Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Oddělení léčebné rehabilitace

Přístupy ve fyzioterapii využívané na oddělení léčebné rehabilitace

Měkké a mobilizační techniky

Tato základní dovednost fyzioterapeutů je založena na schopnosti určit pohmatem napětí měkkých tkání  (kůže, podkoží, vazivových obalů, svalů) a zjistit přítomnost kloubních blokád. Je důležitá při určení a ošetření téměř všech poruch pohybového systému člověka.

Metoda míčkové facilitace

Využívá  měkké molitanové míčky různých velikostí k mechanickému ovlivňování a normalizaci přirozených schopností měkkých tkání - pružnosti a protažitelnosti. Právě tyto vlastnosti jsou při poruchách pohybového aparátu změněny.

Lymfodrenáže

Manuální lymfatická drenáž využívá anatomických a fyziologických poznatků o průběhu mízních cév, umístění mízních uzlin, spojkách a rychlosti nasávání tekutin lymfatickou cévou, stimuluje činnost mízovodů, obnovuje průchodnost lymfy v kritických místech, zrychluje odvádění škodlivin z organizmu.

Bobath koncept

Je využívaný hlavně v ergoterapii. Je jedním z nejrozšířeněji používaných konceptů v rehabilitaci u nemocných s centrálními poruchami hybnosti (CMP, mozkové příhody). Využívá se jako prevence změn v měkkých tkáních (kontraktury), ke snížení zvýšeného napětí (elasticity) svalových skupin, umožňuje nemocnému získávat kontrolu nad vlastním pohybem.

PNF - Kabatova technika

Proprioceptivní svalová facilitace využívá prvky, které vycházejí z přirozených pohybů člověka. Jde  o pohyby horních, dolních končetin a trupu uspořádaných do jednotlivých vzorců.Svalové skupiny pracují v několika rovinách, jsou využívány k obnovení a zlepšení kvality pohybu.

Bazální posturální programy (dle J. Čápové)

Terapeutický koncept, který nabízí řešení vybraných problémů na základě zjištěných zákonitostí ve vývoji lidské hybnosti. Ta obsahuje drobné koordinační celky, tzv. bazální posturální programy (např. otáčení, sed). Ukazuje se, že tyto bazální programy mají výrazný facilitační vliv při reedukaci motorických funkcí u pacientů s různými diagnózami a především u pacientů s míšní lézí. Jejich nedílnou součástí jsou především úprava svalového napětí a centrace klíčových kloubů. Při plném využití bazálních programů dochází následně k velmi kvalitní dechové mechanice a k funkčnímu propojení horního a dolního trupu, což s sebou nese také dobrou stabilizaci páteře, tolik žádoucí i u mnoha jiných diagnóz, jako jsou funkční poruchy a algické syndromy ramen a páteře. Koncept má i svou diagnostickou část, která se zaměřuje na podrobnou analýzu bazálních programů v hybnosti člověka a především na uplatnění jejich parametrů pro terapeutickou praxi. 

Metoda dle Brunkowové

Terapeutický koncept metody Roswithy Brunkow, německé fyzioterapeutky, je založen na cílené aktivaci diagonálních svalových řetězců. Vychází v principů vývojové kineziologie. Jde o systém vzpěrných cvičení, která umožňují zlepšení funkce oslabených svalových skupin, stabilizační trénink pro páteř a končetiny bez nežádoucího zatížení kloubů. Vzpěrem přes akra se aktivují svalové řetězce a tím dochází k napřímení trupu. K ovlivnění motoriky metoda využívá aktivujících (facilitačních) a relaxačních (inhibičních) technik. Používá se např. u funkčních poruch pohybového aparátu, poúrazových a pooperačních stavů.

Metoda p. L. Mojžíšové

Jde o systém uvolňujících a posilovacích cviků, které upraví či odstraní napětí svalů v oblasti pánve a páteře. Hlavní indikací se stala funkční ženská sterilita, následně i léčba vertebrogenních poruch.

Škola zad

Jde o systém, který učí optimalizovat chování člověka v zátěžových situacích, vyvarovat se přetížení a bolestem pohybového aparátu (prevence bolestí zad, vadné držení těla, vertebrogenní poruchy).

Metoda sestry Kenny

Jde o speciálně vypracovanou metodiku pro léčbu u dětské obrny (poliomyelitis), ale některé prvky jsou využívány i při léčbě periferních paréz (např. u obrny lícního nervu).

McKenzie metodika

MDT – mechanická diagnostika a terapie

Nabízí ošetření nejen páteře, ale také ošetření s terapií velkých kořenových i periferních kloubů. Jako jediná klade důraz na směrovou preferenci pohybu. Tím eliminuje nevhodnou pohybovou aktivitu ve všech fázích pohybového onemocnění. Ucelený systém pracuje s konceptem progrese sil a tlaku tak, aby přístup byl co nejšetrnější. Stálá mechanická a symptomatická kontrola umocňuje přesnost této metodiky. Klasifikace je platná a stejná ve všech zemích, kde se praktikuje. Pomáhá pacientům uskutečnit celý terapeutický program, aby dosáhli očekávaného cíle.

zpět na úvodní stránku oddělení