Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Oddělení následné péče

Následná lůžková péče poskytuje komplexní léčebnou a ošetřovatelskou péči pacientům nejen z akutních lůžek naší nemocnice. Na doporučení praktického lékaře přijímáme i pacienty z ,,terénu“.

Struktura pracoviště 

Naše péče je poskytována na standardním lůžkovém oddělení. Pacienty přebíráme z různých léčebných oborů a spolupracujeme se všemi odděleními naší nemocnice. Nejčastěji s interním, gastroenterologickým, neurologickým, plicním a chirurgickým oddělením. Většinou se jedná o chronické a geriatrické pacienty, u kterých se snažíme o stabilizaci jejich stavu, zlepšení soběstačnosti nebo alespoň o zachování dosavadních každodenních činností. Naší snahou je návrat do každodenního života nebo důstojné dožití nemocných v konečném stádiu nemoci. Jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale zatím u nich není možná ambulantní léčba a návrat do domácího prostředí.
Do této činnosti jsou zapojeni: vedoucí lékař, lékařka oddělení, staniční sestra, ošetřovatelský tým, rehabilitační, nutriční a sociální pracovník.

Žádost o přijetí na oddělení následné péče ke stažení.