Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

O nemocnici

Prohlášení ke cookies – zásady zpracování osobních údajů při využívání cookies

Vážení návštěvníci a uživatelé našich internetových webových stránek,

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zejména při využívání tzv. volitelných cookies na internetových stránkách Skupiny AGEL.

Skupina AGEL = právnické osoby tvořící koncern ve smyslu ustanovení § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, v němž má řídící postavení společnost AGEL a.s., se sídlem Vrchlického 1350/102, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO: 00534111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20225 – viz také www.agel.cz (dále jen „Skupina AGEL“).

Co to jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami a umožňují konkrétní internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Vám ulehčí další její používání. Aby se mohly webové stránky správně zobrazovat a stránky řádně fungovaly, potřebujeme sbírat tzv. technické cookies. Pro všechny ostatní typy cookies (tzv. volitelné cookies) potřebujeme předem získat Váš souhlas a je pouze na Vás, zda nám svůj souhlas udělíte, případně v jakém rozsahu. Podle toho, zda a v jakém rozsahu nám svůj souhlas udělíte, pak můžeme cookies případně využít k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webových stránek naší společnosti. Informace o tom, jak náš web používáte, můžeme následně sdílet se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v souvislosti s tím, že používáte také jejich služby. Pro soubory cookies jsou využívány služby společnosti Google Inc. (blíže viz https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs), příp. dalších, které mohou sídlit mimo území států EU, a to zejména v USA. Na našich stránkách využíváme různé aplikace a služby třetích stran ke zlepšení zkušeností návštěvníků webů. Patří mezi ně platformy sociálních médií, jako je Facebook, Instagram a Twitter (pomocí tlačítek pro sdílení), nebo vložený obsah z YouTube. V důsledku toho mohou tyto třetí strany nastavit cookies a používat je ke sledování Vaší online aktivity. Nemáme žádnou přímou kontrolu nad informacemi, které tyto cookies shromažďují.

Naše webové stránky používají různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách. Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas prostřednictvím volby nastavení cookies na našich webových stránkách. Rozsah oprávnění pro sběr cookies můžete nastavit prostřednictvím speciálního okna, které se zobrazuje na příslušné webové stránce.

Zpravidla shromažďujeme informace neumožňující přímou identifikaci, které běžně poskytují webové prohlížeče a servery, jako například typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující web a datum a čas každého požadavku uživatele. Důvod shromažďování údajů tohoto typu je lépe pochopit, jak uživatelé web používají. Jednou za čas můžeme zpracovat a zveřejnit tyto neosobní informace v přehledu, např. publikováním zprávy o trendech používaní webu.

Shromažďujeme také potenciální osobní informace jako je Internet Protokol (IP) adresy. Aktivně nepoužíváme IP adresy k identifikování návštěvníků, pokud k tomu nejsou zákonné důvody.


1. Kontaktní údaje správce:

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s., IČO: 60793201, se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 84 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1050, web: https://nemocniceostravavitkovice.agel.cz/ (dále jen „Správce“)

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv podle příslušných právních předpisů se můžete obrátit na odpovědnou osobu, a to prostřednictvím e-mailu: dpo@agel.cz, nebo poštovní adrese: AGEL a.s., Data protection officer, Vrchlického 1350/102, Košíře, 150 00 Praha 5. .

3. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

 1. Sledování a analýza návštěvnosti internetových stránek Správce a kompilace statistických zpráv o činnosti jednotlivých webů a aktivitách jejich návštěvníků/uživatelů (dále jen „Subjektů údajů“) při využívání těchto webů
 2. Personalizace obsahu internetových stránek Správce a zacílení reklam na Subjekty údajů při využívání těchto webů

Zpracování osobních údajů za tímto účelem je možné pouze na základě Vašeho souhlasu (uděleného souhlasu Subjektu údajů) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění účinném od 1. ledna 2022.

4. Oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany:

Zpracování osobních údajů shromažďovaných v rámci cookies může být nezbytné i pro účely oprávněných zájmů Správce, zejména v souvislosti se zajištěním správného chování, funkčnosti a bezpečnosti internetových stránek Správce, předcházení podvodům a jiné trestné činnosti, odstraňování chyb a ladění výkonu, jakož i s možností uplatňovat práva a nároky Správce vyplývající z využívání internetových stránek Správce Subjekty údajů.

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

 • zaměstnanci Správce,
 • státní orgány a další subjekty na základě jiných právních předpisů,
 • třetí strany, jejichž aplikace a služby jsou obsaženy na internetových stránkách Správce,
 • subjekty, které Správci poskytují služby a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

6. Předávání osobních údajů do zahraničí:

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, s výjimkou údajů shromažďovaných různými aplikacemi a službami třetích stran, které jsou obsaženy na internetových stránkách Správce.

7. Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje jsou likvidovány, jakmile je naplněn účel jejich zpracování. Blíže viz tabulka cookies níže.

8. Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

 • Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu či výmaz (pokud jsou k výmazu dány zákonné důvody).
 • Máte právo na omezení zpracování.
 • Máte právo na přenositelnost údajů.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování (pouze k účelu oprávněných zájmů Správce – viz bod 4.).
 • Máte právo se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle příslušných právních předpisů.
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz www.uoou.cz).

9. Poučení k Vaší povinnosti poskytnout osobní údaje:

Poskytování případných Vašich osobních údajů v rámci technických cookies je nevyhnutelné při využívání internetových stránek Správce.

