Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

O nemocnici

Iktové centrum Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice již podruhé získalo diamantové evropské ocenění ESO-Angels

4.8.2021

Téměř 600 pacientů ročně je hospitalizováno v Iktovém centru v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice, které opět dosáhlo na nejvyšší evropské ocenění ESO-Angels. Nemocnici jej udělila Evropská organizace pro CMP (European Stroke Organisation – ESO), která sleduje zvyšování kvality péče napříč evropskými centry. Cévní mozkové příhody (CMP) neboli mrtvice dlouhodobě patří mezi nejčastější příčiny úmrtí v České republice, neboť ročně zemře na CMP až 9 tisíc lidí a další tisícovky mají po prodělání této nemoci trvalé následky.

„Podruhé za sebou jsme získali také diamantové (nejvyšší) evropské ocenění ESO-Angels pro iktová centra. Cena vyjadřuje kvalitu péče iktových center. Inciativa Angels je navázána na evropskou organizaci pro cévní mozkové příhody (ESO) a světovou organizaci (WSO). Sdružuje desítky tisíc nemocnic po celém světě s téměř 6 miliony léčených pacientů za rok. Diamantová cena byla na evropském území za rok 2020 udělena 97 nemocnicím z toho je 22 z České republiky, což opět ukazuje na nadstandardní péči v České republice, jejíž součástí je i Iktové centrum ve Vítkovicích,“ říká MUDr. Daniel Václavík, Ph.D., primář neurologického oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice.

V případě cévní mozkové příhody hraje podle odborníků hlavní roli čas. Brzká odborná pomoc je totiž to jediné, co dokáže zdraví ochránit. Projevy CMP nejsou bolestivé, i proto si někteří pacienti říkají, že oslabení končetin přejde. Častěji však bývá postižení naopak tak výrazné, že si pro úplnou ztrátu hybnosti na polovině těla nebo poruchu řeči pacienti nedokážou sami přivolat lékařskou pomoc. Právě zajištění lékařské péče v prvních hodinách od nástupu příznaků je ovšem rozhodující pro to, aby u pacienta, který byl postižen CMP, byly následky co nejmenší. Problémem je, že řada lidí bohužel stále neví, jak se CMP projevuje.

„Nečastějšími příznaky jsou poruchy řeči, ztráta hybnosti obličeje a ochrnutí končetin na jedné polovině těla. Poměrně jednoznačným signálem bývá například to, že pacient nedokáže splnit jednoduché úkoly jako je úsměv nebo vypláznutí jazyka, zopakování krátké věty nebo zvednutí obou rukou nad hlavu. Pokud taková situace nastane, neváhejte a volejte okamžitě linku 112,“ upozorňuje primář Václavík s tím, že pokud se dostane pacientovi se zmíněnými obtížemi odborné lékařské pomoci do 4 a půl hodin, je vysoká pravděpodobnost, že bude úspěšně vyléčen. V 85 procentech jde o pacienty, u kterých došlo k uzávěru mozkové tepny, tzv. ischemii. Zbytek příhod tvoří krvácení do mozku.

„Po příjezdu je každý pacient s podezřením na CMP vyšetřen neurologem, je určen stupeň postižení neurologických funkcí, jsou vyšetřeny vitální funkce, provedeny odběry krve, vyšetření mozku a mozkových cév na počítačovém tomografu. Pokud je potvrzena ischemická mozková příhoda, je pacientovi do žíly ihned podána trombolýza – lék, který rozpouští krevní sraženiny a odstraní uzávěr tepny s obnovením průtoku krve mozkem. Tím se zabrání nevratnému poškození mozku. Pokud je uzavřena některá z hlavních mozkových tepen, je pacient v našem specializovaném centru léčen novou speciální metodou – mechanickou trombektomií. Při použití této metody je přes tříslo do mozkových tepen zaveden speciální katetr, kterým sraženinu odsajeme nebo odstraníme,“ vysvětluje dále MUDr. Daniel Václavík. Proces od přijetí po diagnózu aktuálně zvládá tým zdravotníků Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice v průběhu pouhých 20 minut, kdy pacient dostává trombolýzu přímo na CT. Tento čas je přitom třikrát kratší, než je celosvětově doporučovaný čas - 60 minut.

Trombolýzou nebo mechanickou trombektomií v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice léčí specialisté zhruba 30 procent pacientů s CMP. Mechanickou trombektomii přitom toto pracoviště nabízelo jako jedno z prvních v Česku. „Tato metoda je závislá na vysoce erudovaném personálu a technickém vybavení. Proto je koncentrována do 15 center v Česku, mezi nimiž dominují fakultními nemocnice. Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice je jediná nefakultní nemocnice, která trombektomii provádí,“ připomíná primář Václavík. Jak dále vysvětluje, právě použití této metody zabraňuje těm nejtěžší následkům CMP – ztrátě řeči, ochrnutí a trvalé nesoběstačnosti.

Mimo unikátní léčebnou metodu v podobě mechanické trombektomie navíc využívá Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice i moderní diagnostickou metodu E-strokes pro diagnostiku CMP. „Jde o softwarový program využívající umělé inteligence. Program zpracovává výsledky CT mozku a okamžitě nám poskytne informaci, jak velká část mozku je postižena nevratně, a kde je pouze porucha krevního zásobení a obnovením průtoku krve tepnou lze postiženou oblast zachránit. Jedná se o naprostý průlom v léčbě, kdy již nejsme striktně omezeni časem 4 a půl hodiny, ale můžeme se řídit výsledkem zobrazení mozku s informací o poměru nevratného a obnovitelného postižení mozku. Můžeme tak léčit například pacienty s poruchou řeči a rozumění, poruchou vědomí, nebo i se vznikem CMP ve spánku, což je skupina pacientů, u které nejsme schopni určit dobu vzniku postižení, a tudíž ji dříve nebylo dle medicínských doporučení možné efektivně léčit,“ dodává primář neurologického oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice MUDr. Václavík.

Zpět

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: