Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Seznam zdravotních služeb u kterých je vyžadován informovaý souhlas písemnou formou

Obsah stránky:


ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ

 • Anestézie pro ambulantní výkon
 • Blokáda cervikálního plexu
 • Celková anestézie
 • Celková anestézie dítěte
 • Celková anestézie k ambulantnímu výkonu dítěte
 • Epidurální anestézie (event. analgézie)
 • Spinální subarachnoidální – SAB anestézie
 • Tracheostomie
 • Zavedení centrálního žilního katetru

CÉVNÍ CHIRURGIE

 • A-V spojka pro hemodialýzu
 • Cévní výkon na tepnách aortálního oblouku
 • Cévní výkon na varixech dolních končetin
 • Cévní výkon na varixech dolních končetin -RAF
 • Cévní výkon v oblasti břišní aorty
 • Cévní výkony na tepnách dolních končetin
 • Fasciotomie
 • Odstranění kanyly
 • Skleroterapie- ambulantní výkon na povrchových žilách dolních končetin

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

 • Alergologické kožní testy (prick testy)
 • Dynamická scintigrafie ledvin – MAG3
 • Kanylace umbilikální žíly u novorozence
 • Specifická alergenová imunoterapie – subkutánní
 • Specifická alergenová imunoterapie – sublinguální
 • Statická scintigrafie ledvin - DMSA

GASTROENTEROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

 • Anální manometrie
 • Endorektální sonografie
 • Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie - ERCP
 • Endosonografie
 • Enteroskopie
 • Esofagogastroduodenoskopie (gastroskopie)
 • Jícnová manometrie
 • Kolonoskopie
 • Perkutánní endoskopická gastrostomie - PEG
 • PH metrie
 • Punkce ascitu
 • Biologická léčba chronické hepatitidy C
 • Biologická léčba střevních zánětů (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida)
 • Dechový test s 13C - ureou pro průkaz infekce Helicobacter pylori v žaludku
 • Dechový test pro diagnostiku poruchy funkce slinivky – 13C triglyceridy
 • Dechový test pro průkaz poruchy funkce žaludku 13C acetát sodný
 • Dechový test pro průkaz poruchy funkce jater 13C-methacetinem
 • Dechový test se škrobem pro stanovení celkové aktivity amylázy slinivky břišní
 • Divertikulotomie Zenkerova divertiklu ( přetětí stěny výchlipky horního jícnu)
 • Kapslová enteroskopie
 • Endoskopická resekce EMR (endoskopická mukozní resekce) ESD (endoskopická submukozní disekce)
 • Endoskopická pseudocystogastrostomie (drenáž cysty slinivky břišní)
 • Radiofrekvenční ablace Barrettova jícnu

GYN - POR ODDĚLENÍ

 • Abdominální hysterektomie
 • Adnexektomie
 • Abraze hrdla a dutiny děložní
 • Amniocentéza -odběr plodové vody
 • Cerclage
 • Diagnostická/operační laparoskopie
 • Enukleace myomu
 • Extirpace děložního čípku
 • Hysterosalpingografie - HSG
 • Hysteroskopie a abraze hrdla a dutiny děložní
 • Indukce porodu
 • Konizace
 • Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie - LAVH
 • Marsupializace
 • Odstranění kondylomat
 • Plastiky
 • Revize dutiny děložní
 • Revize dutiny děložní po porodu
 • Sectio caesarea – Císařský řez
 • Sectio caesarea – Císařský řez + sterilizace
 • Schlofferův tumor - odstranění
 • Souhlas s hospitalizací a poučení související s hospitalizací na gynekologicko-porodnickém oddělení
 • Sterilizace
 • Umělé přerušení těhotenství - UPT
 • Vaginální hysterektom
 • Závěsná operace močového měchýře podle Burche
 • Závěsná operace pochvy dle Amreicha
 • Indukce potratu, indukce porodu mrtvého plodu přípravkem s obsahem misoprostolu
 • Zavedení IUD (nitroděložního tělíska)

