Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Oddělení léčebné rehabilitace

Ergoterapie ve Vítkovické nemocnici

Ambulantně prováděná ergoterapie

Jedná se o rehabilitaci veškerých poruch a úrazů v oblasti ruky, využití prvků z léčebné tělesné výchovy, mobilizací, měkkých technik, Bowenovy techniky. Snaha o obnovení funkce prstů a ruky jako orgánu nutného k životu člověka, s využitím nácviku úchopu. Rehabilitace poúrazových (zlomeniny, řezné rány, poranění šlach, amputace části či celého prstu) a pooperačních stavů (operace karpálních tunelů, lupavých prstů), konzervativní léčba úžinových syndromů (syndrom karpálního tunelu, Gyuonova kanálu), tenisového, oštěpařského lokte, ošetření drobných kloubů při revmatických onemocněních. Využívá se zde i různých pracovních činností a technik vhodně volených s přihlédnutím k celkovému zdravotnímu stavu, schopnostem, zájmům a věku pacienta. Také navržení vhodných kompenzačních pomůcek, pomůcek pro běžné denní činnosti, optimalizace pracovního i domácího prostředí. Dále výcvik soběstačnosti a nácvik mozkových funkcí, který se využívá především u pacientů po cévní mozkové příhodě.

Ergoterapie prováděná v rámci lůžkové péče

Vedle fyzioterapie působí také individuální ergoterapie v rámci lůžkových odděleních Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. Ponejvíce se jedná o nácvik soběstačnosti, nácvik jedení, oblékání, osobní hygieny s ohledem na danou diagnózu. Největší zastoupení mají pacienti na neurologickém oddělení, tzn. pacienti zejm. po cévní mozkové příhodě. Zde využíváme prvky z Bobath konceptu, PNF, metody Affolterové, Roodové, orofaciální stimulace. Jedná se ale také o aktivaci mozkových funkcí, kognitivních (paměť, orientace, logické myšlení aj.) a percepčních (neglect syndrom), a to ve spolupráci s logopedem.

zpět na úvodní stránku oddělení