Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

O nemocnici

Epidemie změnila v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice také chod Dopravní zdravotní služby

11.11.2020

Koronavirová epidemie v nemocnicích nezasáhla pouze chod jednotlivých oddělení, ale přizpůsobit se jí musela všechna pracoviště, včetně dopravních zdravotních služeb. Bohaté zkušenosti s transportem covid-pozitivních pacientů mají řidiči v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice. Jen v říjnu jich transportovali 65 a za první listopadový týden téměř 30. I přesto, že se tým „dopraváků“ sám nevyhnul nákaze a část kolektivu skončila v karanténě, podařilo se jim zajistit služby pro své klienty.

„Po nástupu epidemie se výrazně změnil chod dopravního oddělení. Musel jsem rozdělit řidiče do dvou skupin, aby v případě nakažení nedošlo k výpadku celého oddělení. Zvýšila se frekvence desinfekce vozidel i pracovních prostor a v týmu jsme najeli výhradně na online a telefonickou komunikaci. I přesto nás COVID neminul,“ říká na úvod vedoucí dopravy Ing. Mário Štiber z Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. Stalo se, že v jeden moment musela do karantény třetina týmu. Přesto to dopravní oddělení velmi dobře ustálo.

„V říjnu, kdy nám odpadla část personálu, jsme přepravili jen o něco méně pacientů, než je běžné. Pro představu, každý měsíc jich přepravíme přes 3 tisíce. Semkli jsme se a všichni táhli za jeden provaz, vzájemně se zastupovali. Pomohlo nám ale zároveň i to, že v nemocnici se redukovaly plánované neakutní operace, takže i převozů přirozeně ubylo. Prioritou pro nás bylo obsloužit 100 % pacientů, kteří dojíždějí na pravidelnou léčbu, například dialýzu a chemoterapie,“ vzpomíná na náročné období Ing. Štiber, jehož tým už je nyní zpět v práci.

Ovšem k pravidelným klientům rostl i počet COVID pacientů, kteří potřebovali transport. Co se tedy změnilo? Bezpečnost a prevence. Zásadní jsou ochranné pomůcky, které musí mít nejen řidiči, ale i pacienti. Zvýšila se dezinfekce pracovního prostředí i sanitních vozidel, včetně dezinfekce řidičů. „Pro pacienty s COVID jsme vyčlenili jedno sanitní vozidlo. V případě, že by bylo potřeba ve stejném čase převážet jiného COVID pacienta, použili bychom sanitní vozidlo z běžného provozu. To ale není problém, protože sanitní vozidlo se musí po každém převozu pacienta dezinfikovat a obzvláště to platí v případě COVID-pozitivního. Dezinfekce sanitního vozidla trvá asi 45-60 minut, během ní je sanitní vozidlo odstavené z provozu. Dezinfekci provádí řidič, který daného pacienta převážel. Následně samotného řidiče přijde vydezinfikovat kolega,“ zmiňuje pan Ing. Mário Štiber.

Jak celý proces funguje v praxi? V první řadě přichází hlášení o transportu pozitivního pacienta z oddělení nemocnice, poté se posádka sanitního vozidla vybaví na dopravním oddělení osobními ochrannými pomůckami (respirátor FFP2, rukavice, ochranný oblek, štít) a nasedá do vyčleněného „COVID sanitního vozidla“. V tento moment jsou připraveni na vyzvednutí a převoz pacienta. Po návratu řidič dezinfikuje sanitní vozidlo a následně je řidič dezinfikován kolegou. „V případě, že se jedná o imobilního pacienta, tak je vyslaná tzv. dvoj posádka. Oba mají ochranné pomůcky a jediná změna je, že po ukončení převozu jsou schopni se vzájemně vydezinfikovat. Posádku v každém případě, ať už se jedná o COVID nebo NON-COVID klienta, tvoří řidič a v některých případech také pomocná síla,“ dodává Ing. Štiber.

Pracovníci dopravní služby oceňují chování pacientů v této těžké době, kdy většina dodržuje všechna nařízení. Na otázku, co je na práci „dopraváků“ aktuálně nejtěžší odpovídá Ing. Mário Štiber: „V současné době je asi nejtěžší, že s převáženým člověkem nemůžete být v blízkém kontaktu. Musíte si držet odstup, pokud se tedy nejedná o imobilního pacienta. A to není úplně optimální. Psychicky pacientovi vždy pomůže, když může s řidičem alespoň na tu krátkou chvíli navázat bližší kontakt. Ale většina z pacientů je zodpovědná, chápou, že i naši řidiči se musí chránit, aby mohli pomáhat.“

 

Zpět

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: