Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Oddělení léčebné rehabilitace

Nabízené služby

Péče o pacienty:

 • po úrazových a operačních stavech
 • bolestivé a funkční syndromy páteře
 • bolesti kloubů, degenerativní kloubní onemocnění (artrózy)
 • rehabilitace před výměnou kyčelního kloubu (TEP)
 • vadné držení těla u dětí
 • léčba skolios
 • léčba funkční ženské sterility, gynekologická onemocnění, inkontinence
 • škola zad
 • posturální terapie na bázi vývojové kineziologie
 • terapie  lymfedému, lymfodrenáže (manuální i přístrojové)
 • léčba obezity dospělých i dětí
 • neurologická onemocnění  - cévní mozkové příhody, roztroušená skleróza, míšní poranění, periferní parézy nervů, Parkinsonova choroba, DMO u dětí

Dále oddělení nabízí:

 • rekondiční péče pro zaměstnance podniků
 • masáže
 • baňkování
 • vířivky pro horní a dolní končetiny
 • celotělové vířivé a přísadové koupele/jodové, sirné, uhličité /
 • parafínové zábaly
 • moxování
 • plynové injekce

Elektroléčba:

 • analgetická a stimulační elektroléčba
 • magnetoterapie
 • ultrazvuk
 • vakuokompresní léčba (Extremiter) 
 • bioptronová lampa
 • léčba chladným vzduchem (kryoterapie přístrojem Cryo 5-vzduch je ochlazován na -30°C)

Individuální kinezioterapie:

Je zajištěna zkušenými a vzdělanými fyzioterapeuty.

Skupinová tělesná výchova:

 • skupinové cvičení pacientů v tělocvičnách dle diagnóz
 • rekondiční kúry pro podniky a sportovce

Ergoterapie:

 • využívá pracovních činností ke zlepšení pohybových funkcí organismu
 • určuje funkční kapacity jedince
 • nácvik sebeobsluhy a denních činností
 • testuje vhodné kompenzační a rehabilitační pomůcky
 • určuje funkční a pracovní zátěže
zpět na úvodní stránku oddělení