Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Pracoviště

Odběry, klinická biochemie a hematologie

Důležité odkazy:


O oddělení

Laboratoř Oddělení klinické biochemie a hematologie provádí pro potřebu lůžkových i ambulantních oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s., a také pro další typy zdravotnických zařízení a ambulancí ve spádové oblasti:

  • základní a specializovaná biochemická vyšetření,
  • základní a specializovaná hematologická vyšetření,
  • základní imunohematologická vyšetření,
  • odběry biologického materiálu,
  • konzultační služby,
  • klinickou práci v hematoonkologické ambulanci.

Pro vyšetření, která nejsou k dispozici na OKBH, zajišťujeme odběr, příjem, preanalytické zpracování a transport vzorků do smluvních laboratoří. Oddělení je úzce na tyto laboratoře navázáno a je tak schopno zajistit celé spektrum analýz v oblasti laboratorní medicíny podle požadavků lékařů.

Na úseku krevní banky se provádí předepsaná imunohematologická a předtransfuzní vyšetření a zajišťuje se skladování a expedice transfuzních přípravků pro nemocniční oddělení, event. ambulance.

Laboratoř nabízí pro spolupracující lékaře elektronický přenos výsledků pomocí datové pumpy a využití elektronické žádanky.

Pro zajištění validity výsledků je na oddělení zaveden přehledný systém interní kontroly kvality. Laboratoř se také účastní všech odpovídajících cyklů externí kontroly kvality podle doporučení odborných společností České republiky z oblasti laboratorní medicíny.

Laboratoř staví kvalitu své práce na:

  • profesionálních pracovnících s vysokou odborností,
  • maximálním zájmu o spokojenost pacientů,
  • na spokojenosti zákazníků s kvalitou a spektrem nabízených služeb,
  • neustálém zlepšování kvality nabízených služeb.

Akreditace

Akreditace zdravotnické laboratoře je prováděna podle normy ČSN EN ISO 15189 ed.3:2023 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost.

Posouzení způsobilosti provádí Český institut pro akreditaci, o.p.s. jako národní akreditační orgán.

Dokladem o udělení akreditace je osvědčení o akreditaci, které slouží k prokazování odborné způsobilosti a nestrannosti subjektů poskytujících služby v oblasti posuzování shody.

Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. splnilo požadavky normy ČSN EN ISO 15189 ed.3:2023 a bylo mu Českým institutem pro akreditaci uděleno Osvědčení o akreditaci s platností do 10. 5. 2029, Platné osvědčení o akreditaci.

Laboratoř OKBH Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.  uplatňuje tzv. Flexibilní rozsah akreditace. Flexibilní rozsah akreditace je takový rozsah akreditace, který umožňuje průběžný rozvoj poskytovaných služeb pokrytých akreditací dle potřeb zákazníka (zavedení nového vyšetření, postupu, techniky – přístrojového vybavení). Možnost zavedení nových nebo modifikovaných vyšetření nezahrnuje zavedení nových principů měření.

Aktuální seznam činností v rámci flexibilního rozsahu je uveden v Seznam činností v rámci FRA.


OKBH odběrová místnost

Ordinační hodiny, provozní doba

Pondělí: 6:00 – 10:30
Úterý: 6:00 – 10:30
Středa: 6:00 – 10:30
Čtvrtek: 6:00 – 10:30
Pátek: 6:00 – 10:30