Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Oddělení nutriční péče

Nutriční tým Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice zastupují kvalifikované nutriční terapeutky s osvědčením k samostatnému výkonu povolání, schopné poskytovat nutriční péči podle akreditačních standardů pro nemocnice v ČR.

Nutriční tým se zabývá stavem výživy hospitalizovaných pacientů a poskytováním adekvátní nutriční péče. Při přijetí do nemocnice na dobu delší než 48 hodin zdravotní sestra u každého pacienta vyhodnotí riziko vzniku malnutrice, jinými slovy riziko vzniku stavu z nedostatečné výživy. V případě zjištění možného rizika informuje nutriční terapeutku, která pacienta osobně na oddělení navštíví, odebere podrobnější nutriční anamnézu a doporučí další postup. Nutriční terapeutky vedou vlastní dokumentaci, individuálně edukují pacienty nebo rodinné příslušníky o dietním režimu během hospitalizace i po propuštění do domácí péče, spolupracují s lékaři, zdravotními sestrami i ošetřovatelským personálem.


Nutriční terapeutky spolupracují se všemi lůžkovými odděleními Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice i s příslušnými ambulancemi. Mimo nutriční péče pro hospitalizované pacienty poskytuje nutriční tým konzultace také pro pacienty ambulantně v Nutriční poradně a v Nutriční ambulanci.


Cílem společného snažení je identifikace nutričních problémů u rizikových pacientů, pacientů v malnutrici a pacientů s nejrůznějšími výživovými problémy (např. při onemocněních trávicího traktu, s onkologickým onemocněním, před a po rozsáhlých operacích na trávicím traktu, s nesnášenlivostí nebo alergií na některé druhy potravin apod.) a včasnou intervencí pak předcházení závažnějším zdravotním komplikacím způsobených nedostatečnou či nevhodnou výživou.