Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

O nemocnici

V Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice léčí cévní mozkovou příhodu pomocí unikátního diagnostického programu i jedinečné léčebné metody, přesto stěžejní je stále osvěta a čas

13.5.2021

Cévní mozková příhoda (mrtvice) patří dlouhodobě mezi nejčastější příčiny úmrtí v České republice. Ročně na ni zemře až 9 tisíc lidí a tisíce dalších mají po prodělání této nemoci trvalé následky. Důvodem těchto nešťastných konců je přitom ve většině případů čas, který hraje v případě cévní mozkové příhody hlavní roli. Včasná odborná pomoc je totiž to jediné, co dokáže zdraví ochránit. I proto 15. května slavíme Světový den proti mozkové mrtvici, který má za cíl šířit osvětu o této nemoci.

Projevy cévní mozkové příhody (CMP) nejsou bolestivé a pacienti si někdy říkají, že oslabení končetin přejde. Častěji je však postižení tak výrazné, že si pro úplnou ztrátu hybnosti na polovině těla nebo poruchu řeči neumí sami přivolat lékařskou pomoc. Právě zajištění lékařské péče v prvních hodinách od nástupu příznaků je ovšem rozhodující pro to, aby pacient prodělal CMP s co nejmenšími následky.

Velkým problémem je, že řada lidí bohužel stále neví, jak se CMP projevuje. „Postižený je obvykle mírně zmatený, může padat, mít zhoršené vidění nebo vyjadřování. Poměrně jednoznačné ale je, pokud nedovede splnit jednoduché úkoly jako je úsměv nebo vypláznutí jazyka, zopakování krátké věty nebo zvednutí obou rukou nad hlavu. Pokud tyto úkony nezvládne, neváhejte a volejte (postižený nebo jeho okolí, které příhodu vidí) okamžitě 112,“ radí jednoznačně MUDr. Daniel Václavík, Ph.D., primář neurologického oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice s tím, že pokud se dostane pacientovi s těmito obtížemi odborné lékařské pomoci do 4,5 hodin, je vysoká pravděpodobnost, že bude úspěšně vyléčen.

V Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice disponují zdravotníci specializovaným iktovým centrem, ve kterém je ročně hospitalizováno na téměř 600 pacientů s cévní mozkovou příhodou. V 85 procentech jde o pacienty, u kterých došlo k uzávěru mozkové tepny, tzv. ischemii. Zbytek příhod tvoří krvácení do mozku.

„Po příjezdu je každý pacient s podezřením na CMP vyšetřen neurologem, je určen stupeň postižení neurologických funkcí, vyšetřeny vitální funkce, provedeny odběry krve, vyšetření mozku a mozkových cév na počítačovém tomografu. Pokud je potvrzena ischemická mozková příhoda, je pacientovi do žíly ihned podána trombolýza - lék, který rozpouští krevní sraženiny

a odstraní uzávěr tepny s obnovením průtoku krve mozkem, čímž se zabrání nevratnému poškození mozku. Pokud je uzavřena některá z hlavních mozkových tepen, je pacient v našem specializovaném centru léčen novou speciální metodou - mechanickou trombektomií, kdy je přes tříslo do mozkových tepen zaveden speciální katetr, kterým sraženinu odsajeme nebo odstraníme,“ popisuje MUDr. Daniel Václavík s tím, že proces od přijetí po diagnózu aktuálně zvládá tým zdravotníků Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice během pouhých 20 minut, kdy pacient dostává trombolýzu přímo na CT. Tento čas je přitom třikrát kratší, než je celosvětově doporučovaný čas - 60 minut.

Trombolýzou nebo mechanickou trombektomií je v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice léčeno zhruba 30 procent pacientů s CMP. Mechanickou trombektomii přitom toto pracoviště nabízelo jako jedno z prvních v Česku. „Tato metoda je závislá na vysoce erudovaném personálu a technickém vybavení. Proto je koncentrována do 15 center v Česku, mezi nimiž dominují fakultními nemocnice. Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice je jediná nefakultní nemocnice, která trombektomii provádí,“ vysvětluje primář  Václavík s tím, že ale právě použití této metody zabraňuje těm nejtěžší následkům CMP – ztrátě řeči, ochrnutí a trvalé nesoběstačnosti. Pokud je léčba úspěšná, pacient odchází po několika dnech zcela zdráv. Efekt léčby je přitom jeden zachráněný pacient ze tří léčených, což trombektomii řadí mezi jednu z nejúspěšnějších metod v celé medicíně.

Mimo unikátní léčebnou metodu v podobě mechanické trombektomie navíc využívá Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice i moderní diagnostickou metodu E-strokes pro diagnostiku CMP. „Jde o softwarový program využívající umělé inteligence. Program zpracovává výsledky CT mozku a okamžitě nám poskytne informaci, jak velká část mozku je postižena nevratně, a kde je pouze porucha krevního zásobení a obnovením průtoku krve tepnou lze postiženou oblast zachránit. Jedná se o naprostý průlom v léčbě, kdy již nejsme striktně omezeni časem 4,5 hodiny, ale můžeme se řídit výsledkem zobrazení mozku s informací o poměru nevratného a obnovitelného postižení mozku. Můžeme tak léčit například pacienty s poruchou řeči a rozumění, poruchou vědomí, nebo i se vznikem CMP ve spánku, což je skupina pacientů, u které nejsme schopni určit dobu vzniku postižení, a tudíž ji dříve nebylo dle medicínských doporučení možné efektivně léčit,“ uzavírá MUDr. Václavík

Zpět

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: