Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Resuscitační oddělení

Lůžková část, která je umístěna v budově I 1.patře, kde poskytuje dokonalé zázemí pro poskytování intenzivní péče nejvyššího typu (nejvyšší obtížnosti) – tedy resuscitační péče všem pacientům, kteří to potřebují. Jsou to zejména pacienti, kterým selhávají základní životní funkce – například dýchání či krevní oběh. Resuscitační péče je poskytována na šesti špičkově vybavených uzavřených boxech, každý z těchto boxů obsahuje jedno lůžko. Lékaři tohoto oddělení mají k dispozici veškeré vybavení, nutné pro poskytnutí komplexní péče o kriticky nemocného pacienta, včetně možnosti provádění kontinuálních eliminačních metod, invazivních i semiinvazivních měření hemodynamiky a dalších důležitých léčebných postupů. O pacienty zde pečuje zkušený a kvalifikovaný ošetřovatelský tým. Součástí komplexní péče o tyto těžké pacienty je samozřejmostí úzká spolupráce s příbuznými, snaha u začlenění do léčebného úsilí (souhlasí–li pacient) a samozřejmostí je plná informovanost. Nedílnou součástí je empatický přístup k pacientovi a rodinným příslušníkům, při nesnázích, které provází těžké onemocnění blízkého člověka.

zpět na úvodní stránku oddělení