Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

O nemocnici

Auditoři potvrdili Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice vysokou kvalitu péče

6.12.2022

Po třech letech se ve vítkovické nemocnici uskutečnila akreditace Spojené akreditační komise České republiky. Obhajoba záruky bezpečnosti a kontroly postupů při výkonech, podávání léčivých přípravků i při nahlížení do zdravotnické dokumentace dopadla na výbornou.

Auditoři z akreditační komise v listopadu cílenými dotazy prověřovali procesy a činnosti ve zdravotnickém zařízení, které přímo či nepřímo souvisejí s péčí o pacienty. Například zajištění správné identifikace pacienta jako prevence záměny, nastavení opatření před šířením infekcí spojených s nemocniční péčí nebo poučení pacienta se sluchovým či zrakovým postižením. „Certifikát kvality zdravotnické péče sděluje jasně a zřetelně pacientům, že nemocnice zaručuje kvalitní péči vykonávanou s důrazem na jejich bezpečnost a spokojenost. Akreditace je zároveň důkazem, že nemocnice splňuje ty nejpřísnější směrnice a standardy, které se zaměřují bezpečí pacientů při poskytování zdravotnických služeb,” sdělila Jana Flégrová, manažerka kvality Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s..

Hodnotící komise Spojené akreditační komise České republiky (SAK) se skládá z lékaře, nelékařských zdravotníků a pracovníků a administrátorů ve zdravotnictví. „Členové akreditační komise také kontrolují, zda zaměstnanci pravidla plní, zda pověření pracovníci identifikují nedostatky, zjišťují jejich příčiny a následně je odstraňují. Součástí akreditace jsou oblast kvality, diagnostických postupů, péče o pacienta, kontinuity zdravotní péče, dodržování práv pacientů, včetně péče o zaměstnance, dodává Mgr. Jana Flégrová.

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. získala certifikát kvality, který se uděluje vždy na tři roky, již pošesté a kontinuálně jej drží již od roku 2007. „Jsem velmi hrdý na všechny zaměstnance nemocnice. Díky intenzivnímu úsilí, které jsme společně vložili do příprav, můžeme i nadále deklarovat směrem k pacientům nejvyšší možnou kvalitu poskytované péče. Přípravu zajišťují lékaři, sestry, personální i techničtí pracovníci a znamená to pro ně mnohdy práci navíc, proto jim patří velké poděkování. Získání akreditace však není samotným cílem našeho snažení, ale prostředkem k dosažení skutečného cíle, kterým je vyšší kvalita a vyšší bezpečí v péči o pacienty, říká MUDr. Stanislav Jackanin, MBA, ředitel Nemocncie Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s., která poskytuje základní i vysoce odbornou péči.

Pacientům zde slouží specializovaná pracoviště, jako jsou Iktové centrum, Centrum péče o zažívací trakt, Vaskulární centrum, Centrum péče o matku a dítě, Chirurgické oddělení a Mamologické centrum a díky tomu zaujímá nemocnice významné místo mezi zdravotnickými zařízeními nejen v Moravskoslezském kraji. Na špičkové péči navíc spolupracuje s dalšími zdravotnickými zařízeními skupiny AGEL, jako například z Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí v rámci pracoviště Jednodenní kardiologie.

Zpět

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: