Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Kariéra

Výběrové řízení na rezidenční místo pro rok 2023 pro NLZP – 2. kolo

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s, Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava – Vítkovice vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo pro nelékařská zdravotnická povolání v oboru:

 • Intenzivní péče
  1 místo, určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky  zařazené do specializačního vzdělávání v tomto oboru.

Lhůta pro podání přihlášek:

do 15. 08. 2023 včetně, přihlášky doručené po uvedeném datu již nebudou zařazeny do výběrového řízení

Adresa pro podání přihlášek:

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.
Mgr. Denisa Zielonková, specialistka vzdělávání
Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Obálku označte: Výběrové řízení – Rezidenční místo 2023 – 2. kolo

K přihlášce do výběrového řízení je nutno doložit:

 • vlastní přihlášku (formulář viz. příloha),
 • vyplněný osobní dotazník (formulář viz. příloha),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – ne starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem Vítkovické nemocnice a.s.),
 • výpis z Rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem Vítkovické nemocnice a.s.),  
 • neověřenou kopii potvrzující získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii potvrzující získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti,
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • přehled odborné praxe,
 • kopii Studijního průkazu – pouze v případě, že specializační vzdělávání již probíhá.

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

 1. Formální náležitosti
 2. Vzdělání a kvalifikace
 3. Jazykové znalosti
 4. Odborné znalosti a dovednosti
 5. Osobnostní předpoklady
 6. Úspěšně absolvovaný ústní pohovor

Způsob hodnocení kritérií:

Každé kritérium je hodnoceno 1-5 body, z toho:

 • 1 – 2b Nevyhovuje
 • 3 – 4b Průměrné
 • 5b Splňuje vše

Pořadí uchazečů se stanovuje podle počtu získaných bodů (minimum 6b – maximum 30b).

Přílohy:

Kontaktní osoba:

Mgr. Denisa Zielonková – specialistka vzdělávání, tel: 595 633 090, 724 831 843

 

 

V Ostravě dne 25.07.2023
Mgr. Denisa Zielonková