Poskytování případných Vašich osobních údajů v rámci volitelných cookies je zcela dobrovolné, záleží na provedeném nastavení a udělených souhlasech při používání cookies a není nijak závislé na využívání internetových stránek Správce.

10. Přehled využívaných cookies:

Níže naleznete podrobné informace k souborům cookies a k jejich jednotlivým kategoriím.

Technické (nezbytné) cookies

Tyto cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce, jako je navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. K využívání těchto cookies Váš souhlas nepotřebujeme.

Jméno Účel Vypršení
JSESSIONID Soubor cookie relace platformy pro obecné účely, používaný weby napsanými v JSP. Obvykle se používá k udržování anonymní uživatelské relace serverem. session timeout (nastavená doba nečinnosti), zavření prohlížeče
tarteaucitron Slouží k uchování informace o udělení souhlasu. 365 dní

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
test_cookie DoubleClick Zjišťuje, zda prohlížeč návštěvníka webové stránky podporuje soubory cookie 15 minut Třetí strana
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Sledování uživatelských preferencí pro videa YouTube vložená do stránek, identifkace verze rozhraní Youtube. 6 měsíců Třetí strana
YSC YouTube Sledování zhlédnutí vložených videí. session timeout (nastavená doba nečinnosti), zavření prohlížeče Třetí strana
_gat_gtag_UA_* Google Analytics Omezení počtu požadavků (míra požadavků na omezení). 1 minuta Třetí strana
uvc AddThis Sleduje, jak často uživatel interaguje s AddThis 1 rok 1 měsíc Třetí strana
loc AddThis Ukládá geografickou polohu návštěvníků pro záznam polohy sdílejícího 1 rok 1 měsíc Třetí strana
__atuvc AddThis Ukládá aktualizovaný počet sdílení stránek. 1 rok 1 měsíc První strana
__atuvs AddThis Ukládá aktualizovaný počet sdílení stránek 30minut První strana

Statistické cookies

Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
_gid Google Analytics Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a používá se k počítání a sledování zobrazení stránek. 1 den Třetí strana
_ga Google Analytics Používá se k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každé žádosti o stránku na webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy stránek. 2 roky Třetí strana
__utma Google Analytics Uchovává identifikátory návštěvníka. Cookie __utma je hodnota (zcela unikátní ID), která je nastavena hned při první návštěvě sledované webové stránky. Pokud nastane situace, kdy se například hodnota cookies smaže, vytvoří se návštěvníkovi při nové návštěvě zcela nové cookie __utma s jiným ID. Využívá se to při rozlišování unikátních a opakovaných návštěvníků webových stránek. 2 roky Třetí strana
__utmb Google Analytics Uchovává identifikátory relace. Vytváří a uchovává relaci mezi návštěvníkem a samotným webem. Při načtení každé nové stránky webu se hodnota cookie __utmb aktualizuje. Pokud hodnota neexistuje, je vytvořena zcela nově. Délka platnosti těchto dat je obvykle 30 minut od poslední aktualizace, tedy od posledního načtení některé stránky s měřícím kódem. Služba Google Analytics používá tento soubor spolu se souborem _utmc k výpočtu časově založených metrik jako jsou například: Doba na stránce či Doba na webu. 30 minut Třetí strana
__utmc Google Analytics Uchovává identifikátory relace. Soubor cookie __utmc spolupracuje s __utmb a nemá nastavenou dobu expirace. Při zavření okna prohlížeče dojde ke smazání dat. Využívá v případech, kdy návštěvník zavře okno webového prohlížeče a v krátké době jej opět otevře se stejnou stránkou. Služba Google Analytics používá tento soubor k výpočtu časově založených metrik jako jsou Doba na stránce či Doba na webu. session timeout (nastavená doba nečinnosti), zavření prohlížeče Třetí strana
__utmt Google Analytics Reguluje počet požadavků na služby. Automaticky monitoruje a reguluje provoz a předchází problémům, které by mohly nastat při pohybu návštěvníků na stránce. 10 minut Třetí strana
__utmv Google Analytics Slouží pro sledování návštěvnosti webu a oblíbených akcí návštevníků. Umožňuje uložit dodatečná data při měření konkrétních funkcí. 2 roky Třetí strana
__utmz Google Analytics Slouží pro sledování návštěvnosti webu a oblíbených akcí návštevníků. Identifikuje odkud návštěvník přišel (zadáním adresy, reklama na jiném webu apod.). 6 měsíců Třetí strana
__utmli Google Analytics Obsahuje id (pokud existuje) odkazu, na který bylo kliknuto, a který se má přečíst na další stránce, takže analýzy na stránce mohou zjistit, kde na stránce se odkaz nachází. 30 sekund Třetí strana
_gcl_au Google AdSense Google AdSense - ukládání a sledování konverzí 3 měsíce Třetí strana
         

Marketingové cookies

Marketingové cookies jsou používány pro sledování chování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
_fbp Facebook Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran 3 měsíce Třetí strana
sid Seznam.cz Zobrazování reklamních sdělení, doporučování obsahu, či analytické účely pro vyhodnocování efektivity reklamních sdělení 1 měsíc Třetí strana
IDE Doubleclick Poskytuje informace o tom, jak koncový uživatel používá webovou stránku, a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedené webové stránky. 2 roky Třetí strana