Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kariéra

Výběrové řízení na rezidenční místa pro rok 2022 pro lékařská povolání

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava – Vítkovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení rezidenčních míst lékařů v níže uvedených oborech specializačního vzdělávání:

 • Anesteziologie a intenzivní medicína – 1 místo
 • Pediatrie – 1 místo
 • Vnitřní lékařství – 1 místo

Lhůta pro podání přihlášek:

do 10.08.2022 včetně, přihlášky doručené po uvedeném datu již nebudou zařazeny do výběrového řízení

Adresa pro podání přihlášek:

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.

Mgr. Denisa Zielonková, specialistka vzdělávání
Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava – Vítkovice
Obálku označte: Výběrové řízení – Rezidenční místa 2022

K přihlášce do výběrového řízení je nutno doložit:

 • vyplněný osobní dotazník,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – ne starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem Vítkovické nemocnice a.s.),
 • výpis z Rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem Vítkovické nemocnice a.s.),  
 • neověřenou kopii potvrzující získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii potvrzující získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti,
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání (uchazeč musí být zařazen do příslušného oboru po 1. 7. 2017),
 • přehled odborné praxe.

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

 1. Formální náležitosti
 2. Vzdělání a kvalifikace
 3. Jazykové znalosti
 4. Odborné znalosti a dovednosti
 5. Osobnostní předpoklady
 6. Úspěšně absolvovaný ústní pohovor

Způsob hodnocení kritérií:

Každé kritérium je hodnoceno 1-5 body, z toho:

 • 1 – 2b Nevyhovuje
 • 3 – 4b Průměrné
 • 5b Splňuje vše

Pořadí uchazečů se stanovuje podle počtu získaných bodů (minimum 6b – maximum 30b).

Přílohy:

Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta

Osobní dotazník rezidenta

Kontaktní osoba:

 Mgr. Denisa Zielonková – specialistka vzdělávání,
tel: 595 633 090, 724 831 843

 

V Ostravě 12.07.2022                                                                                   Mgr. Denisa Zielonková