vašeho očního lékaře, popřípadě na oční pohotovost.

Je důležité, abyste věděl/a, že i moderní léčba těmito preparáty má svá omezení. Vaše onemocnění má chronickou podobu, tj. jeho průběh je zdlouhavý a tkáň sítnice je velmi citlivá na poškození. Cílem léčby je zastavení nebo zpomalení aktivity daného onemocnění, aby nedocházelo k další ztrátě zraku. U části pacientů může dojít i k částečnému zlepšení vizu. Naopak určité procento pacientů na tuto léčbu nereaguje a v takovém případě bude léčba tímto preparátem ukončena. O jiných možnostech léčby Vás bude lékař informovat.