Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kariéra

2. kolo výběrového řízení na rezidenční místo pro rok 2022 - lékařská povolání

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava – Vítkovice vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na obsazení rezidenčního místa pro lékaře v níže uvedeném oboru specializačního vzdělávání:

Vnitřní lékařství – 1 místo

Lhůta pro podání přihlášek:

do 15.09.2022 včetně, přihlášky doručené po uvedeném datu již nebudou zařazeny do výběrového řízení

Adresa pro podání přihlášek:

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.
Mgr. Denisa Zielonková, specialistka vzdělávání
Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Obálku označte: 2. kolo výběrového řízení – Rezidenční místo 2022

K přihlášce do výběrového řízení je nutno doložit:

 • vyplněný osobní dotazník,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – ne starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem Vítkovické nemocnice a.s.),
 • výpis z Rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem Vítkovické nemocnice a.s.),
 • neověřenou kopii potvrzující získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii potvrzující získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti,
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání (uchazeč musí být zařazen do příslušného oboru po 1. 7. 2017),
 • přehled odborné praxe.

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

 1. Formální náležitosti
 2. Vzdělání a kvalifikace
 3. Jazykové znalosti
 4. Odborné znalosti a dovednosti
 5. Osobnostní předpoklady
 6. Úspěšně absolvovaný ústní pohovor

Způsob hodnocení kritérií:

Každé kritérium je hodnoceno 1-5 body, z toho:

 • 1 – 2b  Nevyhovuje
 • 3 – 4b  Průměrné
 • 5b  Splňuje vše

Pořadí uchazečů se stanovuje podle počtu získaných bodů (minimum 6b – maximum 30b).

Přílohy:

Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta

Osobní dotazník rezidenta

Kontaktní osoba:

Mgr. Denisa Zielonková – specialistka vzdělávání, tel: 595 633 090, 724 831 843

 

V Ostravě 22.08.2022
Mgr. Denisa Zielonková