Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Oddělení nutriční péče

Nutriční tým Vítkovické nemocnice pod vedením primáře gastroenterologického oddělení MUDr. Ondřeje Urbana PhD.a Mgr. Marie Kohutové zastupují kvalifikované nutriční terapeutky s osvědčením k samostatnému výkonu povolání, schopné poskytovat nutriční péči podle akreditačních standardů pro nemocnice v ČR.

Nutriční tým se zabývá stavem výživy hospitalizovaných pacientů a poskytováním adekvátní nutriční péče. Při přijetí do Vítkovické nemocnice na dobu delší než 48 hodin zdravotní sestra u každého pacienta vyhodnotí riziko vzniku malnutrice, jinými slovy riziko vzniku stavu z nedostatečné výživy. V případě zjištění možného rizika informuje nutriční terapeutku, která pacienta osobně na oddělení navštíví, odebere podrobnější nutriční anamnézu a doporučí další postup. Nutriční terapeutky vedou vlastní dokumentaci, individuálně edukují pacienty nebo rodinné příslušníky o dietním režimu během hospitalizace i po propuštění do domácí péče, spolupracují s lékaři, zdravotními sestrami i ošetřovatelským personálem.
Nutriční terapeutky spolupracují se všemi lůžkovými odděleními Vítkovické nemocnice i s příslušnými ambulancemi.
Mimo nutriční péče pro hospitalizované pacienty poskytuje nutriční tým konzultace také pro pacienty ambulantně v Nutriční poradně a v Nutriční ambulanci.
Cílem společného snažení je identifikace nutričních problémů u rizikových pacientů, pacientů v malnutrici a pacientů s nejrůznějšími výživovými problémy (např. při onemocněních trávicího traktu, s onkologickým onemocněním, před a po rozsáhlých operacích na trávicím traktu, s nesnášenlivostí nebo alergií na některé druhy potravin apod.) a včasnou intervencí pak předcházení závažnějším zdravotním komplikacím způsobených nedostatečnou či nevhodnou výživou.