Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Pracoviště

O Iktovém centru Vítkovické nemocnice a.s.

"Projekt „Přístrojové vybavení iktového centra Vítkovické nemocnice a.s.“, č. projektu CZ.1.06/3.2.01/08.07630, v rámci 8. výzvy Ministerstva zdravotnictví pro oblast intervence 3.2 IOP. Šance pro Váš rozvoj.

Předmětem projektu je obnova a pořízení potřebného přístrojového vybavení a technologií. Cílem projektu bylo zvýšit dostupnost, kvalitu a efektivitu poskytování zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče ve specializovaném pracovišti - Iktovém centru Vítkovické nemocnice a.s., a to prostřednictvím modernizace a obnovy technického a přístrojového vybavení.

Výsledkem projektu je tedy nákup nového přístrojového vybavení pro Vítkovickou nemocnici a. s. v hodnotě 25 441 818,16 Kč, kdy část těchto finančních prostředků tvoří finanční podpora z Evropské unie, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj.

(www.strukturalni-fondy.cz/iop)"


Pracoviště jako jedno z prvních v České republice, které doslova "rozbilo" jedno z dogmat - že cévní mozková příhoda není urgentním stavem. Neurovaskulární program má za cíl pomoci rychlé farmakologické léčby minimalizovat poškození mozku při vzniku CMP a pečovat o vitální funkce nemocného tak, aby se dosáhlo co nejvyšší kvality života.

Moravskoslezský kraj

Komplexní cerebrovaskulární centrum
Fakultní nemocnice v Ostravě

Iktová centra
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice
Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy
Karvinská hornická nemocnice
Nemocnice Třinec
Nemocnice Krnov

Poskytovaná péče

Náplní iktového centra je komplexní péče o pacienty s cévními onemocněními mozku zahrnující primární prevenci, diagnostiku, léčbu akutních stavů a komplikací, logopedickou a rehabilitační péči. Pacienti jsou dále v centru sledováni a je jim zajištěna sekundární prevence.

Mezioborová spolupráce + 24 hodinová péče = profit pro pacienta

Centrum je založeno na spolupráci oborů, které zajistí komplexně léčbu cévní mozkové příhody.

  • Vaskulární centrum zajišťuje možnost provedení angiografie, extra i intrakraniálního stentingu mozkových tepen, intraarteriální trombolýzy, akutní intervenční léčbu a dále kardiologické dovyšetření.
  • Radiologické oddělení poskytuje vyšetření CT, MR vyšetření včetně angiografií a difusního MR vyšetření schopného akutně rozeznat mozkovou ischemii.
  • Rehabilitační oddělení a logopedická péče slouží k časnému zahájení rehabilitace a terapie poruch řeči, zraku a polykání u pacientů po vzniku cévních mozkových příhodách.
  • Servis ostatních oborů jako jsou např. obory interní, oftalmologie, psychologie, nutriční péče, rychlé služby biochemické a hematologické laboratoře napomáhají k tomu, aby byl pacient správně a rychle léčen.
  • V případě nutnosti neurochirurgického řešení při léčbě pacientů spolupracuje vítkovické Iktové centrum s neurochirurgií Fakultní nemocnice v Ostravě Porubě.

Dostupnost péče

Iktové centrum Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice pečuje o spádovou oblast zahrnující  necelých 300 000 obyvatel – městský obvod Ostrava –Jih, okres Nový Jičín, část okresu Vsetín.

V roce 2021 získalo Iktové centrum Nemocnice Vítkovice status centra s vysoce specializovanou neurologickou péčí na dalších 5 let.  Intervenční terapie CMP je poskytována mimo jiné nemocným z Moravskoslezského kraje a pacientům nemocnic skupiny AGEL.

Možnosti akutní terapie CMP

Akutní péče o pacienty s ischemickou cévní mozkovou příhodou po splnění indikačních kritérii zahrnuje léčbu podáním systémové trombolýzy. U pacientů, kde je systémová trombolýza neúspěšná, se přistupuje ke kombinaci metod. Provádí se intraarteriální trombolýza nebo intervenční terapie uzávěrů mozkových tepen, a to perkutánní angioplastika, stenting intrakraniálních tepen nebo extrakce embolů. Tyto metody patří mezi nejmodernější v terapii ischemické CMP a vítkovické Iktové centrum patří mezi několik pracovišť v ČR, která tuto léčbu nabízí. U ostatních pacientů, kteří nesplní kritéria akutní terapie je poskytován 24hodinový monitoring na iktové jednotce.

CMP - cévní mozková příhoda

Rozšířená terapie

Iktové centrum dále zajišťuje předoperační diagnostiku a pooperační péči pacientům po karotických endarterektomiích a po stentingu karotických tepen.

EAC - operace karotidy, PTA - stenting

Podíl na tvorbě českých standardů vyšetřování mozkových tepen

Lékaři se podílí na tvorbě českých standardů vyšetřování mozkových tepen a na rozvíjení metodiky ultrazvukové potenciace trombolýzy.

Neurologické oddělení s Iktovým centrem má plnou akreditaci pro vzdělávání v oboru neurologie, probíhají zde neurosonologická školení.

Z výzkumné činnosti se Iktové centrum účastní řady mezinárodních klinických studií. Specialisté centra se podílejí na publikacích v impaktovaných časopisech, včetně nejprestižnějšího světového časopisu zabývajícího se CMP – STROKE. Na českých a mezinárodních kongresech byla publikována řada abstrakt z přednášek a posterů. Neurologické oddělení spolupracuje s UP Olomouc, FN Ostrava Poruba a FN U svaté Anny Brno. Vedení oddělení klade důraz na vysokou odbornost personálu.

 
zpět na úvodní stránku oddělení