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

 • Amputace dolní končetiny v bérci
 • Amputace konečníku
 • Amputace prstu(ů) ……..
 • Amputace ve stehně
 • Artroskopie kolena
 • Biliopankreatická diverze ( se zapojením duodena) laparoskopicky
 • Diagnostická laparoskopie dutiny břišní
 • Diagnostická laparoskopie dutiny břišní s biopsií orgánů
 • Disekce (exenterace) axilly (inguiny)
 • Drenáž hrudníku
 • Hartmanova operace
 • Implantace peritoenálního dialyzačního katetru
 • Implantace peritoenálního dialyzačního katetru laparoskopicky
 • Klasická cholecystektomie
 • Klasická operace hemoroidů
 • Klasická plastika ventrální kýly
 • Korekční osteotomie dolní končetiny
 • Laparoskopická apendektomie
 • Laparoskopická bandáž žaludku
 • Laparoskopická fundoplikace
 • Laparoskopická cholecystektomie
 • Laparoskopická plikace žaludku
 • Laparoskopická plastika ventrální kýly
 • Laparoskopická Roux-Y resekce žaludku
 • Laparoskopická sleeve resekce žaludku
 • Levostranná hemikolektomie
 • Minigastrický bypass laparoskopicky
 • Nízká přední resekce rekta (konečníku) LAR
 • Odstranění ateronomu
 • Odstranění drobné kožní léze
 • Odstranění lipomu
 • Odstranění sterému
 • Odstranění výrůstků v okolí konečníku
 • Operace abscesu v oblasti konečníku
 • Operace dle Longa
 • Operace Duputreynovy kontraktury
 • Operace kondylomat v oblasti konečníku
 • Operace konečníkové píštěle
 • Operace konečníkové trhliny
 • Operace parastomální kýly
 • Operace pilonidálního sinu nebo dermoidální cysty
 • Operace poklesu pánevního dna - přední přístup (levatoroplastika)
 • Operace pro hallux valgus
 • Operace rektokély metodou dle Sarlese
 • Operace S.T.A.R.R.
 • Operace sentinelové uzliny
 • Operace výhřezu konečníku (dle Delormé, dle Altemeiera)
 • Plastika konečníkových svěračů - sfinkteroplastika
 • Plastika nehtového valu dle Vinogradova
 • Plastika pupeční kýly
 • Plastika tříselné kýly klasicky
 • Plastika tříselné kýly laparoskopicky
 • Pravostranná hemikolektomie
 • Punkce hrudníku
 • Rektoskopie
 • Resekce příčného tračníku
 • Resekce sigmoidea
 • Resekce tenkého střeva
 • Resekce žaludku
 • Resekční rektopexe
 • Segmentectomie
 • Sfinkterotomie (Parks)
 • Totální kolektomie
 • Totální mastektomie - ablace prsu
 • Transmetatarsální amputace nohy
 • Tumorectomie
 • Úprava stomie
 • Uzávěr kolostomie - vývodu tlustého střeva
 • Uzávěr vývodu tenkého střeva (okluze stomie)
 • V-Y plastika anu (řitě)
 • Vývod střeva - stomie
 • Vývod tlustého střeva - kolostomie

INTERNÍ ODDĚLENÍ - CVI

 • Angiografie – rentgenové vyšetření tepen
 • Angiografie žil (flebografie)
 • Dobutaminová zátěžová echokardiografie
 • Funkční ergometrické vyšetření
 • Hemodialýza
 • Hemoperfúze
 • Implantace kaválního filtru do dolní duté žíly
 • Jícnová echokardiografie
 • Kardioverze
 • Kontinuální ledvinné eliminační techniky (CRRT)
 • Koronarografie - SKG
 • Lokální kontinuální trombolýza (LKT)
 • Perkutánní transluminální angioplastika – PTA dialyzačního AV zkratu (shuntu)
 • Perkutánní transluminální angioplastika - PTA Perkutánní transluminální koronární angioplastika - PTCA
 • Plasmaferéza
 • Podávání vasodilatačních infuzí
 • Podávání vasodilatačních infuzí (Prostavasin)
 • Punkce ascitu
 • Punkce perikardu
 • Systémová trombolýza
 • Zavedení arteriální kanyly
 • Zavedení dočasné kardiostimulace
 • Zavedení hrudního a břišního stentgraftu

NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

 • BAEP vyšetření (sluchové evokované potenciály)
 • EMG vyšetření (elektromyografie)
 • Lumbální punkce
 • Mechanická rekanalizace mozkových cév u akutní cévní mozkové příhody
 • MEP vyšetření (motorické evokované potenciály)
 • PMG (perimyelografie)
 • SSEP vyšetření (somatosenzorické evokované potenciály)
 • VEP vyšetření (zrakové evokované potenciály)

ORL

 • Adenotomie
 • Atikoantrotomie – operace středního ucha
 • Direktoskopické vyšetření
 • Excise (vyříznutí) povrchového útvaru na kůži a sliznici
 • Exstirpace (vynětí) lymfatické uzliny
 • FESS – funkční endoskopická endonasální chirurgie
 • Laryngomikrochirurgie
 • Laterální krční cysta
 • Laterální parotidektomie
 • Mediální krční cysta
 • Oesophagoskopie
 • Otoplastika dětí
 • Otoplastika dospělí
 • Polypektomie a mukotomie
 • Rhinoplastika
 • Septoplastika
 • Tonsilektomie
 • Totální thyroidektomie
 • Tracheotomie
 • Tympanostomie (stipula)
 • Tympanostomie (stipula) dětí
 • Tympanostomie (stipula) ženy
 • Uvulopalatofaryngoplastika – operace sleep apnoe syndromu
 • Uvulopalatoplastika – operace prostého chrápání

PLÍCNÍ

 • Biopsie pohrudnice (odebrání vzorku tkáně z pohrudnice)
 • Bronchokonstrikční test s Methacholinem
 • Bronchoprovokační test
 • Bronchoskopie
 • Drenáž hrudníku
 • Místní znecitlivění před bronchoskopií
 • Místní znecitlivění před bronchoskopií
 • Očkování proti tuberkulóze (TBC)
 • Pleurální punkce
 • Podání chemoterapie (léčba cytostatiky)
 • Thorakoskopie (endoskopické vyšetření pohrudniční dutiny a povrchu plic)
 • Transparietální plicní biopsie (odebrání vzorku tkáně z plic)
 • Tuberkulínová zkouška, tuberkulínová zkouška do věku 6 týdnů

PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ

 • Ambulantní léčba Antabusem

RADIOLOGIE

 • Chemická lumbální sympatektomie (CHLSE)
 • Periradikulární terapie / Facetová denervace
 • Perkutánní biopsie / Aspirační cytologie
 • Perkutánní punkce a drenáž kolekce tekutiny
 • Perkutánní transhepatická drenáž žlučovodů
 • Perkutánní vakuová biopsie prsu mamotomem
 • Zobrazovací metoda s podáním kontrastní látky

UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

 • Abraze kondylomat
 • Biopsie prostaty
 • Caruncula uretrae
 • Cirkumcize (obřízka)
 • Cystoskopie + katetrizace nebo jiná instrumentace močovodu - dilatace, ureter.cévka, flush, stent
 • Cystoskopie a elektrokoagulace v močovém měchýři
 • Cystoskopie, extrakce stentu, cizího tělesa nebo kamene
 • Cystouretroskopie
 • Frenuloplastika
 • Nefrektomie
 • Operace hydrokély
 • Optická uretrotomie
 • Orchiectomie
 • Ottis - uretrotomie
 • Perkutánní nefrostomie
 • Punkční epicystostomie
 • Pyeloplastika
 • Torze varlete, appendixu varlete či nadvarlete
 • Transuretrální endoresekce prostaty
 • Transuretrální endoresekce tumoru močového měchýře
 • Transvezikální prostatektomie (TVP)
 • Ureterolithotomie
 • Ureterorenoskopie
 • Varicocele

VŠEOBECNÉ

 • Aplikace transfuze
 • Očkování proti klíšťové encefalitidě
 • Prohlášení o odmítnutí zdravotního výkonu nebo léčby (negativní revers)
 • Souhlas s ambulantním ošetřováním
 • Souhlas s ekonomicky náročnou varinatou (ENV)
 • Souhlas s odstraněním šperku vpraveném do těla
 • Souhlas s poskytnutím informací ze zdravotnické dokumentace
 • Souhlas s hospitalizací a poučení související s hospitalizací
 • Souhlas s hospitalizací a poučení související s hospitalizací na gynekologicko – porodnickém oddělení
 • Souhlas s hospitalizací a s poskytováním informací o zdravotním stavu
 • Vyšetření protilátek proti HIV