Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Pracoviště

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení se skládá ze dvou částí:

Anesteziologická část

Erudovaní anesteziologové podávají celkovou anestezii i různé druhy svodné anestezie. Jejich úkolem je zajistit znecitlivění nebo celkové uspání pacienta k výkonu, postarat se o jeho bezpečí a zajistit operatérům klidné operační pole.

Anesteziologická ambulance

Před absolvováním jakéhokoli typu anestezie musí anesteziolog pacienta vyšetřit v anesteziologické ambulanci. Tam zvolí nejvhodnější typ anestezie, případně navrhne nutnou předoperační přípravu. Pacient zde může konzultovat případný anesteziologický postup. Ordinovaná předoperační příprava může trvat i delší dobu.  Proto je vhodné, aby pacient navštívil anesteziologickou ambulanci co nejdříve poté, co je mu stanoven termín operace.

Resuscitační část

Lůžkové oddělení

Resuscitační lůžkové oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice má  6 uzavřených boxů plně vybavených pro poskytování komplexní, vysoce specializované resuscitační i intenzivní péče o kriticky nemocné pacienty, a to bez ohledu na vyvolávající příčinu. V širokém spektru pacientů dominují nemocní po velkých chirurgických výkonech, pacienti po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci, pacienti se srdečním selháním, oběhovým selhání, respiračním selháním i pacienti s postižením centrálního nervového systému.
Přístrojové vybavení je na špičkové úrovni a poskytuje vysoký komfort jak pro pacienty, tak pro ošetřující personál. Platí to zejména o monitorovací technice sledující životní funkce pacientů. V každodenní praxi jsou to zejména pacienti se selháním plic, oběhu či srdce. Naše oddělení spolupracuje se všemi odděleními nemocnice a se záchrannou službou MS kraje. Příbuzní pacientů mohou chodit na návštěvy ve stanovených návštěvních hodinách. Ve většině případů jsme připraveni vyhovět individuálním potřebám styku pacientů s blízkými. Je také možno žádat osobní konzultaci ošetřujícího lékaře, zástupce primáře či primáře oddělení.