Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Odběry, klinická biochemie a hematologie

Důležité odkazy:


O oddělení

Laboratoř Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. provádí pro potřebu lůžkových i ambulantních oddělení Vítkovické nemocnice a také pro další typy zdravotnických zařízení ve spádové oblasti podle jejich požadavků

  • základní a specializovaná biochemická vyšetření
  • základní a specializovaná hematologická vyšetření
  • základní imunohematologická vyšetření
  • odběry biologického materiálu
  • konzultační služby
  • klinickou práci v hematoonkologické ambulanci

Pro vyšetření, která nejsou k dispozici na OKBH VN, je zajištěn sběr, preanalytické zpracování, třídění a transport vzorků do smluvních laboratoří. Oddělení je úzce na tyto laboratoře navázáno a je tak schopno zajistit celé spektrum analýz v oblasti laboratorní medicíny podle požadavků lékařů.

Na úseku krevní banky se provádí předepsaná imunohematologická a předtransfuzní vyšetření a zajišťuje se skladování a expedice transfuzních přípravků pro nemocniční oddělení, event. ambulance.

Laboratoř OKBH nemocnice nabízí pro spolupracující lékaře elektronický přenos výsledků pomocí datové pumpy.

Pro zajištění validity výsledků je na oddělení zaveden přehledný systém interní kontroly kvality. Laboratoř se také účastní všech odpovídajících cyklů externí kontroly kvality podle doporučení odborných společností České republiky z oblasti laboratorní medicíny.

Akreditace

Dne 30.5.2019 bylo OKBH Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. uděleno Českým institutem pro akreditaci Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO 15189:2013 s platností na 5 let.


OKBH odběrová místnost

Ordinační hodiny, provozní doba

Pondělí: 6:45 – 10:00
Úterý: 6:45 – 10:00
Středa: 6:45 – 10:00
Čtvrtek: 6:45 – 10:00
Pátek: 6:45 – 10:00