Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Kalmetizace

Ordinační hodiny, provozní doba

Pondělí: 12:00 – 14:00 jen pro zvané
Úterý: 12:00 – 14:00 jen pro zvané
Středa:
Čtvrtek: 12:00 – 14:00 jen pro zvané
Pátek: 12:00 – 14:00 jen pro zvané

Poskytované zdravotní služby

Provádíme tuberkulinové zkoušky a očkování proti tuberkulóze.

Informace o očkování prosti tuberkulóze

V novelizovaném znění zákona č. 48/1997 Sb, je s účinností od 1. 4. 2012 stanoveno, že hrazená péče bude podle § 30 odst. 2 písm. b) bod 3 výše uvedeného zákona zahrnovat očkování „proti tuberkulóze u pojištěnců, kteří splňují indikace k očkování stanovené právním předpisem upravujícím očkování proti infekčním nemocem.

Očkování proti tuberkulóze ze zákona u novorozenců v riziku do 6 týdnů od narození se provádí
na kalmetizačním středisku. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazeno.

Definice rizikového novorozence:  (Příloha č. 3 k Vyhlášce MZ ČR č. 537/2006 Sb.)

  1. Jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, měl/má aktivní tuberkulózu.
  2. Dítě, jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá/pobýval ve státě s vyšším výskytem tuberkulózy než 40 případů na 100 000 obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví každoročně uveřejní seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy do 30 dnů od aktualizace provedené Světovou zdravotnickou organizací.
  3. Dítě bylo v kontaktu s nemocným s tuberkulózou. 


Očkování proti TBC z indikace praktického dětského lékaře od je 1. 4. 2012 hrazeno z veřejného zdravotního pojištění .

Stanovení smluvní ceny je v kompetenci zdravotnického zařízení a činí 150 Kč za tuberkulínový test a 200 Kč za BCG vakcinaci.

Kalmetizační středisko
Oddělení pneumologie a ftizeologie
Vítkovická nemocnice a.s.
Ostrava

Zpět na Plicní ambulance