Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Endoskopie - popis výkonů

Koloskopie

je nejpřesnější metoda vyšetření tlustého střeva kolonoskopem (optický ohebný přístroj k vyšetřování tělních dutin a dutých orgánů, který se zasune konečníkem) prováděná při podezření na hemoroidy, zánětlivé a nádorové onemocnění tlustého střeva. Lékař může takto nejen diagnostikovat jakékoli známky zánětu, polypy nebo nádory, ale i odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření.

Jak se připravit na koloskopii se dočtete na následujícím odkaze -> http://bit.ly/PřípravaNaKoloskopii

Gastroskopie

je endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku, kdy touto metodou dokážeme spolehlivě rozpoznat chorobné změny v zažívacím traktu, stanovit diagnózu a zahájit odpovídající léčbu. Nejčastěji se jedná o žaludeční a dvanáctníkové vředy, které lze léky většinou bez obtíží vyléčit, dále jsou to například záněty jícnu, vředy žaludku nebo nádory jícnu a žaludku. Přístroj se zavádí ústy.

ERCP

je zkratka pro vyšetření zvané Endoskopická Retrográdní CholangioPankreatografie.
Je to vyšetření slinivky břišní a žlučových cest.
Toto vyšetření je nejspolehlivější metoda k určení rozsahu a druhu onemocnění této oblasti – chronické záněty slinivky břišní, kameny ve žlučových cestách, nádory jater, žlučových cest a slinivky břišní. Dle nálezu pak volíme další léčebný postup - rozšíření ústí žlučovodů, odstranění kamenů ze žlučových cest či další postupy.

Enteroskopie

je vyšetření tenkého střeva. Výkon spočívá ve vyšetření tenkého střeva enteroskopem (optický ohebný přístroj), který se zasune ústy do jícnu, žaludku a dvanáctníku a dále do horní poloviny tenkého střeva. Přímo hodnotíme stav sliznice, můžeme odebírat malé vzorky. Výkon slouží ke stanovení diagnózy.

pH-metrie

je vyšetření pH („kyselosti“) v koncové části jícnu. Naměřené hodnoty mají význam pro průkaz škodlivého návratu kyselých žaludečních šťáv do jícnu, který je odborně nazýván jako refluxní choroba jícnu. Tato choroba může mít řadu jak lokálních tak i vzdálených komplikací, kterým se dá při včasném průkazu a adekvátní léčbě předejít.

Manometrie anální

specializovaná metoda, používaná při vyšetření činnosti análních svěračů a k vyšetření citlivosti rekta (konečníku). Je důležitou součástí při vyšetřování inkontinence (únik moči) či termální zácpy.

Manometrie jícnová

poskytuje informace o tlakových poměrech v jícnu a oblasti dolního jícnového svěrače, nediagnostikuje reflexní chorobu jícnu, je vhodná k vyloučení poruchy hybnosti jícnu.

Polypektomie

je vyšetření, při kterém můžeme odstraňovat polypy z různých částí trávicího traktu, nejčastěji z tlustého střeva. Polypy se odstraňují endoskopicky polypektomickou kličkou za použití vysokofrekvenčního proudu.

PEG

je zavedení setu pro výživu přímo do žaludku přes břišní stěnu pomocí endoskopu, sloužící k zajištění podmínek pro enterální výživu v situacích, kdy tato výživa není možná klasickým příjmem stravy ústy.

Ligace varixů

jedná se o endoskopickou metodu Zvazivovatění jícnových varixů pomocí naložení speciálních ligačních kroužků na tyto varixy.

EMR

je endoskopická metoda ke snesení široce přisedlých polypů, při níž dochází k odstranění sliznice a podslizniční vrstvy.

Dilatace

balonová a bužijová dilatace stenos jícnu (rozšiřování zůžených míst trávicí trubice).

Endosonografie

je vysoce specializované vyšetření ultrazvukové a endoskopické a slouží k bližšímu posouzení onemocnění jícnu, žaludku, slinivky, žlučovodů. Vyšetření poskytuje informaci o sliznici, stěně a okolí orgánů zažívacího traktu, která není dosažitelná jinými metodami, zejména klasickým ultrazvukovým vyšetřením.

Sonografie

je diagnostická zobrazovací technika založená na registraci ultrazvuku odraženého od tkání, umožňující lékaři bezbolestně nahlédnout do těla pacienta a zjistit tak stav jeho vnitřních orgánů.

Punkce

je název výkonu, při kterém se vpichuje do těla pacienta jehla nebo jiný špičatý nástroj. Odebírá se tělesná tekutina nebo vzorek tkáně tzv. punktát (nabodnutí tělní dutiny, kloubu, orgánu za diagnostickým nebo terapeutickým účelem).

Extrakce kontrementů

endoskopická metoda sloužící k odstranění patologicky vytvořeného pevného útvaru v dutých orgánech, např. kámen.

Argon

plazma koagulace – jedná se o metodu bezkontaktní koagulace, používame ji zejména na stavění krvácejících ložisek v trávící trubici, ale taky např. na zmenšení, respektive odstranění přisedlých polypů.

Stavění krvácení

při krvácení do trávícího traktu, nejčastěji z vředu dvanáctníku nebo žaludku, se do příslušného místa injektorem aplikuje roztok látky k zastavení krvácení.

Biopsie

diagnostická metoda spočívající v odběru vzorku tkáně.

Slizniční biopsie

odběr slizničních částí tkáně speciálními kleštěmi z míst, která jsou podezřelá zejména z přítomnosti zhoubného nádoru. Tyto slizniční vzorky se poté podrobně histologicky vyšetřují.

Extrakce cizího materiálu

odstranění cizího materiálu.

Sklerotizace jícnových varixů

jícnové varixy (městky) jsou patologicky široké žilní pleteně v jícnu, které vznikají při nejrůznějších jaterních chorobách v důsledku zhoršení průtoku krve poškozenými játry. Tyto jícnové varixy mohou krvácet do trávicí trubice – jícnu. Proto se do výrazně rozšířených jícnových varixů aplikuje pomocí injektoru sklerotizační látka(aetoxysklerol), která následně způsobuje sklerotizaci (tedy zvazivovatění) těchto jícnových varixů a zastavení krvácení.

Ligace jícnových varixů

jedná se o endoskopickou metodu Zvazivovatění jícnových varixů pomocí naložení speciálních ligačních kroužků na tyto varixy.

Mechanická litotripse

rozdrcení velkých kamenů na menší jednotky, umožňující snadnější odstranění z orgánů, např. žlučových cest.

Drenáž žlučových cest

léčebna metoda, pomocí které se drénují žlučové cesty, které nejsou průchodné, např. z důvodů nádorového onemocnění. 

Jsou 3 metody:

  1. Zevně vnitřní drenáž (Z-V drenáž) – drén přemosťuje překážku a ústí do tenkého střeva
  2. PTD-drén – zavedený do žlučových cest vyúsťuje přes kůži do sběrného sáčku
  3. Stent – endoprotéza- pevná výztuž přepážky, která trvale rozšíří žlučové cesty a tím je zprůchodní

Kapslová enteroskopie

vyšetření tenkého střeva pomocí endoskopické kapsle, kterou pacient spolkne. Senzory v kapsli pořizují při průchodu zažívacím traktem obrazový záznam, který pomocí elektrod nalepených na těle zaznamená přístroj, připevněný páskem okolo pasu pacienta.

Radiofrekvenční ablace jícnu

jedná se o terapeutickou metodu využívající tepelných účinku elektrického proudu k destrukci – spálení patologického ložiska tkáně, např. Barretova jícnu.

zpět na úvodní stránku oddělení