Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Pracoviště

Oddělení následné péče

Následná lůžková péče poskytuje komplexní léčebnou a ošetřovatelskou péči pacientům nejen z akutních lůžek naší nemocnice.

Struktura pracoviště 

Naše péče je poskytována na standardním lůžkovém oddělení. Pacienty přebíráme z různých léčebných oborů a spolupracujeme se všemi odděleními naší nemocnice. Nejčastěji s interním, gastroenterologickým, neurologickým, plicním a chirurgickým oddělením. Většinou se jedná o chronické a geriatrické pacienty, u kterých se snažíme o stabilizaci jejich stavu, zlepšení soběstačnosti nebo alespoň o zachování dosavadních každodenních činností. Naší snahou je návrat do každodenního života nebo důstojné dožití nemocných v konečném stádiu nemoci. Jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale zatím u nich není možná ambulantní léčba a návrat do domácího prostředí.
Do této činnosti jsou zapojeni: vedoucí lékař, lékařka oddělení, staniční sestra, ošetřovatelský tým, rehabilitační, nutriční a sociální pracovník.

Sociální služba

Sociální služba poskytuje svým pacientům a jejich blízkým na Oddělení následné péče (NP) sociální poradenství zaměřené na zmírňování a odstraňování negativních sociálních důsledků nemoci v situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami.

Nabízíme informace, podporu a pomoc při řešení záležitostí spojených např. s dosílkou důchodů, vypsáním žádostí do pobytových služeb, vypsáním žádosti o přiznání/zvýšení Příspěvku na péči, zajištěním Agentury domácí péče, se zajištěním Pečovatelské služby. 

Kontakt na sociální sestru: 
Bc. Lucie Stejskalová
Po 8:00 - 12:00, Út 7:00 - 14.30, Čt 7:00 - 15.30
Tel: 722 991 367
E-mail: lucie.stejskalova@vtn.agel.cz