Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Informace pro návštěvy

Aktualizace: 9.6.2021

Vážení Návštěvníci,

na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR, můžete od 17.5.2021 opět navštívit své blízké, kteří jsou hospitalizováni v naší nemocnici, avšak pouze za splnění podmínky předložení jednoho z těchto dokladů:

 • o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, ne starším 7 dní před návštěvou,
 • o absolvování POC antigenního testu s negativním výsledkem, ne starším 72 hodin před návštěvou,
 • potvrzení (národní certifikát) o očkování​​ proti onemocnění COVID-19, kde doloží, že
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • ​od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
 • potvrzení lékaře o prodělání COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní. V potvrzení musí být uvedeno, kdy uběhla izolace a kdy byl proveden první PCR/AG test s pozitivním výsledkem,
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením,
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Návštěvní hodiny jsou denně od 15:00 do 17:00 hod.

Délka jedné návštěvy je 15 minut, přítomnost max. 2 osob, každý návštěvník musí mít řádně (zakrývá nos i ústa) nasazený respirátor FFP2 nebo vyšší, při vstupu na oddělení nutno provést dezinfekci rukou.

Děkujeme za spolupráci.